Načítám...

Konstelace rodinné, „systemické“

Jednou z módních psychoterapeutických postupů je metoda, nazvaná „rodinné, resp. systemické konstelace“ (Family Constellations), rozšířená především v anglofonních zemích, ale dnes rychle pronikající i do ČR. Vymyslel ji německý psychoanalytik a filozof Bert Hellinger v 80. a 90. letech 20. století. Je určena pro jedince a páry, které chtějí vyřešit rodinné problémy, změnit osobní postoje, odstranit negativní vzorce myšlení a začít nový harmonický život. Nabízí se i pro podnikové kolektivy. Principem metody je vybavení si problémů a kritických zážitků v rodině pomocí jakési podvědomé rekonstrukce traumatických situací v kruhu asi 30 navzájem cizích osob. Jedna z nich hraje vedoucí roli a z ostatních vybere představitele členů rodiny a „postaví je do určité pozice v prostoru“. Na rozdíl od psychodramatu se při „konstelaci“ v podstatě nemluví, jen se tiše soustředí, seanci řídí facilitátor. Účastníci si intuitivně vybavují konfliktní situace, hledají nejvhodnější postavení vybraných členů, až dojde k obecné shodě a tím ke katarzi. Metoda je příbuzná léčbě, která má vybavit „potlačené vzpomínky“

Hodnocení: I když je provádění této metody licencováno některými psychoterapeutickými společnostmi (viz Psychoterapie), jde o metodu spornou, která má četné kritiky. Je to metoda fenomenologická, nekauzální, subjektivistická, jejíž účinnost nelze standardními metodami ověřovat. Podobně jako u všech pseudovědeckých metod, i zde má léčbu zprostředkovat jakási „energie“. Nevěrohodné jsou sliby, že jedním sezením lze klienta zbavit jeho potíží. Vážnou námitkou je i to, že ji většinou provozují nekvalifikované osoby. V ČR jde o metodu v oficiální psychoterapii nepoužívanou a šířenou především na alternativních, esoterických webových stránkách. Nabízeny jsou přednášky, semináře a kurzy „výuky konstelací“. O charakteru této péče svědčí to, že se její propagátoři a lektoři odvolávají na „kmenovou duši“, karmu, „šamanské koncepty“, „působení energetického pole“, „kondenzované obrazy v čase“, působení „přímo do esence“ aj., a na svých stránkách často nabízejí i jiné alternativní metody, jako je meditace, kraniosakrální terapie, kineziologie, Aura-Soma, Bachova terapie aj. Někteří kritici považují metodu za magické divadlo, za destruktivní kult.

Závěr: „Rodinná konstelace“ je alternativní metoda, u které dosud chybí dlouhodobé zhodnocení. V českých podmínkách se jí ujali nekvalifikovaní esoteričtí léčitelé a propojili ji s jinými pseudovědeckými postupy.

Odkazy: Haas W.: Familiensteller nach Hellinger - ein destruktiver Kult? Skeptiker 21, 1/2008
Haas W.: Stellvertreter in (Familien.)System-aufstellungen: Was treibt sie um, was tribt si an? Skeptiker 21, 1/2008
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace