Načítám...

Transcendentální meditace

Transcendentální meditace (TM) je léčebný postup, který vymyslel mystik Maharishi Mahesh Yogi v r.1956 v Indii. Základem této terapie je individuální mantra (zakoupená za 100 dolarů), hluboké soustředění na ni a meditace. Vedle meditace patří k programu TM i jóga, dietní režim, odmítnutí materialistického životního postoje a přijetí spirituální orientace. Konečným cílem TM je získání schopnosti levitace, kdy se také má dostavit největší léčebný efekt. Jednou z příčin úspěchu transcendentální meditace bylo to, že je metodou velice jednoduchou. K jejímu zvládnutí stačil krátký kurz a k dosažení léčebného efektu úspěchu stačilo meditovat krátce, jen dvakrát denně. Sám Yogi definuje cíle TM takto: „TM, program M.M. Yogiho, je jedinečnou, vysoce efektivní technikou, která vede k hluboké relaxaci, eliminaci stresů, podporuje zdraví, zvyšuje kreativitu i inteligenci a umožní dosáhnout vnitřního stěstí a sebenaplnění“. Někteří z jeho stoupenců doplňují, že se jim zdařilo získat nadpřirozené, paranormální schopnosti, jako např. neviditelnost.

Kariéra M.M. Yoigiho byla velice rychlá. Po 5 letech studia filosofie a jógy v podhůří Himaláje v Indii přesídlil začátkem 60. let do USA, kde záhy získal velké množství stoupenců. Postupně vznikl z původní léčebné techniky vlivný kult, resp. rozsáhlá organizace s téměř celosvětovým dosahem. Dnes se k jeho organizaci hlásí údajně 5 milionu stoupenců. K úspěchu snad přispělo to, že Yogi hlásal, že jeho TM má prospět nejen jednotlivcům, ale musí se stát celosvětovým mírovým hnutím, a snad i proto, že TM „program“ Yogi prohlašoval za vědecky zdůvodněný a že léčebné výsledky byly podle jeho vyjádření potvrzeny 200 vědeckými studiemi na 200 univerzitách. V USA byla dokonce založena i Maharishi International University. Vědci, hlásící se k TM, publikují četné studie, dokumentující účinek TM, plné módních vědeckých termínů a bohatě graficky dokumentované. K vyznavavačům TM patřili Beatles, Rolling Stones, Mia Farrow i Shirley MacLaine. Koncem 20. století se Yogiho TM stala spíše politickou organizací a na tomto poli dnes vystupuje pod názvem „Natural Law Party“ (Strana přirozeného zákona).

Hodnocení: TM jako léčebnou techniku lze hodnotit jako všechny jiné relaxační metody (meditace, autogenní tréning, biofeedback, eutonie aj.). Všechny patří k meditativním (viz Meditace) a relaxačním technikám, jejichž cílem je odstranit napětí a stresy a zlepšit tak zdravotní stav po stránce psychické i fyzické. Filosofie léčby TM je však nesourodnou směsicí hinduistických a křesťanských prvků, stejně jako je tomu u ostatních hnutí podobného typu, jako jsou např. Moonisté nebo vyznavači Haré Krišny. Proto také byla TM ze strany hinduistů kritizována, protože překrucovala staré posvátné hinduistické techniky. Tvrzení o vědeckosti TM je zavádějící, převážně jde jen o verbální argumentaci. Tzv. vědecké práce stoupenců TM mají úroveň studií parapsychologických. Levitovat se nenaučil nikdo a některé z osob, které za kurz zaplatili až 3000 dolarů, podaly na školicí centrum žalobu. Nikdo z členů organizace, kteří se údajně naučili levitovat, se také nepřihlásil o 10.000 dolarů, které nabídl za důkaz levitace Randi James. TM není zcela neškodná, protože hluboké meditace, provázené někdy halucinacemi, mohou vést k psychickým poruchám, k odcizení normálnímu světu a k závislosti na Yogiho organizaci. Nebezpečná pro společnost může být i Natural Law Party, jejímž cílem je zavést prvky TM do školství, zdravotnictví, ekonomiky i ekologie. V několika případech se stoupenci TM pokusili, zatím bezvýsledně, zavést výuku TM i do škol, v analogii se snahami kreacionistů.

Odkazy: The Skeptic´s Dictionary, www.skepdic.com
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace