Načítám...

Proslov při předávání XIX. Bludných balvanů Sisyfa za rok 2016

Video - Bludné balvany za rok 2016

Slovutní laureáti a jejich fanynky, vzácní hosté, příznivci i odpůrci kritického skeptického myšlení, dámy a pánové!

V zastoupení Strašného Sisyfa předstupuji před toto tradiční slavnostní shromáždění již po devatenácté. Stojím tu před vámi v situaci, kdy nejenom na naší prezidentské standartě, ale v celé Evropě i na severní polokouli za velkou louží, utržilo za minulý rok proslulé heslo: Pravda vítězí! tvrdé boxerské údery a několikrát bylo odpočítáváno. To je přirozeně důkazem toho, že i naše skromné sisyfovské úsilí o popularizaci kritického myšlení selhává.

Paradoxně k tomuto sílícímu trendu přispívá rozšíření internetu a sociálních sítí, kde spousta informací je zkreslena, anebo dočista vymyšlena, aniž by se běžní uživatelé příliš namáhali ověřovat si je z nezávislých pramenů. To bylo ještě před pár lety povinností dobrých novinářů a kvalitních sdělovacích prostředků. Seriózní media zoufale bojují o přežití, takže nastupuje éra postfaktická, jež vede k posílení fašizujících nálad i v klasických demokraciích. Nadchází epocha silných národních vůdců, jejichž obliba ve veřejnosti stoupá s každou nestydatou lží, kterou s bravurou sobě vlastní pronášejí. Dobře totiž vědí, že jejich příznivci je pak ocení daleko více, než kdyby mluvili a psali pravdu.

Když jsme Sisyfos v r. 1995 zakládali, varovali jsme veřejnost, že fandí-li pavědám a pověrám, což se projevuje v popularitě různých jurodivců a jejich spolků, ohrožuje to i její správný úsudek v záležitostech veřejného života a politiky. Nikdo nás však tehdy nebral vážně; setkávali jsme se spíše s názorem, že slyšíme trávu růst. Teď však už snad každý vidí, jak se postfaktický plevel stal pro mnohé politiky a veřejné činitele normou. Epidemie cynické iracionality zasahuje téměř celý svět.

My sisyfové však nemůžeme hodit ručník do ringu a podlehnout blbé náladě. Proto stejně jako v předešlých letech jsme celý minulý rok sledovali naši paranormální scénu a přijímali též podněty od našich členů a sympatizantů. Nakonec se nám sešlo kolem 60 kvalitních návrhů na udělení Bludných balvanů, což je výrazně nižší číslo než v minulých letech. Ještě před dvěma lety to bývalo kolem 100 návrhů, a loni 80. Osobně si myslím, že je to tím, že našemu hospodářství se vede líp a životní úroveň většiny populace přece jen stoupá, takže iracionální scéna ztrácí zákazníky. Svědčí o tom také pseudoaféry, kdy se někdo začne rozčilovat kvůli tomu, že by z holčiček mohly být maminky, nebo začne propagovat společné záchody pro obě pohlaví. Jejich starosti na mou bílou hlavu.

Když jsem se probíral návrhy na nové balvanové laureáty, překvapilo mne nejvíc, jak je jejich činnost tolerována, a spíše i podporována institucemi, které mají přímo určeno rozvíjet kritické myšlení. Mám zde na mysli zejména některé lékařské instituce, ale také veřejné školy, kde by měly snadno odhalit, že se do nich pokoušejí proniknout buď hloupí, anebo častěji zcela cyničtí podvodníci.
Během minulých let jsme bohužel přišli o několik členů Bludného komitétu. Byl to zejména prof. Miroslav Kutílek, jakož i Mgr. Petr Brodský. Ze zdravotních důvodů přestal působit doc. Luděk Pekárek. Navíc nás opustil i náš nejzasloužilejší zastánce metody kritického myšlení prof. Jiří Heřt. Přesto se nám podařilo posílit zejména medicínsko-biologickou sekci.

První letošní tzv. Tříkrálová schůze Komitétu se uskutečnila 22. ledna v prostorách Atommuzea Javor 51 v Míšově v Brdech (GPS 49.6263228; 13.7076564E). Zde bylo uskladněno v letech 1968-1990 celkem 36 jaderných hlavic Sovětské armády, které byly připraveny k útoku na západní Evropu. Tehdy jsme fakticky patřili k jaderným mocnostem, i když jsme o tom nevěděli, přestože na území Čech se v Bělé p. Bezdězem a v Ralsku nacházela ještě další dvě utajená identická jaderná skladiště, která byla československé armádě naprosto nepřístupná. Kupodivu populární tak ryze vlastenecká iniciativa „Ne základnám!“ proti tomu drsnému porušení národní suverenity nikdy neprotestovala. Zato silně hřímala proti vybudování amerického protiraketového radaru v Brdech, takže tento nesporně potřebný prostředek pro obranu i naší suverenity stojí v Rumunsku.

V muzeu se ovšem v zimě netopí, takže jsme se museli vybavit teplými sibiřskými kožichy a ušankami, jež tam příslušníci Sovětské armády ohleduplně zanechali. Během jednání jsme podupávali zimou, takže náměty členů Komitétu vládnoucí poněkud slabším hlasem jsme bohužel neslyšeli. Jako obvykle jsme pečlivě probírali došlé návrhy, a postupně zužovali pole nejvýživnějších kandidátů. Současně jsme také ocenili parametry obranných vlastností muzea pro případ, že by se komitét pro Bludné balvany kvůli agresivitě postfaktické populace musel uchýlit do ilegality.

S ohledem na nahlodané zdraví promrzlých členů Komitétu jsme druhé a rozhodující mručící zasedání uskutečnili 19. února v zateplených katakombách někdejšího Stalinova pomníku na Letné v Praze. Stylově jsme si svítili loučemi a překvapivě rychle došli k hlasování, v němž jsme vytrvalým jednomyslným mručením pro rozhodli o všech laureátech, jež budeme vzápětí odměňovat. Výjimečně jsme připustili udělit v souladu se statutem některé balvany ex aequo. Z důvodů strategických úspor balvanů z Berounky bylo proto nutné některé již vytěžené balvany rozříznout, což je zejména u zlatého balvanu technologicky mimořádně složitá operace. Dále jsme obohatili Statut bludných balvanů v kategorií jednotlivců ustanovením, že jsou napříště oprávněni používat prestižní akademický titul BBDr., což platí se zpětnou platností i pro laureáty z minulých ročníků, aby nebyli diskriminováni.
Můj dík za hladký průběh oponentního řízení patří proto všem až neuvěřitelně nezávislým odborníkům našeho Komitétu; byla to radost s tak kompetentním týmem připravit dnešní bludnou slavnost. Podobně děkuji všem, kdo se nejrůznějším způsobem podíleli na přípravě, organizaci a programu dnešního večera. Nemohu zapomenout ani na všechny příznivce, ba i nepříznivce našeho Klubu, kteří v průběhu celého roku dodávali do naší databáze výživné nominace. V neposlední řadě děkuji děkanovi Matematicko-fyzikální fakulty UK prof. Janu Kratochvílovi za laskavé poskytnutí Strouhalovy posluchárny pro bludnou slavnost.


Jiří Grygar, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Strašného Sisyfa, vrr.

Kam dál?

Zlatý Bludný balvan za rok 2022 v kategorii jednotlivců - JUDr. Daniela Kovářová Zobrazit

Zlatý Bludný balvan za rok 2022 v kategorii jednotlivců - JUDr. Daniela Kovářová

Český klub skeptiků Sisyfos uděluje zlatý Bludný balvan za rok 2022 v kategorii jednotlivců JUDr. Daniele Kovářové za nenormální právní guláš uvařený nad doutnajícími ostatky rodinného práva.
Pá 12. 5. 2023 Přečíst
Stříbrný Bludný balvan za rok 2022 v kategorii družstev - Dokonalá láska, s. r. o. Zobrazit

Stříbrný Bludný balvan za rok 2022 v kategorii družstev - Dokonalá láska, s. r. o.

Český klub skeptiků Sisyfos uděluje stříbrný Bludný balvan za rok 2022 v kategorii družstev firmě Dokonalá Láska s. r. o. stříbrný Bludný balvan za rok 2022 za praktický důkaz toho, že Dokonalou Lásku lze vyjádřit i nevyjádřeným louhem či kadidlem.
Pá 12. 5. 2023 Přečíst
Proslov při předávání XXIII. Bludných balvanů Sisyfa za rok 2020 Zobrazit

Proslov při předávání XXIII. Bludných balvanů Sisyfa za rok 2020

Slovutní laureáti a jejich fanynky, vzácní hosté, příznivci i odpůrci kritického skeptického myšlení, dámy a pánové!
Út 27. 7. 2021 Přečíst
Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2020 - Robert Frischer a Univerzita Hradec Králové Zobrazit

Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2020 - Robert Frischer a Univerzita Hradec Králové

Doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D., a Univerzitě Hradec Králové za originální a výpočty téměř podpořené chápání procesů probíhajících v nanostrukturních materiálech.
Út 27. 7. 2021 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace