Načítám...

Proslov při předávání XX. bludných balvanů Sisyfa za rok 2017

Video - Bludné balvany za rok 2017

Slovutní laureáti a jejich fanynky, vzácní hosté, příznivci i odpůrci kritického skeptického myšlení, dámy a pánové!

V zastoupení Strašného Sisyfa předstupuji před toto tradiční slavnostní shromáždění již podvacáté. Když jsme slavili 10. výročí udělování Bludných balvanů, přidali jsme pro každou kategorii jako bonus Balvany diamantové. Obdrželi je laureáti, kteří na nás v prvních devíti letech udělali největší dojem.
Tehdy jsem bláhově předpokládal, že udělování Balvanů brzy skončí, jelikož matení mimořádně skeptické české veřejnosti spontánně ustane. Má prognóza selhala, jak je patrné z toho, že jsme se tady dnes opět sešli.

Sebekriticky konstatuji, že česká matoucí scéna v posledních letech vítězí nejenom v bulvárních médiích, kterých si už vlastně přestáváme všímat, neboť bulvár má přímo v popisu práce veřejnost balamutit, ale prolíná i na české vysoké školy a další odborné instituce, kde zřejmě selhává kontrola kvality výzkumné práce.
Jedinou polehčující okolností pro nárůst pavědy, demagogie a počtu plevelných zpráv u nás je skutečnost, že tato nákaza se šíří po celé zeměkouli. Koho by napadlo, že na internetu budou koncem druhé dekády XXI. století přibývat tvrzení, že nežijeme na zeměkouli, ale na plochozemi? Přitom o její kulatosti věděl Aristoteles i Pythagoras, a Eratosthenes velmi přesně změřil obvod Země už ve 3. stol. př. n. l. Nebo že podle současných průzkumů přes 40 % obyvatel EU považuje astrologii za vědu?

V  uplynulém dvacetiletí se původní Bludný komitét Sisyfa výrazně obměnil a omladil. Zajímá-li vás jeho současné složení a funkce, které jsme si navzájem přidělili, tak Martin Bloch zastává prestižní funkci Pedela a Václav Černohorský dosáhl hodnosti Dvorního rady. Jiří Grygar je mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Strašného Sisyfa. Olga Kracíková straší jako Harpyje, Leoš Kyša je tiskovým mluvčím, Věra Nosková Matkou Zakladatelkou a Aneta Pierzynová Infantkou. Vladimír Přibyl je počítačovým Guru a Lenka Přibylová náčelnicí Grácií. Lenka Příplatová se čertí coby Advocata Diaboli, zatímco Vlastimil Škorpík působí jako Tajný rada, Jaromír Šrámek jako Ombudsman a Čeněk Zlatník jako vědecký tajemník.
První letošní zasedání Komitétu se uskutečnilo v 20. ledna za rozbřesku v horním patře Koněpruských jeskyní, kde byla kolem r. 1470 vyhlášená penězokazecká dílna vyrábějící bitcoiny 0. generace. Našim úkolem bylo z více než 60 nominací, které jsme v průběhu roku 2017 dostávali od členů a příznivců Sisyfa, vybrat ty nejvýživnější. V řadě případů byli znovu nominováni už laureáti z minulých 20 let, kteří zřejmě ve své bludné činnosti pokračují, což svědčí o věhlasu, který naše ocenění má mezi příznivci bludného myšlení.
Po obsáhlé debatě jsme však již dříve oceněné laureáty z širokého výběru vyřadili, neboť melou stále starou slámu aniž by inovovali své metody natolik, aby dosáhli na ocenění podruhé. Do užšího výběru se proto dostali nováčci, byť to označení úplně nesedí. V řadě případů jsme totiž jejich bludnou činnost monitorovali po delší dobu a teprve letos jsme uznali, že na vysoké ocenění už dozráli.

Velkou pozornost jsme věnovali nominacím na diamantové Bludné balvany za dekádu 2007-2016, protože tak výjimečné ocenění musí být zdůvodněno vysokým potenciálem bludného myšlení na minimální úrovni alespoň 5 debitů/rok. Jak známo, debit je jednotka záporné informace – dobrým modelem jsou tranzistory, které vykazují jak elektronovou, tak také děrovou vodivost – debit je tedy informační díra. Protože v okamžiku Velkého třesku ve vesmíru žádná informace nebyla, zákon zachování informace praví, že algebraický součet bitů a debitů ve vesmíru musí být stále nula. Proto i Internet udržuje dynamickou plichtu mezi informacemi a dezinformacemi, takže si musíme položit otázku, k čemu ty internety vlastně jsou?

V závěru lednového zasedání v Koněpruské penězokazecké manufaktuře jsme si rozdělili domácí úkoly pro II. kolo, jež se uskutečnilo 18. února v pozdních nočních hodinách v podpalubí houseboatu Gizela zakotveném na Slapské přehradě.
Velmi jsem ocenil, že omlazený Bludný komitét své domácí úkoly zvládl jako jedna žena, a v termínu, takže jsme poměrně snadno a rychle roztřídili laureáty na individuální a družstevní. Družstva totiž musí být alespoň dvoučlenná, kdežto jednotlivci jsou většinou jednotliví.
Daleko těžším úkolem bylo určit pořadí zlato – stříbro – bronz. Pro hypotetického nezúčastněného pozorovatele by to byl docela adrenalin, zejména kdyby se do toho byly vložily sázkové kanceláře. Nezúčastněný pozorovatel, který by před zahájením rvačky o pořadí mezi komisaři a komisarkami správně určil vybojované pozice všech laureátů, by byl shrábl pěkný balík.
Nejtěžší úkol nás však teprve čekal. Za dekádu totiž udělíme standardně 60 Balvanů, a teď mezi nimi zpětně s odstupem času vybrat ta skutečná esa v oboru matení, to dá opravdu fušku. Každý z debatérů si byl vědom velké odpovědnosti za výběr těch nejlepších z nejlepších. Při předběžném volebním mručení někdy rozhodovala o pořadí i pouhá třetina debitu. Po vyčerpávající debatě jsme se však natolik unavili, že na pěstní souboje nedošlo, a bylo vymalováno.

Závěrečné jednomyslné mručení se zvrhlo v pouhou administrativní formalitu. Oproti hlasování v parlamentu má náš systém jednu přednost: nelze se mručení zdržet, protože takový hlas bychom neslyšeli. Proto mají naší laureáti daleko silnější mandát než mnozí premiéři.
Můj dík za hladký průběh oponentního řízení patří proto všem až podezřele nezávislým odborníkům našeho Komitétu; byla radost s tak dělným týmem připravit dnešní bludnou slavnost. Podobně děkuji všem, kdo se nejrůznějším způsobem podíleli na přípravě, organizaci a programu dnešního večera. Nemohu zapomenout ani na všechny příznivce, ba i nepříznivce našeho Klubu, kteří v průběhu celého roku dodávali do naší databáze výživné nominace. V neposlední řadě děkuji děkanovi Matematicko-fyzikální fakulty UK prof. Janu Kratochvílovi za laskavé poskytnutí Strouhalovy posluchárny pro bludnou slavnost.

Jiří Grygar, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Strašného Sisyfa, vrr.

Strouhalova posluchárna MFF UK; Ke Karlovu 5; Praha 2
(Pá 23. 3. 2018)


Kam dál?

Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2018 - MUDr. Jan Šula alias MUDr. Ian Sulla Zobrazit

Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2018 - MUDr. Jan Šula alias MUDr. Ian Sulla

Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2018 získal MUDr. Jan Šula alias MUDr. Ian Sulla za propagaci myšlenky, že by akademické tituly měly být dědičné, a za příspěvek k poznání významu zmrzliny pro laboratorní medicínu.
So 16. 3. 2019 Přečíst
Proslov při předávání XIX. Bludných balvanů Sisyfa za rok 2016 Zobrazit

Proslov při předávání XIX. Bludných balvanů Sisyfa za rok 2016

Video - Bludné balvany za rok 2016 Slovutní laureáti a jejich fanynky, vzácní hosté, příznivci i od...
So 25. 3. 2017 Přečíst
Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2018 - Tomio Okamura, Věra Adámková, Andrej Babiš, a další hvězdy českého politického nebe Zobrazit

Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2018 - Tomio Okamura, Věra Adámková, Andrej Babiš, a další hvězdy českého politického nebe

Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2018 získali Tomio Okamura, Věra Adámková, Andrej Babiš, a další hvězdy českého politického nebe za blábolení a šíření pitomostí v oblasti zdravotnictví a vědy.
So 16. 3. 2019 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace