Načítám...

Lunární efekt

Ve veřejnosti je široce rozšířená představa, že Měsíc má významný vliv na přírodu a na lidské životy. Zvlášť významný má být jeho vliv, když je v úplňku. Úplněk má působit na lidskou psychiku, ovlivňovat kvalitu spánku, nemoci, frekvenci úrazů, plodnost, porodnost, úrazovost, náměsíčnictví, vraždy i sebevraždy, ale i přírodní katastrofy a zemětřesení. Některé z těchto hypotéz jsou racionální, většina nikoli. Řada lidí takové víře podléhá, někteří např. nakupují nebo prodávají akcie podle měsíčních fází. Nejvíce se vlivu Měsíce na člověka věnovala astrologie, která věří, že Měsíc, podobně jako poloha planet a postavení Slunce ve Zvěrokruhu, ovlivňuje nebo dokonce určuje osud člověka

Hodnocení: Pokud jde o představy astrologie, lze je jednoznačně odmítnout, protože chybné je už její základní východisko, totiž že určující pro osud člověka je chvíle jeho narození. To je absurdní zejména dnes, kdy lze dobu porodu ovlivnit a podle potřeby posunout. Hypotézy o působení Měsíce byly prověřovány nejméně stovkou vědeckých studií, které se snažily prověřit jeho vliv na člověka i na přírodu. Nepochybné je jen jeho působení na mořský příliv, nikoli na zemětřesení, nepatrný efekt mají měsíční fáze na globální teplotu, a tím snad i na růst rostlin. Naproti tomu nebyla zjištěna signifikantní korelace úplňku s žádným z následujících jevů: úmrtnost, vraždy, sebevraždy, úrazovost, domácí násilí, únosy, výskyt nemocí, počet porodů, příjmů na psychiatrická oddělení ani na jiná nemocniční oddělení, alkoholismus, epilepsie, náměsíčnost. Rozšířený je např. názor, že v době úplňku se zvyšuje počet psychických poruch, označovaných jako náměsíčnictví. Objektivně bylo na větších souborech zjištěno, že úplněk není zodpovědný za víc než půl jednoho promile takových psychických poruch. Jiným rozšířeným názorem je přesvědčení, že je v době úplňku nejvyšší počet porodů. Bylo publikováno už několik studií na mnohatisícových a mnohaletých souborech, aniž by takovou závislost zjistily. O takových studiích se však v médiích nemluví, nejsou zajímavé, zatímco jakákoli zmínka o vlivu Měsíce je v médiích ihned šířena.

Příčinou tak rozšířené víry ve vliv Měsíce jsou nepochybně staré tradice a pověry, vycházející původně snad z mylné interpretace nebo z kognitivních klamů. Např. měsíční cyklus plodnosti ženy je zaměněn za vliv Měsíce, ačkoliv se délky obou cyklů nekryjí. Na základě toho, že existují různě dlouhé ovulační cykly u různých savců lze odmítnout i názor, že původně se oba cykly kryly a teprve civilizace, používající umělé světlo, koincidenci porušila. Víra ve vliv Měsíce na člověka vychází i z mylné představy, že když má Měsíc takovou sílu, že ovlivňuje příliv moře, jistě musí mít podobný vliv na člověka, tvořeného z 80% vodou.. Jenže voda v těle je vázaná a gravitační síla měsíce, vyvolávající příliv, je nesmírně slabá. Podle výpočtu Kellyho je gravitační vliv matky na dítě, držené v náručí, 12 milionkrát silnější než gravitační vliv Měsíce. Kromě toho přílivová síla Měsíce nezávisí na měsíční fázi, ale na vzdálenosti Měsíce od Země, která na fázi nezávisí. Jiným faktorem víry v působení úplňku je tzv. selektivní vnímání. Pokud k nějaké zvláštní události dojde za úplňku, vzbudí to větší pozornost než kdykoli jindy, a z náhodného vztahu je vyvozována zákonitost. Ojedinělý, individuální případ je pak šířen a víra v něj se zesiluje mechanismem tzv. „vzájemného posilování“. Víru v uvedené lunární efekty významně posiluje šíření takových názorů v science fiction filmech nebo v publikacích jakou je např. kniha A. Liebera z r.1996 „The lunar Effect“. Popisované vlivy Měsíce na člověka lze tedy považovat jen za pověru. Je ovšem pravděpodobné, i když to není nikde výslovně uvedeno, že na měsíčních fázích závisí počet krádeží.

Odkazy: The Skeptic´s Dictionary

Kam dál?

Autismus a prof. Strunecká Zobrazit

Autismus a prof. Strunecká

V poslední době se nás stále častěji obracejí rodiče autistických dětí s prosbou, abychom se vyjádři...
Ne 25. 11. 2012 Přečíst
Ben Goldacre: Prolhaná věda a Zkorumpovaná farmacie Zobrazit

Ben Goldacre: Prolhaná věda a Zkorumpovaná farmacie

V r. 2008 a 2012 napsal Ben Goldacre, lékař, komentátor a spisovatel, dvě knihy, které se setkaly s ...
Čt 6. 2. 2014 Přečíst
A. Strunecká, J. Patočka: Doba jedová (Triton, Praha 2011) Zobrazit

A. Strunecká, J. Patočka: Doba jedová (Triton, Praha 2011)

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. oslovila v letošním roce veřejnost další knihou s provokativním ná...
Po 13. 2. 2012 Přečíst
Oznámení akce: THE SISYPHUS PRIZE – 1 milion Euro Zobrazit

Oznámení akce: THE SISYPHUS PRIZE – 1 milion Euro

Dne 1. října 2012 vyhlásili belgičtí skeptici ve spolupráci s evropskou skeptickou společností ECSO ...
St 24. 10. 2012 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace