Načítám...

Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2020 - Robert Frischer a Univerzita Hradec Králové

 

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS

oznamuje, že v kategorii družstev za rok 2020 získává

stříbrný Bludný balvan

Doc.  Ing. Robert Frischer, Ph.D., reprezentující Univerzitu Hradec Králové  

 

za originální a výpočty téměř podpořené chápání procesů probíhajících v nanostrukturních materiálech 

 

Mámivý svět reklamy zná sílu módních slov. Konžská červeň se ve skutečnosti narodila v Severním Porýní-Vestfálsku, radiové omlazující masti naštěstí většinou radioaktivní nebyly a ruské vejce by Rusa přinejmenším překvapilo. Takovým módním slovem může být i nanotechnologie. Co ho spojit s novým předmětem běžné potřeby, s rouškou? Všeobecně se ví, že běžná rouška poskytuje ochranu především před tím, kdo ji má nasazenou, ale je levnější a obvykle i pohodlnější než respirátor. Pokud se rouška vyrobí z netkané textilie založené na nanovláknech, vžilo se pro ni označení nanorouška. Od nanoroušky lze očekávat vyšší ochranu nositele než od běžné roušky. Možná nejdůležitější je ale to, že nanoroušky jsou dražší než běžné roušky. Není proto nijak překvapující, že se objevili podnikavci, kteří z celé nanotechnologie použili jen předponu „nano“. Vznikl tak spor o to, zda jde či nejde o klamání spotřebitele. 

Do sporu významně zasáhl náš laureát tím, že technickou zprávou „Posouzení struktury tkaniny TNG“ s hlavičkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové podpořil legitimnost označování v zásadě běžné tkané roušky jako „nanoroušky“. 

Docent Robert Frischer je muž mnoha afiliací. Působí na Katedře automatizace a počítačové techniky v průmyslu Fakulty materiálově technologické Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Katedře ekonomie Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové a na Environmentálním výzkumném pracovišti Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Také je zapsán do seznamu soudních znalců pro obor elektronika, odvětví elektronika, specializace analogové obvody – analýza, posuzování stavu; digitální obvody-analýza, posuzování stavu; mikroelektronika a desky plošných spojů (DPS) - analýza, posuzování stavu, provádění simulací elektronických obvodů, a pro obor kybernetika, odvětví výpočetní technika, specializace komunikační technika na bázi ethernetu – posuzování stavu; analýza chyb, komunikační technika na bázi bezdrátových sítí – posuzování stavu; analýza chyb, ICT vybavení – posuzování stavu, analýza vad, komunikační a zabezpečovací technika. 

Tato jeho široká erudice mu umožnila získat několik elektronmikroskopických snímků materiálu jedné takové taky-nanouroušky. Základem jeho analýzy je přímočará analogie filtru se sítem. Bohužel u plynových filtrů není tato analogie příliš dobrá, protože se na filtrační schopnosti významně podílejí i další fyzikální procesy. To ale nevadí, zásadní problém jeho analýzy je patrný už při použití modelu síta. V místě křížení osnovy s útkem jsou celkem logicky otvory mnohem širší, ve tkané textilii jsou prostě přirozeně „díry“. Laureát se s jejich existencí vyrovnává nedoloženým tvrzením, že jde o struktury, které při používání roušky efektivně zmizí. Důležitá jsou podle něj místa, kde jsou vlákna – nebo jak píše laureát „nitě“ – tak blízko u sebe, že je mezi nimi prostor řádu nanometrů. Na základě tohoto zjištění mohl konstatovat: „Testovaná tkanina se chová jako jakýsi nano filtr, který je schopen zachytit částice v řádech stovek nm a více.“ 

Ani po důkladném prostudování technické zprávy nevidíme platné argumenty, o které by se toto tvrzení laureáta mohlo opírat. Stále zůstává tvrzení na úrovni konstatování, že step je vlastně hustý prales, protože u řeky rostou dva stromy blízko u sebe. A také vidíme podivný kód v Matlabu, který má nejspíš dodat zdání větší odbornosti celé zprávě.

Protože se domníváme, že by něco takového potřebovalo ještě nějaký nezávislý punc kvality, oceňujeme Univerzitu Hradec Králové za spolupráci s docentem Frischerem Bludným balvanem za originální a výpočty téměř podpořené chápání procesů probíhajících v nanostrukturních materiálech.Reakce Univerzity Hradec Králové z 30. 7. 2021 na univerzitních webových stránkách.


Kam dál?

Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2021 - Karel Janeček Zobrazit

Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2021 - Karel Janeček

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS oznamuje, že v kategorii jednotlivců za rok 2021 získává zlatý Bludný balvan Mgr. Karel Janeček, PhD, MBA, za důkaz, že "matematika" a "matení" možná přece jen mají společný slovní základ.
Pá 27. 5. 2022 Přečíst
Stříbrný Bludný balvan za rok 2022 v kategorii družstev - Dokonalá láska, s. r. o. Zobrazit

Stříbrný Bludný balvan za rok 2022 v kategorii družstev - Dokonalá láska, s. r. o.

Český klub skeptiků Sisyfos uděluje stříbrný Bludný balvan za rok 2022 v kategorii družstev firmě Dokonalá Láska s. r. o. stříbrný Bludný balvan za rok 2022 za praktický důkaz toho, že Dokonalou Lásku lze vyjádřit i nevyjádřeným louhem či kadidlem.
Pá 12. 5. 2023 Přečíst
Zlatý Bludný balvan za rok 2022 v kategorii družstev - Institut transformační psychologie Zobrazit

Zlatý Bludný balvan za rok 2022 v kategorii družstev - Institut transformační psychologie

Český klub skeptiků Sisyfos uděluje zlatý Bludný balvan za rok 2022 v kategorii družstev Institutu transformační psychologie za jejich podíl na rozšíření nabídky psychošmejdů, kteří to snad ani nemyslí zle.
Pá 12. 5. 2023 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace