Načítám...

Stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2013 - Prof. RNDr. Antonín Jiří Mejsnar, DrSc., IOM za pozoruhodné zatemnění problematiky evoluční biologie

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS oznamuje, že v kategorii jednotlivců za rok 2013 získává stříbrný Bludný balvan

Prof. RNDr. Antonín Jiří Mejsnar, DrSc., IOM - za pozoruhodné zatemnění problematiky evoluční biologie

Pan profesor Mejsnar je člověk ověnčený tituly a oceněními, zkušený pedagog a autor mnoha skript i odborných publikací. V loňském roce náhle opustil své obory, genetiku a fyziologii, a obrátil se na veřejnost s knížkou o evoluční biologii „Mýtus evoluce aneb geny křičí: Jémine, mýlíte se Darwine“ (Galén, 2013). Snad tím chtěl napravit škody páchané médii, která nás dennodenně masírují evoluční propagandou a ódami na Darwina. Jak si pan profesor posteskl v předmluvě: „Je minimálně zarážející, kolik lidí včetně biologů ještě na počátku třetího tisíciletí věří v mechanismus ‚přírodního výběru‘.“ S tím je, samozřejmě, potřeba něco udělat, a přivést veřejnost laickou i odbornou na správnou cestu inteligentního designu. A tak se pan profesor s plným nasazením vrhl do bohulibého úsilí, které vyústilo ve stovce stránek pozoruhodného textu.

Autorova původní neznalost evoluční biologie se zdá pochopitelná. Narodil se ve stejném roce jako jeden z nejznámějších evolučních biologů dneška Richard Dawkins, a s tím, co se dnes žáci o evoluci běžně učí v hodinách biologie, se tedy nesetkal ani při svých univerzitních studiích; jeho obor výzkumu pak evoluční znalosti skutečně vyžadovat nemusel. Pozoruhodné však je, že se pan profesor před sepsáním knihy zjevně vůbec nezorientoval na poli moderní evoluční vědy, a místo rozporování současných poznatků a teorií se v knize pokusil rozcupovat rovnou samotného Darwina a dílčí, dnes často vyvrácené představy o původu člověka. V knize se postupně dozvídáme převratné novinky typu: „není to tak dlouho, co někteří přírodovědci spekulovali o neandrtálcích jako o našich předcích. Před nějakými 150 lety trvala naléhavá potřeba propojit evoluční řetězec mezi námi a prehistorickými typy označovanými jako Homo erectus. V této souvislosti je pochopitelné, že se evolucionisté okamžitě a ochotně chopili objevu neandrtálce, a předchůdce pro nás, jeho potomky, byl nalezen.“ 150 let je v biologii skutečně velmi krátká doba, jak si pan profesor na základě zkušeností se svými mateřskými obory zajisté uvědomuje. Darwinovu evoluční teorii už známe, koneckonců, závratných 155 let!

Ale zpět k Darwinovi. Tomu je notně co vyčítat, a tak pan profesor s velkým sebezapřením vybral pouze deset nejdůležitějších bodů a prezentoval nám je s názvem „Dekalog jako výzva Darwinově konceptu“. V této kapitolce se řeší převážně pokročilejší genetika, což je samo o sobě docela zajímavé vzhledem k tomu, že Darwin, současník Mendelův, patrně slovo gen v životě neslyšel, natož aby znal zákoutí epigenetiky či horizontálních genových transferů. S nesrovnalostmi mezi Darwinovou teorií a začínající genetickou vědou se zhruba před 70 lety vypořádala tzv. Nová syntéza, další genetické objevy od té doby evoluční teorii spíše podporují, nežli vyvracejí. Pan profesor Mejsnar to bohužel neocení, z knihy je zcela jasné, že o moderní genetice ví zhruba totéž, co o moderní evoluci. U člověka jeho zaměření je toto zjištění možná nakonec na celé knize tím nejsmutnějším. Na druhé straně, pan profesor moderní vývoj v některých oblastech skutečně sleduje. Žhavý bod současných amerických debat s kreacionisty tak v knize rozhodně nechybí: „…evoluce není schopna vysvětlit, proč se v předpokládané genealogii druhů nevyskytují ‚přechodné formy‘. Jestli je evoluce pravdivá, pak by musely fosilie v ‚dlouhém běhu věků‘ obsahovat obrovské množství přechodných forem.”

Než pan profesor získá článek, který uzná za dostatečně přechodný, udělujeme mu nepřechodný stříbrný Bludný balvan


Kritické recenze:

Jiří Heřt: Ke knize Jiřího Mejsnara...
Zpravodaj Sisyfos 3/2013 (www.sisyfos.cz)

Václav Hořejší: Kreacionismus ve Vesmíru
http://www.vesmir.cz/diskuse/prispevek/clanek/10471Šestnácté předávání Bludných balvanů 2013 - fotogalerie

Video z šestnáctého předávání Bludných balvanů Sisyfa

Kam dál?

Pozvánka na slavnostní předávání Bludných balvanů 2018 Zobrazit

Pozvánka na slavnostní předávání Bludných balvanů 2018

Zveme Vás na slavnostní předávání Bludných balvanů za rok 2018 dne 15. 3. 2019 od 17:00 do posluchárny M1, MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2.
Pá 15. 3. 2019 | Sisyfos Přečíst
Redakce Českého rozhlasu Plzeň Zobrazit

Redakce Českého rozhlasu Plzeň

získávají zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2019 za šíření potenciálně nebezpečných dezinformací zejména z oblasti medicíny.
Pá 9. 10. 2020 Přečíst
Prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. Zobrazit

Prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc.

získává bronzový Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2019 za zdařilou realizaci převodníku energie – siderické kyvadlo, jakož i za přidružené objevy v oblastech anatomie, patologie, mentální termodynamiky a kvantového kutilství.
Pá 9. 10. 2020 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace