Načítám...

Zlatý Bludný balvan za rok 2022 v kategorii jednotlivců - JUDr. Daniela Kovářová

Český klub skeptiků Sisyfos uděluje zlatý Bludný balvan za rok 2022 v kategorii jednotlivců JUDr. Daniele Kovářové za nenormální právní guláš uvařený nad doutnajícími ostatky rodinného práva.

Paní ex-ministryně a in-senátorka Daniela Kovářová je známou osobou politických, advokátních i literárních kruhů. Napsala více než dvě desítky knih, povětšinou beletristických, stala se prezidentkou Unie rodinných advokátů a senátorkou, a v letech 2009 až 2010 působila dokonce jako ministryně spravedlnosti České republiky a předsedkyně Legislativní rady vlády. To jsou pozoruhodné úspěchy na člověka, který současnou změnu klimatu odmávne konstatováním, že “v době velkých dinosaurů byla teplota o 10 stupňů vyšší než dnes, […] hladiny moří se měnily, co svět světem stojí, [] a v teplejších a vlhčích obdobích se vždy dařilo kvetoucím civilizacím, zatímco chladnější a sušší epochy doprovázely hladomory”, aby pak navázala náhodně vybranými třešničkami o rostoucích populacích keporkaků v jižním Atlantiku a šedých vlků v Minnesotě, Michiganu a Wisconsinu. Skoro bychom následně čekali uklidnění obav z hůře předvídatelných extrémních projevů počasí ve stylu “In Hertford, Hereford, and Hampshire, hurricanes hardly ever happen”, tak kdo by hledal tornáda v Hodoníně. “Pravda totiž zní, že strach je třeba mírnit, ne přiživovat.”, ale, žel, nikoli. Místo toho se dozvíme, že žádný nový zákon na ochranu klimatu nepotřebujeme, a “Pokud ho přijmeme, zničí prosperitu, rozvoj, tradiční průmysl i lidskou svobodu. A slovy dneška zabije i pravdu.”

Dělat si z paní senátorky legraci kvůli tomu, že nechápe obor, který nestudovala, neví, že dorty, ba ani argumentaci nelze upéci ze samých třešinek, či že se pokouší tišit strach z apokalypsy klimatické apokalypsou právní, by bylo ovšem příliš laciné. A také bychom za podobné smýšlení museli na českou společnost vysypat celý kamenolom, a ještě by to nejspíše nestačilo. Od toho Balvany nejsou.

Něco jiného je ovšem oblast rodinného práva, ve kterém by právě Daniela Kovářová měla jako specialistka vynikat. Nepřesná, zavádějící či zcela chybná vyjádření k této problematice, která z jejích úst zaznívají na odborné půdě (X. celostátní konference gynekologické sexuologie) i sociálních médiích tak mohou naznačovat buď záměrné matení odborné i laické veřejnosti, anebo dosti mizernou úroveň pochopení svého vlastního oboru. A nemyslíme teď výroky typu “Sexuální obtěžování je přirozená věc, kterou podnikali naši předkové, a kdyby ji nepodnikali, tak tady nebudeme.” Ty lze jen těžko vyvracet, protože nikdo z nás nezná rodinnou historii paní senátorky, a mohou tak sloužit leda jako varování před sexuálním obtěžováním potenciálních romantických partnerů. Nechcete-li tedy v budoucnu vychovávat své vlastní malé Danielky.

Řeč je o vystoupeních a textech, v nichž paní senátorka tvrdí, že z jí “uvedných citací [z Občanského zákoníku] plyne, že manželé mají zákonnou povinnost/právo se o děti snažit, tedy i provozovat spolu sex. Takhle to náš stát chce, takhle to v zákoně máme. Je to veřejnoprávní úprava, proto se manželé nemohou  dohodnou odlišně. Jistě, podobně jako mnoho dalších práv a povinností v rodině je stát aktivně nevynucuje. Ale kde se chová jinak, chová se protiprávně a v jistých situacích (rozvod, soud mezi manželi) ho může čekat jistá forma sankce.” Dále uvádí “Jak vznikají děti? Sexem. Jak manželé naplní literu zákona? Tím, že zplodí děti. Neochota mít děti je například v církvením právu platným důvodem pro anulování manželství od počátku.”

Tak v prvé řadě, rodinné právo je záležitostí především soukromoprávní, přičemž veřejnoprávní je z něj ponejvíce oblast sociální ochrany (již existujících) dětí, zatímco osobní a majetkové závazky mezi manželi jsou z celé věci asi úplně nejsoukromoprávnější. Takže co se sexu za účelem plození dětí týče, manželé se mohou dohodnout jinak, odlišně, a státu se to sice nemusí líbit, ale to je tak všechno, co proti tomu může dělat. § 692 odstavec 1 Nového občanského zákoníku (Předpis č. 89/2012 Sb.) dokonce přímo uvádí, že se o záležitostech rodiny a způsobu jejího života mají manželé dohodnout. Explicitněji už to vážně nejde.

Za druhé, motání vět o církevním právu do příspěvků o rodinném právu sekulárního státu  je přinejmenším podivné. Souvislost veškerá žádná, co víc, výklad platného práva za použití církveního – a navíc ještě kanonického práva katolické církve, tedy práva platného pouze pro příslušníky jedné z mnoha církví na našem území, byť té nejpočetnější, je skutečný právnický bizár (a něco naprosto nepřípustného).

Za třetí, ne, z toho, že je manželství hlavně, nikoli však výhradně určeno k založení rodiny, a že jsou manželé povinni spolu žít, vytvářet rodinné prostředí a společně pečovat o děti, skutečně neplyne, že je litera zákona naplněna zplozením vlastních dětí. Dovedeme sice ocenit, že paní senátorka při tom, co předvádí u jiných přírodovědných témat, jako je zmiňovaná globální změna klimatu, alespoň nevěří na čapí teorii vzniku lidských mláďat, méně už oceňujeme, že si v jednadvacátém století a po letech advokátního působení v rodinném právu nevšimla, že se děti mohou do manželství dostat například z partnerství předchozích, adopcí či prostřednictvím umělého oplodnění. A nakonec ani toho, že rodina v českých zákonech nijak definována není, a tvoří ji bez problémů i bezdětný pár.

Za čtvrté, paní senátorka v tomto postu uvádí, že “soud prohlásí manželství za neplatné, pokud zjistí existenci překážek”. To je jistě pravda, záhadou ovšem zůstává, proč to paní senátorka uvádí v příspěvku, jenž se věnuje údajené povinnosti sexu v manželství. Tento bod se vztahuje k překážkám v manželství, jako je jsou například nesvéprávnost, neplnoletost, nesouhlas některého z manželů, a rodinného soužití mezi manželi se nijak netýká.

Nevíme a nikde jsme se nedočetli, zda normální Daniela Kovářová ráda vaří. Pokud bychom na její schopnost pochopení litery receptů měli usuzovat dle předvedené míry pochopení litery zákona, asi bychom se u ní poobědvat přeci jen trochu obávali. Bludný balvan za rok 2022 každopádně udělujeme nikoli za její názory, ať už na globální změnu klimatu, sexuální obtěžování, homosexuální manželství či další tradiční témata, ale za nenormální právní guláš uvařený nad doutnajícími ostatky rodinného práva. Dobrou chuť.

Zdroje:

 


Kam dál?

Bludný balvan za rok 2023 v kategorii zdravotní policie a veřejné zdraví - Tomáš Kašpar Zobrazit

Bludný balvan za rok 2023 v kategorii zdravotní policie a veřejné zdraví - Tomáš Kašpar

Český klub skeptiků Sisyfos uděluje Bludný balvan v kategorii zdravotní policie a veřejné zdraví Tomášovi Kašparovi za kreativní propojování vědeckých poznatků s dezinformacemi, misinformacemi a ignorantstvím.
Po 20. 5. 2024 Přečíst
Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2020 - Karel Nejedlý Zobrazit

Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2020 - Karel Nejedlý

Karel Nejedlý za metodu RUŠ, její neúnavnou a letitou propagaci, jakož i za zneužívání odborných pojmů z oblasti psychologie a fyziky.
Út 27. 7. 2021 Přečíst
Bludný balvan za rok 2023 v kategorii žurnalistická etika - Ing. Angelika Bazalová Zobrazit

Bludný balvan za rok 2023 v kategorii žurnalistická etika - Ing. Angelika Bazalová

Český klub skeptiků Sisyfos uděluje Bludný balvan v kategorii žurnalistická etika Angelice Bazalové za šíření malinformací a misinformací pod nanorouškou objektivní služby veřejnosti.
Po 20. 5. 2024 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace