Načítám...

Bludné balvany za rok 2002 - podrobné zdůvodnění

Komise pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků Sisyfos oznamuje, že v kategorii jednotlivců získává za rok 2002

zlatý Bludný balvan
MUDr. Josef Hrušovský
za objev kvantové homeopatie a rozvíjení pragmatické spolupráce s anděly, archanděly a eloi při léčení pozemšťanů

MUDr. Josef Hrušovský je bývalý pediatr a pneumolog. Dnes ale říká: "To mě už nezajímá, to není důležitý". Vynalezl totiž kvantovou homeopatii, která je vší medicíny futrál.

Energetický blok je podle Dr. Hrušovského chybná myšlenka nebo pocit, kterou pacient v sobě má, a na základě toho jedná. Tou si znečišťuje jemná energetická těla. O tom, která myšlenka je chybná, rozhoduje sám kvantový homeopat. Energetický blok umí najít, odstranit, a tím chorobu vyléčí. Doktor Hrušovský se orientuje nejen v hmotném těle pacienta, ale i v jeho éterickém, astrálním, kauzálním a intuitivním těle. Je to kumšt, protože každé toto tělo se uplatňuje v jiné časoprostorové dimenzi, ale to vůbec nevadí, říká dr. Hrušovský, který umí bleskově mezi dimenzemi cestovat. V časoprostorových dimenzích se potkává se svými spolupracovníky - anděly, archanděly a eloi, s nimiž vytváří operativní lékařská konzilia, a společně vyberou pro zablokovaného pacienta homeopatický lék.

MUDr. Hrušovský popírá, že název kvantová odvozuje od kvantové fyziky. Kvantová homeopatie získala zřejmě označení jen od kvant bankovek, které je nutno za „informovanou“ vodu zaplatit.

"Já uzdravuju pacienty z nemocí. Protože to tady nikdo nedělá," říká kvantový lékař, který z medicíny chytře vycouval. Zdravotní karty o pacientech si schválně nevede, ani o pacientech s těžkými chorobami. "Jak můžete založit kartu na věci, do kterých nikomu nic není? Tady se pracuje s intimitou. Toto jsou začátky transformace zdravotnictví na celé planetě. Na rozdíl od klasických lékařů já lidi uzdravuju, protože poznám, že chybná informace vznikla třeba před dvěma sty lety, duše si to pamatuje, a žádá si vyčištění, takže vyleze ven skrz povrch toho těla," říká náš laureát, který občas vidí barevné paprsky a kuličky, to vše je prý ale součástí jeho zázračného léčitelství.

Na otázku reportérky Novy: "Pane Hrušovský, nejste blázen?" se smíchem doplnil, že bláznem je, ale kosmickým.

Kosmický blázen, pozemský podnikatel, tak lze charakterizovat našeho zlatého laureáta, který se podřizuje poptávce a vybírá za své půldenní semináře, na nichž se scházejí stovky zájemkyň, po 600 korunách za osobu. Lukrativní přednášková činnost o léčivém diamantovém paprsku, nejde o metaforu laseru, je mohutnou společenskou a finanční nadstavbou nad mravenčí prací s jednotlivými klienty. Kde bývá nadšený dav, tam se najde i kapitál.

-----------------------------------------------------

Komise pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků Sisyfos oznamuje, že v kategorii jednotlivců získává za rok 2002

stříbrný Bludný balvan
Akademická malířka Jiřina Průchová
Za houževnatost v boji výtvarného umění proti elektromagnetickému smogu a rezonančním polím

Ti, kteří denně pracují s elektronikou, dostávají konečně šanci ozdravit sebe i životní prostředí. Stačí ozdobit držadlo mobilu nebo počítačovou myš malým obrázkem – samolepkou od naší laureátky z ateliéru GA/MO v Praze 10. Nebezpečné záření tím bude eliminováno, a přirozená obranyschopnost organizmu posílena. Přitom jde o lacinou záležitost: obrázek je za několik stovek, počítačů a mobilů máme u nás dohromady asi deset milionů, důkladná ochrana nás tedy přijde jen na pár miliard! Takhle efektivně a jednoduše fungují prostředky „psychosomatické artterapie“, disciplíny, kterou akademická malířka Jiřina Průchová založila, a rozvíjí již od roku 1988. Vedle umělecké tvorby a výzkumu se její ateliér zabývá organizováním přednášek a seminářů pro lékaře, léčitele, maséry, kosmetičky, rehabilitační pracovníky, studenty i širší veřejnost.

Pozoruhodné jsou nejen zmíněné praktické prostředky a osvětová činnost, ale i stránka teoreticko-výzkumná. Věda trestuhodně zaostává, když považuje elektromagnetické záření běžných spotřebičů za neškodné, pokud jeho úroveň nepřesáhne objektivně zdůvodněné normy. Naše laureátka objevila, že elektromagnetické záření běžně vyvolává pozorovatelný rozpad bílkovinných struktur živých tkání nebo poruchy fyziologických pochodů. Ukázala, že prostředky zmíněné psychosomatické artterapie dokáží takovým destrukcím účinně čelit. Podrobnosti jsou na webové stránce web.quick.cz/atelier-gamo Nalezneme tu kupříkladu snímek ruky pořízený termovizní kamerou, jejíž prsty mají po 30 minutové práci s počítačem nedokrvené články. Další snímek ukazuje, že v průběhu několikaminutové aplikace prostředku psychosomatické artterapie došlo k prokrvení a prohřátí článků prstů. (Skeptik se táže: nemohla být nedokrevnost prstů způsobena něčím jiným než vyzařováním počítače? A jak by mohl obrázek způsobit prohřátí tkáně? Spíše bychom očekávali, že jakési nepatrné ohřátí tkáně vyvolá ono „škodlivé“ elektromagnetické záření, které tkáň ruky absorbuje.) Zajímavá je rovněž dvojice snímků zachycujících rozličnou morfologii vzorku bílkovinného séra před a po aplikaci prostředku. Změna morfologie je přičítána schopnosti prostředku jakýmsi dosud neznámým působením nastolit harmonii v bílkovině krevního séra a dále „zvýšit frekvenci alfa vln, a tím regenerovat organizmus“. Na zmíněné webové stránce se lze také seznámit s netradičním, neškolenému fyzikovi nepochopitelným, pohledem laureátky na „rezonanční pole vzniklá protnutím geostatického pole země zdrojovým modulovaným zářením prostřednictvím radarových vln, mikrovln, televizních vln …“. Mohli bychom dlouho pokračovat. Výzkumy Jiřiny Průchové očividně přinášejí převratné přírodovědné poznatky. Škoda, že nebyly dosud publikovány v odborných časopisech a unikly tak pozornosti nobelovské komise.

Neváhejme, a likvidujme škodlivá záření výzdobou přístrojů i příbytků uměleckými výtvory z ateliéru GA/MO!

Poznámka (12.4.2003)

Na výše uvedené webové stránce nabízí ateliér GA/MO od září 2003 dvousemestrové pomaturitní nástavbové studium jako „rekvalifikační kurz psychosomatické artterapie s akreditací ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.“ Absolvent tohoto studia má získat kvalifikaci „psychosomatický artterapeut“.
Na náš dotaz sdělila pracovnice MŠMT, že firma GA/MO nemá akreditaci na žádný rekvalifikační program.

-----------------------------------------------------

Komise pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků Sisyfos oznamuje, že v kategorii jednotlivců získává za rok 2002

bronzový Bludný balvan
Karel Gott
za velmi vážná varování vyjevená se salonní nonšalancí

Bronzový laureát je muž obdivuhodného, nejen hlasového, ale i myšlenkového rozsahu a podivuhodných vlastností.Svá vážná varování vyjevil již roce 1992 v knížce „Jak to vidí Gott“, které je spoluautor. Dovídáme se z ní například, že mistr:

- bral podvědomě lidem energii - ale už s ní umí manipulovat

- ví leccos o vyzařování biotronu, (ale nepodřekl se, co to vlastně je)

- zná Nostradamovy předpovědi přeložené do dnešní terminologie, které se měly vyplnit v přesných časových rozmezích. Předpovědi ovšem střelily vedle když tvrdily, že:

- Prezidentem JAR se v roce 1994 stane Mandela.

- V roce 1997 bude zničen švýcarský finanční systém.

- Mimozemšťané se poprvé objeví v televizi v roce 1998.

- K zřícení raketoplánu nad Amerikou dojde v roce 1999.

- V roce 2000 se k Zemi přiblíží neznámá planeta a odkloní zemskou osu, čímž nastane tání ledovců, moře zatopí některé státy a třídenní zatmění Slunce způsobí další zemětřesení.

Dále uvedl, že:

- přírodní katastrofu nemusí způsobit jen ekologické vlivy nebo skvrny na Slunci, ale i negativní myšlení lidí, které svým vyzařováním ovlivňuje přírodu.

- umí na dálku očarovat bankovní konto. (Doufejme, že takto zatím nespáchal bankovní trestný čin.)

- naučil se, jak být nějakou dobu přítomen se svým duchem ve svém těle. (Ptáme se: kudy ducha vpouští a vypouští?)

V roce 2002 nám v rozhovoru v příloze Lidových novin opět důrazně připomněl :

- na naší planetě přibývají geofyzikální anomálie, které způsobuje lidstvo …

- změny úhlu vychýlení zemské osy … její energie je oslabená psychicky …

- voda působí blahodárně, čistí a odnáší nánosy hrubých vibrací.

- vibrace Země spojené s vibracemi živých organizmů se zvýšila ze sedmi kmitů za vteřinu na jedenáct.

Důležité ovšem je, že Karel Gott má důkazy o tom, že je tu pořád magnetismus, který nedovolí úplný zánik, a tak život úplně neskončí.

Díky za tu špetku naděje, mistře.

-----------------------------------------------------

Komise pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků Sisyfos oznamuje, že v kategorii družstev získává za rok 2002

zlatý Bludný balvan
WM magazín pod vedením Jiřího Wojnara
za mimořádné úspěchy při zveřejňování a popularizaci všeho, co věda oficiálně odmítá:.

WM magazín vědě na truc bájí o bezedných zdrojích energie zdarma, vypráví o školáckých chybách v klíčových vědeckých teoriích, odhaluje spiknutí, cenzuru a násilí za účelem udržení nepodložených vědeckých dogmat.

Klíčový význam má rubrika Volná energie. V ní se dočtete o nejrůznějších vynálezech umožňujících získat z vakua jeho skrytou energii, které je k dispozici neomezené množství. Metody získávání vesmírné energie se různí. Jednou jde o auto na vodu, kde volná energie rozkládá vodu na vodík a kyslík. Výkon motoru na vodu je mnohem větší než příkon, ale v žádném případě nejde o perpetuum mobile. Jde o čerpání energie z vakua, jejíž existenci vědecky potvrzuje kvantová mechanika. Fyzikové prý popírají možnost jejího čerpání jen proto, aby se zavděčili energetickým koncernům. Průkopnickým vynálezem založeným na tomto principu je generátor elektrické energie MEG, který neobsahuje žádné pohyblivé součásti, a proto se nikdy neopotřebuje a je vhodný do domácnosti. Do třetice je čtenářům nabízena nabíječka Aladin, která z jednoho akumulátoru plně nabije dva další stejné akumulátory. Mrzí nás jen to, že výzkumný tým při WM magazínu programově odmítá funkčnost svých přístrojů veřejně předvést s odůvodněním, že si je každý může postavit sám podle návodu v časopise.

I největší z Čechů Jára Cimrman by mohl panu Wojnarovi závidět jeho hluboké a všestranné znalosti. Píše podrobně a kvalifikovaně jak o trapných chybách moderní medicíny, tak o kvantové fyzice, archeologii, biologii, o globálním klimatu či astronomii. Věděli jste například, že Stonehenge je jen 50 let staré? Ve dvojčísle 12/13 najdeme článek o mozkové policii, která hlídá myšlení všech obyčejných lidí a střeží Velkou Lež. Jinde se dočteme o tajných projektech nových druhů zbraní hromadného ničení, a centrálního ovládání mysli davu. Zachvátí nás hrůza při líčení následků používání mikrovlnné trouby či mobilního telefonu. V internetové verzi magazínu najdeme důkaz existence éteru, a celý seriál anonymního autora uvádějící na pravou míru chyby v základech teorie relativity. Pan Bearden, jenž obdržel americký patent na MEG vysvětlí, že podle vědců se každý elektron chová jako perpetuum mobile, a že dnešní elektroinženýři neví opravdu vůbec nic o tom, co je skutečným zdrojem elektrické energie. Autoři a příznivci WM magazínu se také s ustaraným výrazem připravují na příchod velké planety X, která je odjakživa součástí Sluneční soustavy, a už v roce 2003 zničí většinu života na Zemi. Pan Wojnar se k tomu jednoznačně vyjádřil takto: "Co se mne týče, přestěhuji se do Moravského krasu. Nejlépe přímo do Macochy... Možná se tam sejdeme všichni."

Je možné, že někteří čtenáři WM magazínu se už chystají, že stráví zbytek života v Macoše po boku našeho zneklidňujícího laureáta. Svět tak přijde o velké duše a mozky.

-----------------------------------------------------

Komise pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků Sisyfos oznamuje, že v kategorii družstev získává za rok 2002

stříbrný Bludný balvan
Internetový magazín www.osud.cz
(pod vedením šéfredaktora Jiřího Maška)
Za šíření poplašných alternativních pravd (za důsledně pluralistické odhalování pravdy o tomto světě)

Návštěvník webu občas narazí na tyto slibně znějící upoutávky, ke kterým se ovšem pan Mašek dle svého vyjádření nezná a prý na jejich údajné autory též intenzivně podává žaloby:

„Skutečná pravda vyjde najevo, a my k tomu přispějeme, čtěte, čtěte, čtěte, platba pouze 99 Kč/měsíc. Je to minimálně jeden článek každý den, tj. min. 31 za měsíc, a srovnejte to s cenami kvalitních časopisů. Chápete???“

„Kdo se chce dozvědět nejobjektivnější pravdu, čte osud.cz. Pouhých 99 Kč měsíčně a nic jiného nepotřebujete.“

Pro pochopení této absolutní pravdy sáhněme k některým konkrétním námětům a článkům z oblasti vědy a techniky:

V době psaní tohoto zdůvodnění (24.2. 2003) osud.cz šokoval mj. tímto závažným odhalením: Armáda USA způsobila zaměřením svého tajného elektromagnetického systému HAARP, který má mít řídící vliv na různé atmosférické jevy, umělé zemětřesení, jež vypuklo na pomezí neposlušného Německa a taktéž k válce s Irákem neloyální Francie... Stejným způsobem zároveň vyvolala zemětřesení také v Číně. Tak jsme se mj. dozvěděli tu esoterickou pravdu, že i zemětřesení patří mezi atmosférické jevy.

Nutno říci, že neobvyklé tzv. skalární elektromagnetické zbraně byly podle osudu.cz použity nedávno naopak i proti USA: nejprve byl v r. 1986 takto zničen raketoplán Challenger a sice konkrétně Teslovou houfnicí, řízenou KGB (zároveň „Neobvykle chladné počasí na Floridě v té době bylo rozhodně způsobeno Sovětským svazem“). Letos zničený raketoplán Columbia byl zase sestřelen skalárním dělem asi odněkud z Číny, když předtím "byly Spojené státy v této oblasti zasaženy skalární manipulací s počasím". Zajímavé, v hodinách fyziky se zpravidla školometsky dozvídáme, že elektromagnetické pole má charakter vektorový, jeho pravou skalární podstatu nám tedy věda zatvrzele tají...

Pro zajímavost, budovy WTC 11. 9. 2001 v New Yorku byly zase pro změnu zničeny „laserovým dělem“. Jinak ovšem také Boeingy 757 a 767, řízenými zběsile na dálku americkou tajnou službou.

Navíc, během tohoto roku, tj. 2003 dojde k prakticky globální katastrofě naší planety, vyvolané přiblížením temného a neprozkoumaného tělesa naší Sluneční soustavy jménem Nibiru k Zemi, což poničí zejména Rusko...

Lhalo se nám také o výpravách lodí Apollo na Měsíc kolem r. 1970. Například Neila Armstronga tam při jeho pobytu a práci na povrchu sledovala nejméně dvě mimozemská UFO, ale zároveň na Měsíci vlastně vůbec nikdo nebyl, protože vše se vysílalo z filmových ateliérů.

Loď Eldridge, která se stala časoprostorovou obětí tzv. Filadelfského experimentu, se střídavě z časových vírů vynořuje a opět se v průběhu času ztrácí, aby s sebou strhávala nebohé alternativní výzkumníky, kteří se občas z těchto nepříjemných a silných zážitků zotavují v psychiatrických léčebnách.

Dozvíme se i o vrcholících přípravách k nastolení tvrdé celosvětové diktatury pod názvem Nový světový řád. Jsou v něm "namočeny jak satanské řády, tajná společenství, tak i mimozemské rasy". Mimozemšťané s ještěří podobou dokonce na nejmenovaných místech USA zotročují děti v podzemních továrnách a když už tyto nemohou pracovat, jsou jimi požírány. Jiní mimozemšťané také nacvičovali bojové manévry společně s armádou USA.

V naší Galaxii také už po několik desítek tisíc let zuří mezihvězdná válka mezi dvěma aliancemi mimozemšťanů: SIRIUS a ORION. Nejprve dojde i v našem světě k naprosto šílenému chaosu, ale nakonec to po tvrdém boji s padlými anděly a ještírky, rozesetými po celém vesmíru, nakonec dospěje k ideální harmonii. Zřejmě i proto nám šéfredaktor k vánocům popřál všechno nejlepší a mnoho pohody do dalších let :-). Velká část materiálu je zdarma, zbytek si můžete volně obhlížet ve zkušební době 3 dní, až se nakonec nepochybně stanete nadšenými a pravidelnými platícími konzumenty těchto soubojů vpravdě ko(s)mických rozměrů. Šéfredaktor sice značnou část materiálů přebírá hekticky z jiných zdrojů, často tak rychle, že si od nich ani nestačí vyžádat povolení, nicméně, jsme rádi, že nás takto vydatně informuje. A abychom nezapomněli, na Marsu prý byli možná vyfoceni z orbity obrovští mrtví píseční červi…

-----------------------------------------------------

Komise pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků Sisyfos oznamuje, že v kategorii družstev získává za rok 2002

bronzový Bludný balvan
Český rozhlas 1 - Radiožurnál
za nápaditou propagaci astrologie, kvantové homeopatie a numerologie v prestižních relacích a nejlepších vysílacích časech, jak se na veřejnoprávní medium sluší a patří

Tento vysílací okruh se právem honosí tím, že si ho u nás denně vloni naladilo vůbec nejvíce posluchačů, a tak je jen logické, že vedení stanice nešetří námahou ani penězi, aby náročným posluchačům poskytlo ty nejlepší - a hlavně vyvážené - informace z každého možného i nemožného oboru. Ostatně posuďte sami:

A) Ve večerním vysílání v sobotu 23. března 2002 v pořadu "O všem s vámi", věnovanému civilizačním chorobám, si moderátor Václav Žmolík pozval do studia kvantového homeopata MUDr. Josefa Hrušovského, aby posluchačům vysvětlil, že civilizační choroby lze vyléčit úpravou karmy (nikoliv ohřívače vody v koupelně !) pomocí kvantové homeopatie.

Na stížnost kvůli tomuto rozsáhlému pořadu odpověděla Rada Českého rozhlasu mimo jiné takto: "Zastánci Vašeho pohledu na téma lékařství a péče o zdraví mají příležitost přesvědčit veřejnost, že Vaše výklady jsou přesvědčivější a důvěryhodnější". Pokud je nám známo, žádný takový kritický pohled na kvantovou homeopatii Radiožurnál dodnes nevysílal, zejména ne v odpovídajícím rozsahu.

B) V hlavní denní zpravodajské relaci "Ozvěny dne" v úterý 10. dubna 2002 po zprávě o vylosování pořadových čísel pro strany a hnutí pro červnové volby do poslanecké sněmovny se hlasatelka Pavla Kvapilová obrátila v přímém telefonátu na přední českou numeroložku Renátu Procházkovou, aby posluchačům objasnila, kterak výsledky voleb ovlivní jednak silná a jednak slabá čísla přidělená jednotlivým politickým stranám. Paní Procházková neváhala ani sekundu a pro každé zkoumané číslo ihned věděla, jak a proč je takové či makové. Např. číslo 22 silné je, protože 2 x 2 = 4.

Proti tak logickému argumentu nelze přirozeně nic namítnout, a tak vzniká otázka, zda by se příští volby nemohly zlevnit na jednoduchou proceduru, kdy by se jednotlivé strany pouze přihlásily do voleb, volební komise by pod dozorem státní notářky vylosovala stranám pořadová čísla, sbor našich nejlepších numerologů by ocejchoval sílu těchto čísel, a podle toho by se hned v prvním a jediném skrutiniu rozdělily poslanecké mandáty. Nemalé peníze ušetřené na volební kampaň, tisk volebních lístků, práci volebních komisí, sčítacích komisařů, přenos dat do centra atd. by se pak mohly rozdělit rovným dílem mezi voliče, popř. mezi přední numerology, nebo na podporu Radiožurnálu.

C) V Nočním proudu Radiožurnálu po páteční půlnoci 23. srpna 2002 radil posluchačům bezmála celou hodinu nadějný český astrolog Antonín Baudyš jr. Se suverenitou dobrým astrologům tak vlastní nezištně předával po rozhlasových vlnách trefné rady posluchačům, trpícím jednak nespavostí a jednak rozličnými osobními či majetkovými potížemi.

Hle, jak výstižně se ke stížnosti rozhlasového posluchače na zmíněné vystoupení A. Baudyše Jr. vyjádřila nepochybně kompetentní Rada Českého rozhlasu:

"V Radě Českého rozhlasu vsak převládá přesvědčení, že výstupy typu pana Baudyše jr. hrají v programu spíš úlohu zábavného tlachu než úlohu seriózně brané informace. Takové tlachy provázejí lidskou společnost od nepaměti a zakázat je nemá smysl - budou existovat dál. Přežily soustředěné vymycování v letech komunistické vlády a ve svobodné společnosti budou přežívat tím snáze, i když jim zabráníme v přístupu do veřejnoprávního rozhlasu. Dáváme přednost vtipné polemice a účinnému zesměšnění. Tomu by Český rozhlas měl popřávat místo."

Nepochybně z výhradně ušlechtilých pohnutek pomoci trpícímu lidstvu uváděl pan Baudyš během vysílání opakovaně číslo svého mobilního telefonu, v čemž by jenom závistivci nepřející svobodnému podnikání mohli spatřovat úspěšný pokus o zcela skrytou reklamu. Ostatně nejlépe to opět vysvětlila již zmíněná Rada Českého rozhlasu:

"Jiná stránka věci je údaj o čísle mobilního telefonu, totiž reklama, kterou si touto cestou host vysílání zdarma zprostředkoval. Dotázali jsme se znalců mediálního práva a dozvěděli se, že zákon sice takové počínání nezakazuje, ale že je neetické a redaktor vysílání by měl svého hosta předem poučit, případně přímo ve vysílání takovou možnost znemožnit nebo omezit."

Kvůli objektivitě je třeba přiznat, že se Radiožurnál v rámci vyváženosti souběžně snaží o popularizaci vědeckých poznatků. Má to pouze ten háček, že zpovídaní vědci jsou před rozhovorem předem varováni, že musejí být struční - cokoliv delší než 2,5 minuty se považuje za plkání a násilí na ubohých posluchačích, kteří po takové vědecké "kládě" se už nemohou dočkat nějaké té písničky nebo alespoň zvukového bublání, v němž poslední slova badatele rychle zaniknou. Taková omezení se ovšem nevztahují na veřejnoprávně chráněné šarlatány; ti si na houpavých vlnkách Radiožurnálu mohou, jak patrno, tlachat do sytosti.

fotogalerie

Kam dál?

Proslov při předávání XXIII. Bludných balvanů Sisyfa za rok 2020 Zobrazit

Proslov při předávání XXIII. Bludných balvanů Sisyfa za rok 2020

Slovutní laureáti a jejich fanynky, vzácní hosté, příznivci i odpůrci kritického skeptického myšlení, dámy a pánové!
Út 27. 7. 2021 Přečíst
Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2020 - Somavedic‌ ‌Techologies‌ ‌s.r.o.‌ Zobrazit

Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2020 - Somavedic‌ ‌Techologies‌ ‌s.r.o.‌

Somavedic‌ ‌Techologies‌ ‌s.r.o.‌ ‌v‌ ‌čele‌ ‌s‌ ‌Ivanem‌ ‌Rybjanským‌ ‌za‌ ‌vynález,‌ ‌výrobu‌ ‌a‌ ‌prodej‌ ‌lampiček‌ ‌provázených‌ ‌velkolepým‌ ‌šálením‌ ‌o‌ ‌jejich‌ ‌hygienických,‌ ‌léčebných‌ ‌a‌ ‌ochranných‌ ‌účincích‌ ‌tajemnou‌ ‌energií‌ ‌získávanou‌ ‌z‌ ‌drahých‌ ‌kamenů‌ ‌uložených‌ ‌údajně‌ ‌uvnitř.‌ ‌ ‌
Út 27. 7. 2021 Přečíst
Stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2021 - Radim Grebeníček Zobrazit

Stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2021 - Radim Grebeníček

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS oznamuje, že v kategorii jednotlivců za rok 2021 získává stříbrný Bludný balvan Radim Grebeníček za vytvoření zcela nového modelu uzdravování skrz myšlenkou indukovanou změnu genové exprese.
Pá 27. 5. 2022 Přečíst
Stříbrný Bludný balvan za rok 2022 v kategorii družstev - Dokonalá láska, s. r. o. Zobrazit

Stříbrný Bludný balvan za rok 2022 v kategorii družstev - Dokonalá láska, s. r. o.

Český klub skeptiků Sisyfos uděluje stříbrný Bludný balvan za rok 2022 v kategorii družstev firmě Dokonalá Láska s. r. o. stříbrný Bludný balvan za rok 2022 za praktický důkaz toho, že Dokonalou Lásku lze vyjádřit i nevyjádřeným louhem či kadidlem.
Pá 12. 5. 2023 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace