Načítám...

Andělé a angelologie

Andělé jsou duchovní bytosti, patřící ke křesťanskému nebi. Lidem většinou pomáhají a ochraňují je. Podle křesťanské angelologie jsou andělé „duchovní bytosti, netělesné, Bohem stvořené na počátku času, tvořící jednotu se vším stvořeným. Jsou nesmrtelní, mají dokonalejší rozum než člověk a svobodnou vůli.“ Jenže vedle takových nebeských a dnes spíše pohádkových andělů existují i takoví, které popisuje slovenský okultista pan RNDr. Emil Páleš, CSc. z Bratislavy ve svých knihách. Jedna z nich, „Angelologie dějin l“, byla v r.2004 vydána i česky (465 str.). Podle pana Páleše jsou andělé reální a aktivně zasahují do běhu světa. Celé dějiny lidstva jsou řízeny anděly z duchovního světa. Páleš dnes tuto starou zkušenost znovu objevil a dokazuje pomocí "vědeckých metod". Andělé podle jeho zjištění ovlivňují lidstvo a přírodu už od pradávna v určitých časově daných cyklech, které je možno naprosto přesně spočítat dle určitých znaků jednání lidí a národů či civilizací či dle dění v přírodě. Právě tato periodicita a synchronicita je důkazem existence andělů. Páleš např. objevil, že se „cyklicky každých 504 i každých 2048 let zvyšuje pravděpodobnost výskytu nových kulturních forem s danou planetární signaturou.“ Existence andělů je nepochybná, protože sám pan Páleš má „osobní zkušenost s těmito vznešenými andělskými bytostmi“. Své "poznatky" vydává Páleš za seriózní vědecké dílo a je třeba uznat, že píše skutečně přesvědčivě a dokládá svá tvrzení řadou argumentů, získaných „moderními vědeckými metodami“, především statistikou a astrochronologií. Je údajně odborníkem v řadě vědeckých oborů (historie, informatika, statistika, umění) a z jeho textů je zřejmé, že má široké vzdělání v humanitních i esoterických oborech. Sám se pokládá za sofiologa a snaží se o syntézu kosmologie, antropologie a teologie. Je úspěšný nejen ve své zemi, ale vydává knihy a pořádá přednášky i v ČR. Nabízí také tříleté kurzy z angelologie v německém jazyce. Jeho metoda se setkala, podle jeho slov, s uznáním vědeckých kapacit doma i v zahraničí.

Andělé jsou ovšem dobrou rekvizitou i v oblasti paramedicíny. Celá série medikamentů systému AURA-SOMA má nejen jména, ale i vlastnosti podle archandělů (viz AURA-SOMA).

Hodnocení: Je samozřejmé, že názory a výklad pana Páleše jsou jen novodobou pohádkou, ale je k neuvěření, že mnoho lidí pokládá jeho závěry za možné a jsou jeho knihami nadšeni. Stačí prohlédnout si webové stránky. Na určitých souvislostech a cyklech, které nachází pan Páleš v historii lidstva, není nic divného. Dějiny jsou tak pestré, že není obtížné vyhledat události, které odpovídají Pálešově „teorii“. Důkazy pro „angelologii“ nejsou ničím jiným než analogem tzv. „biblického kódu“. Systematickým prohledáváním bible (dějin v případě angelologie), ale i jakékoli jiné rozsáhlé knihy lze najít sekvence písmen, slov, číslic i cyklů, které jsou zdánlivě smysluplné (viz Biblický kód). Analyzovat Pálešovu teorii a diskutovat o reálné existenci andělů nemíníme. Jeho dílo pokládáme nejspíše za dobře propracovanou mystifikaci, za recesi nebo projev psychopatologie.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace