Načítám...

Dvojitě slepý experiment

Experiment je jedním ze základních nástrojů vědecké metody. I když existuje řada typů experimentů, v medicíně a biologii je to především dvojitě slepý experiment, který umožní dospět k objektivním výsledkům, nezkresleným vědomím účastníků experimentu. Při těchto typech experimentů a klinických studií se pracuje s rozsáhlým, statisticky hodnotitelným souborem homogenních případů, které se náhodně rozdělí (randomizují) do dvou stejně velkých souborů. V klasických experimentech se jedné skupině podá nová, zkoušená látka, druhé placebo. V moderní klinické studii se místo placeba z etických důvodů aplikuje jiný, dosud používaný medikament. Výsledky se statisticky zpracují. Podstatou dvojitě slepého experimentu je, aby ani pacient, ale ani lékař nevěděl, která z obou látek byla použita. Nejde jen o vyloučení vědomého podvodu, ale i podvědomě může lékař hodnotit a přizpůsobit výsledek své hypotéze. Někdy ani dvojité zaslepení nestačí a je třeba zaslepit i laboratorní vyšetřování a statistické zpracování. Mluví se o trojitě nebo totálně zaslepeném experimentu.

Hodnocení: Dvojitě slepé randomizované studie jsou dnes standardní metodou vědecké medicíny. Nezaslepené klinické studie nejsou v dnešní medicíně považovány vzhledem k možnému zkreslení za relevantní. Zastánci alternativní medicíny dvojitě slepé experimenty v minulosti odmítali s poukazem na nutnost individuálního hodnocení pacientů (homeopatie) nebo na nemožnost řádného zaslepení (akupunktura). V současné době je tomu jinak. Dvojitě slepé experimenty, vzhledem k jejich popularitě a teoretické průkaznosti, se široce využívají i v alternativní sféře. Z mnoha důvodů lze však proti jejich provádění a tedy i k jejich výsledkům často vést vážné námitky: chybný projekt nebo metodika, vědomé i podvědomé zkreslování dat, publikační zkreslení aj. (viz Experiment v pseudovědě). Exaktně, na vědeckých pracovištích provedené dvojitě slepé studie v oblasti alternativní medicíny, např. homeopatie, akupunktury i parapsychologie dávají negativní výsledky.

Odkazy: Heřt J.: Experiment jako důkaz? In: Věda kontra iracionalita 3. Sborník. Nakl. V. Nosková, Praha 2005, s. 48-60
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace