Načítám...

Svědci Jehovovi

Svědci Jehovovi, jehovisté, je jedna z nejrozšířenějších a určitě nejaktivnějších světových náboženských společností. Vychází z křesťanského učení, ale vytvořila si vlastní ideologii. Považuje se za jedinou správnou nauku a všechna ostatní křesťanská i jiná náboženství jsou dílem Satana. Byla založena v r.1872 Ch. C. Russelem v USA sdružením skupin, které očekávaly blízký příchod konce světa. Podstatou jejího učení je několik zásad. Především je to absolutní víra v pravdivost bible a všech tvrzení v ní obsažených, tedy o stvoření světa i o jeho zániku, Armagedonu. Nevěří v božství Ježíše Krista a Trojici Boží. Uznávají jediného Boha, Jehovu. Svědci Jehovovi zachovávají přísnou poslušnost sektě, nezúčastňují se politického života, odmítají vojenskou službu, nechodí k volbám, nekouří a odmítají krevní transfuzi, dříve i očkování. Další zásadou je, že se všichni členové povinně musí snažit o šíření sekty a jejích názorů. Členové sekty se proto, většinou ve dvojicích, obracejí na kolemjdoucí nebo navštěvují byty občanů a snaží se je přesvědčit o názorech sekty na víru a morálku. Každému také nabízejí jejich časopisy Strážní věž a Probuďte se, i rozsáhlejší publikace, např. protidarwinistické, které jsou vydávány v mnoha jazycích. Sekta je dnes rozšířena především v USA, kde sídlí její centrála, v Německu, Británii, a má údajně až 6 milionů členů. V České se jejich počet odhaduje na více než 20.000, ale v současné době pravděpodobně stagnuje. Pro své názory byli členové sekty často pronásledováni, zejména v době nacismu.

Hodnocení: Svědci Jehovovi je sekta s přísnou dogmatickou ideologií, se silným centrálním vedením, hlásá pevnou morálku a silně zavazuje a indoktrinuje své členy. Svými názory není pro společnost příliš nebezpečná, ale své názory propaguje příliš naléhavě a často nepříjemně. Velice aktivně sekta vystupuje proti Darwinově evoluční teorii a řadí se tak k mnoha dalším, především náboženským kreacionistickým skupinám. Nebezpečné jsou však některé zásady sekty pro její vlastní členy, protože ti se příliš podřizují sektě a odcizují se svým rodinám, ale zejména proto, že sekta odmítá krevní transfúze. V poslední době sekta pod tlakem zdravotnických orgánů ustoupila od tak přísného požadavku a souhlasí s tím, aby se zraněným a nemocným, kde je indikováno podání krve, podávaly alespoň náhradní roztoky nebo i čistá plasma bez příměsi červených krvinek.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace