Načítám...

Bronzový bludný balvan 2011 - Adam B. Bartoš a tým serveru Freeglobe.cz

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS
oznamuje, že v kategorii družstev za rok 2011 získává
bronzový Bludný balvan

Adam B. Bartoš a tým serveru Freeglobe.cz (reakce laureáta)

za odhalování pravdy o spiknutích, zvláště pak demaskování systému HAARP

Ilumináti, zednáři, bilderbergové, FBI, CIA nebo Mossad se můžou snažit své ďábelské rejdy utajovat sebevíc, ale marně. Stateční investigativci z řad českých konspiračních teoretiků v čele s našim laureátem Adamem B. Bartošem jejich činy vždycky odhalí a české veřejnosti sdělí na webu Freeglobe.cz.
Tito stateční chlapíci odhalují plány mocných bezskrupulózních světovládců a sdělují je v celé své nahotě světu. Díky nim víme, že zpěvačka Lucie Vondráčková je ovládána ilumináty, což odhalili tím, že ve svých videoklipech používá tajná iluminátská gesta, že astrolog Antonín Baudyš bojující proti různým spiklencům je ve skutečnosti dvojitý agent pracující pro svobodné zednáře, že na nás temní spiklenci dennodenně ze vzduchu rozprašují baryum, tedy odhalení tzv. chemtrails nad naším územím, nebo že mocní spiklenci plánovali atomový výbuch v Berlíně během mistrovství světa v ženském fotbale 26. 6. 2011, což vůdčí postava našich laureátů Adam B. Bartoš mimo jiné odhalil díky 461. epizodě seriálu Simpsonovi. Citujme pasáž z jeho investigativního článku: „Podobné triky s čísly a hodinovými ručičkami zastavenými na konkrétních číslicích najdeme ve 461. epizodě seriálu Simpsonovi, který pojednává shodou okolností o atomovém výbuchu a shodou okolností odkazuje místy až neuvěřitelně přesně na berlínský stadion.“ A ještě jeho závěr slavného článku: „A až uslyšíme prezidenta Obamu, kterak říká, že se nyní všichni svobodní lidé na zemi cítí být Berlíňany a že i on sám je v tuto pohnutou chvíli Berlíňanem, pak vězme, že je apokalypsa za dveřmi, protože velký teroristický útok v Berlíně bude jen předehrou k něčemu mnohem horšímu.“

Jsme přesvědčeni, že jenom varování našich laureátů tomuto chystanému strašnému teroristickému činu zabránilo.

Konspirační teoretici z Freeglobe.cz světu odhalují i děsivou pravdu o systému HAARP, tedy High Frequency Active Auroral Research Program (Vysokofrekvenční aktivní aurorální výzkum), což je výzkumný projekt chování ionosféry a procesů v ní probíhajících včetně polárních září. Tedy to tvrdí jenom americká vláda. Ve skutečnosti je HAARP „součást nejmodernějšího amerického zbrojního systému několika posledních desetiletí. Systému, který dokáže sestřelit letadlo, stejně jako probudit k životu vulkán či způsobit tsunami. Zbraň, která jde za hranici chápání a mění naše zažité představy o tom, jak se vedou soudobé války. Zbraň, u které bychom si raději přáli, aby byla skutečně jen fámou. Zbraň, která je ale bohužel realitou už od šedesátých let, kdy se na jejím vývoji začalo pracovat.“
Adam B. Bartoš píše: „Měli bychom se na události kolem sebe dívat z určité perspektivy, v kontextu, sledovat, co jim předcházelo a jaké události budou následovat. Měli bychom sledovat ekonomické souvislosti, porovnat, jak se Japonsko vůči Wall Streetu chovalo před zemětřesením, s tím, jak se možná bude chovat nyní. Měli bychom se ptát, komu prospělo zemětřesení na Haiti, měli bychom hledat odpověď na otázku, kdo těžil z obřích požárů a zničené úrody obilí v Rusku... Žijeme tedy v posledních dnech? Nevím. Stejně tak nevím, za kolik ze zmíněných katastrof (tedy za rok 2010 pozn. Sisyfos) může HAARP. Přesto je zajímavé sledovat, které země se otřásají. Kromě těch, které leží v seizmicky citlivých oblastech, jde také o země, které jsou buď vazaly Spojených států nebo jsou s nimi ve vyloženě nepřátelském poměru.“

Budiž vám Adame B. Bartoši a investigativcům z Freeglobe.cz bronzový Bludný balvan motivací k dalším bojům za pravdu pravdoucí.Reakce nositele Bludného balvanu Adama B. Bartoše přednesená při předávacím ceremoniálu:

Projev při udílení cen Bludný balvan 2011 - Adam B. Bartoš

Vážená paní předsedkyně, vážený pane viceprezidente, vážené dámy a vážení pánové, členové českého klubu skeptiků Sisyfos.

Děkuji za pozvání na tento večer a dovolte mi, abych Vám za cenu Bludný balvan 2011 poděkoval.

Beru ji jako vyjádření Vašich sympatií mým názorům a mým postojům, které mám s mnohými z Vás společné.

Společně s Vámi se totiž cítím být skeptikem.

Jsem euroskeptikem, neboť zpochybňuji přínos současné podoby evropské integrace.

Jsem klimaskeptikem, protože zpochybňuji mýtus o globálním oteplování, globálním ochlazování či vůbec globálních změnách klimatu - podobně jako jeden z Vašich členů, pan Vítězslav Kremlík.

Jsem skeptikem ve vztahu k farmaceutickému průmyslu, který považuji za továrnu na nemoce a hlásím se proto raději k přirozené medicíně - stejně jako další z Vašich členů, lékař Jan Hnízdil.

Jsem skeptikem ve vztahu k mediálnímu světu - třebaže sám novinář, nebo přesněji, právě proto, že jsem sám novinář, pravidelně sám pro sebe a nezřídka ve svých textech i pro druhé zpochybňuji to, co hromadné sdělovací prostředky hlásají a čím nás obluzují.

Bojuji podobně jako Vy proti okultním naukám, esoterice, New Age a dalším jevům, jak i Vy o sobě tvrdíte na svých webových stránkách (byť se asi neshodneme v tom, kdo za těmito jevy stojí).

Nevěřím v mimozemské civilizace, v konec světa podle mayského kalendáře či v proutkaření a snažím se na to ve svých textech upozorňovat.

Skepticky posuzuji historické okamžiky naší země i politické události současných všedních dnů, které jiní naivně - a bez kritického přemýšlení - přijímají.

Skepticky se dívám na světové události a v nánosech mýtů a mediální manipulace se snažím hledat pravdu a jejich skutečný význam.

Jsem skeptikem v pohledu na některé historické události, které jsou tu cíleně přikrašlovány, tu zveličovány. Můj skepticismus má tedy mnoho podob.

Je mi také sympatická postava Sisyfa, k jehož mýtu (!) se hlásíte - i já mám pocit, že má osvětová práce (vyvracet všechna výše zmíněná tvrzení propagandy) je sisyfovským úkolem, který vyžaduje velké osobní nasazení, silnou vůli a vytrvalost.

Až potud si myslím, že se svou mírou skepse, která převyšuje leckdy i skepsi některých z Vás, bych mohl být členem tohoto klubu.

Z několika důvodů ale přesto nechci.

Nejen proto, že s Vaším spolkem byli či jsou spojeni lidé, jako vzpomínaný pan Hnízdil (jehož odpor k farmakoncernům sice sdílím, ale zásadně pak nesouhlasím s jeho aktivistickými činy namířenými například proti prezidentu republiky). Tito lidé podle mého soudu činnost Vašeho spolku svým jednáním diskvalifikují.

Nejen proto, že cítím, že se Váš spolek (možná nevědomky) stává poslední dobou nástrojem politicky motivovaných útoků, kdy oceňujete svojí anticenou osobnosti jako je například vicekancléř Petr Hájek (za jeho víru v kreacionismus, kterou jako křesťan přirozeně sdílím i já) a nepřímo tak útočíte opět na prezidenta republiky - zatímco, abych uvedl nějaký příklad, duchařinu, magii, okultismus a svobodné zednářství jeho předchůdce Václava Havla byste si nikdy kritizovat nedovolili.

V tomto rozporu spatřuji velkou neupřímnost a faleš, kdy svoji anticenu - v základě možná vtipnou a originální - zneužíváte k politickým hrátkám. V tomto kontextu beru i já své dnešní ocenění. Je mi jasné, že je to další - malinkatý - pokus o zesměšnění prezidenta republiky zesměšněním člověka, který s ním sdílí některé jeho názory. Když jsem byl na toto setkání zván, v dopise nebylo uvedeno, za co jsem cenu získal, stejně jako nikdo z Vašeho spolku nereagoval, když jsem se na důvod ocenění osobně ptal. Je to proto, že důvod není podstatný. Její smysl je někde jinde, v tom, co jsem popsal výše.

Názory, za které mi udělujete tuto cenu, sdílí ale mnoho lidí. Zesměšňujete skrze mne je všechny, aniž byste sami kriticky uvažovali, zda nejsou blíže pravdě než Vaše vlastní přesvědčení.

A to je ten hlavní důvod, proč bych nikdy nechtěl - ač skeptičtější než Vy sami - být členem Vašeho spolku. Zpronevěřujete se totiž svému poslání, když místo polemiky s Vám nepohodlnými názory a místo hledání argumentů k vyvracení těchto názorů tyto názory a jejich nositele ostrakizujete a parodujete. To je proti všem principům vědeckého a kritického myšlení.

Považujete se za skeptiky, ale v zásadě věříte v dobro Evropské unie, (až na pana Kremlíka) ve zfalšované grafy alarmistů, v politickou propagandu, která je nám předkládána sdělovacími prostředky. Myslíte si, že jste osvícení, ale přitom žijete v bludu. Jak to vím? Protože jsem Vás neslyšel proti těmto věcem vystupovat. Neudělili jste Bludný balvan těm, kteří nám dnes a denně lžou a kteří nás mystifikují. Udělujete Bludný balvan naopak těm, kteří se snaží zvednout oponu lži a podvodů a nahlédnout pravý stav společnosti.

Ačkoli byste mohli - a mohli byste poměrně účinně - stát takříkajíc na správné straně pomyslné barikády, raději útočíte na ty, kteří mají větší odvahu než Vy sami. Místo toho, abyste varovali před skutečnými mýty, urážíte druhé pro jejich politické přesvědčení či pro jejich křesťanskou víru.

Vaše anticena se tváří jako projev kritického uvažování, ale je jejím pravým opakem. A někdy - a mám pocit, že je to i dnes - je i projevem zaslepené nenávisti.

Je to cena, kterou neříkáte nic o mně, ale kterou říkáte mnohé sami o sobě.

Je to Váš bludný balvan, ne můj.

A řeknu to ještě jinak - v intencích toho, jak jste svoji cenu vlastně sami nazvali: chcete ze mne dělat blbce, ale přitom děláte blbce sami ze sebe.

Proto si Vaši cenu dnes večer klidně převezmu...

Kam dál?

Stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2020 - Jan Válek Zobrazit

Stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2020 - Jan Válek

PhDr. Jan Válek, Ph.D. za vedení a podporu kvalifikační práce, která má za cíl zavedení výukové látky plné diagnostických bludů.
Út 27. 7. 2021 Přečíst
Bronzový Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2018 - Redakce časopisu Nová Regena Zobrazit

Bronzový Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2018 - Redakce časopisu Nová Regena

Bronzový Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2018 získala Redakce časopisu Nová Regena za pravidelnou dávku nepravd, pseudověd a mýtů.
So 16. 3. 2019 Přečíst
Bronzový Bludný balvan za rok 2022 v kategorii družstev - firma Deaktivátor K Zobrazit

Bronzový Bludný balvan za rok 2022 v kategorii družstev - firma Deaktivátor K

Český klub skeptiků Sisyfos uděluje bronzový Bludný balvan za rok 2022 v kategorii družstev firmě Deaktivátor K z Hronova za výrobu a prodej přístroje k absorbci vln vyvěrajících z geopatogenních zón.
Pá 12. 5. 2023 Přečíst
Bronzový Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2016 - Homeopatická lékařská asociace, z. s. za usilovnou a všestrannou homeopatickou potenciaci medicínských znalostí Zobrazit

Bronzový Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2016 - Homeopatická lékařská asociace, z. s. za usilovnou a všestrannou homeopatickou potenciaci medicínských znalostí

Nekonečným světem za Avogadrovou mezí bloudí Homeopatická lékařská asociace, která se znovu a znovu ...
Pá 24. 3. 2017 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace