Načítám...

Proslov při předávání XVII. Bludných balvanů Sisyfa za r. 2014

Video - Bludný balvan za rok 2014

Slovutní laureáti a jejich fanynky, vzácní hosté, příznivci i odpůrci kritického skeptického myšlení, dámy a pánové!

V zastoupení Strašného Sisyfa předstupuji před toto tradiční slavnostní shromáždění již po sedmnácté. Právě před týdnem jsme mohli za ideálního počasí sledovat tříčtvrteční částečné zatmění Slunce, ale když jsme na počátku roku v našem Bludném komitétu Sisyfa shromáždili a pročítali za loňský rok došlé nominace na balvany, měl jsem dojem, že naše drahá vlast prodělává už drahný čas totální zatmění rozumu.

Když jsme počátkem r. 1999 připravovali první udílení Bludných balvanů za r. 1998, shromáždili tehdejší členové Komitétu pouhých 14 nominací, takže pravděpodobnost umístění nominantů na některém vítězném stupínku dosahovala bezmála 43 %. V dalších ročnících počty nominací utěšeně stoupaly, na čemž měli ovšem svůj podíl jednak členové Sisyfa, ale posléze i širší skepticky naladěná veřejnost.

V posledních letech pak pozoruji zajímavý fenomén, že nám své nominace posílají dokonce i předešlí nositelé Bludných balvanů, kteří nám dokonce vyčítají, že oni už balvan dostali, ale jejich ještě výkonnější kolegové z branže nikoliv. Za rok 2014 tak komitét obdržel přes 120 nominací; vesměs docela kvalitních, takže začínáme uvažovat, že bychom v budoucnu udělovali Bludné balvany čtvrtletně.
Když jsem před těmi sedmnácti lety s touto skeptickou taškařicí přišel, jako bloud jsem se domníval, že to bude záležitost tak tří - čtyř let, než se podaří ocenit všechny významnější protivníky kritického skeptického myšlení a dál budeme už je paběrkovat. Jak patrno, náklonnost k mateni české veřejnosti statisticky významně roste; to jsme, soudruzi, podcenili. Popravdě si tento přírodní úkaz nedokáži vysvětlit jinak, než se naši odpůrci napojili na mimozemské zelené pidimužíky, kteří po úspěšné krymské operaci se nyní rozhodli infiltrovat země Koruny české, protože ty - jak víme z historie - odjakživa oplývaly mlékem a strdím.

Není to však jediný důvod, proč u nás sportovní disciplina matení české veřejnost bují. Především pozorujeme, že k jejímu rozvoji přispívají i evropské fondy, zejména v rámci projektů Vzdělání pro konkurenceschopnost, které v již světoznámém českém provedení dokáží podporovat pravý opak. Stačí, aby příslušný šarlatán správně vyplnil komplikované formuláře a pak splnil všechny položky podle zadání, protože úřednící kontrolují právě jen naplnění kolonek, ale vůbec je nezajímá obsah toho, co se přednášelo či psalo.

Snad ještě závažnější jsou však přešlapy veřejnoprávních sdělovacích prostředků a dokonce i veřejných vysokých škol. Už několikrát jsme v minulosti museli pranýřovat některé pořady ba i seriály České televize a Českého rozhlasu, ale nyní zjišťujeme, že na řadě fakult či kateder veřejných vysokých škol se studentům bakalářského či magisterského studia zadávají bizarní témata, která jsou pak studenty zpracována v rozporu s kritickou vědeckou metodou, a školitelům nebo oponentům to ani nepřijde.
Tak například byla v posledních letech na našich veřejných vysokých školách obhájena témata:

Biorezonanční terapie vybraných poruch LS páteře (2013)
Homeopatie u zvířat (2014)
Homeopatická léčba a její vliv na imunitní systém (2006)
Reiki jako možnost posilování psychické stability (2012)
Návrh interiéru bytu dle Feng Shui a geopatogenních zon (2011)
Výchova a vzdělávání podle znamení zvěrokruhu jako alternativa ve vzdělání (2010)

Povinnost vysokých škol zveřejňovat plné texty bakalářských, magisterských i doktorských prací na internetu se pro náš Komitét stává doslova zlatým dolem a vřele doporučuji našim příznivcům, aby si ve volných chvílích na příslušných webových stránkách zabrouzdali. Tituly nejvýživnějších prací jsou tak výmluvné, že umožňují poměrně rychlou identifikaci příštích kandidátů na balvany. Hlavní zásluhu na tak znamenitém výsledku nemají přirozeně studenti, ale jejich školitelé, vedoucí kateder a zejména oponenti.
To všechno představuje pro nás větší časovou zátěž, takže jsme Komitét v loňském roce rozšířili a omladili. První schůze Komitétu se tak letos o týden opozdila proti tradičnímu Tříkrálovému zasedání. Trvala mimořádně dlouho, protože jsme nechtěli svou náročnou práci ošidit. Pravděpodobnost získání některého Balvanu totiž v průměru klesla na pouhých 5 %. Přihlíželi jsme ovšem k tomu, že řada uchazečů získala více nominací, ale hlavním kritériem zůstala jako vždy předtím kvalita výkonu, jeho společenský dopad a také odborná kvalifikace jednotlivce či družstva.
V mezidobí do druhé mručící schůze na konci ledna probíhaly mezi členy komitétu intenzivní konzultace, jíž se zúčastnili i naši lobbisté, takže na závěrečné schůzi byly po náročném připomínkovém řízení schváleny první verze laudatií pro všech šest budoucích laureátů. Hlasovací mručení bylo téměř všehrdelně kladné. Jen v jednom případě se jeden člen Komitétu mručení zdržel, ale nikdo nemručel proti.

Můj dík za hladký průběh oponentního řízení patří všem až neuvěřitelně nezávislým odborníkům našeho Komitétu; byla to radost s tak kompetentním týmem připravit dnešní bludnou slavnost. Podobně děkuji všem, kdo se nejrůznějším způsobem podíleli na přípravě, organizaci a programu dnešního večera. Nemohu zapomenout ani na všechny příznivce, ba i nepříznivce našeho Klubu, kteří v průběhu celého roku dodávali do naší databáze výživné nominace. V neposlední řadě děkuji děkanovi Matematicko-fyzikální fakulty UK prof. Janu Kratochvílovi za laskavé poskytnutí Strouhalovy posluchárny pro bludnou slavnost.

Jiří Grygar, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Strašného Sisyfa, vrr.
Strouhalova posluchárna MFF UK; Ke Karlovu 5; Praha 2 (Pá 27. 3. 2015)

Sedmnácté předávání Bludných balvanů 2014 - fotogalerie

Video - Bludný balvan za rok 2014

Kam dál?

Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2020 - Karel Nejedlý Zobrazit

Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2020 - Karel Nejedlý

Karel Nejedlý za metodu RUŠ, její neúnavnou a letitou propagaci, jakož i za zneužívání odborných pojmů z oblasti psychologie a fyziky.
Út 27. 7. 2021 Přečíst
Stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2020 - Jan Válek Zobrazit

Stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2020 - Jan Válek

PhDr. Jan Válek, Ph.D. za vedení a podporu kvalifikační práce, která má za cíl zavedení výukové látky plné diagnostických bludů.
Út 27. 7. 2021 Přečíst
Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2021 - Karel Janeček Zobrazit

Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2021 - Karel Janeček

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS oznamuje, že v kategorii jednotlivců za rok 2021 získává zlatý Bludný balvan Mgr. Karel Janeček, PhD, MBA, za důkaz, že "matematika" a "matení" možná přece jen mají společný slovní základ.
Pá 27. 5. 2022 Přečíst
Stříbrný Bludný balvan za rok 2022 v kategorii jednotlivců - JUDr. Jindřich Rajchl Zobrazit

Stříbrný Bludný balvan za rok 2022 v kategorii jednotlivců - JUDr. Jindřich Rajchl

Český klub skeptiků Sisyfos uděluje stříbrný Bludný balvan za rok 2022 v kategorii jednotlivců JUDr. Jindřichovi Rajchlovi za úspěšné přetavení strachu, zloby a dezinformace na zboží.
Pá 12. 5. 2023 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace