Načítám...

Zlatý bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2017 - Prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c. za bezcílný akademický výzkum na magii založené homeopatie a za její veřejnou propagaci

Náš laureát je od roku 2008 děkanem Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, nedávno dokonce kandidoval na funkci rektora univerzity. Jako vědec-zootechnik dlouhodobě působí na Katedře zootechnických a veterinárních disciplín a kvality produktů. Je bezesporu osobností, která má autoritu, jejíž názory je třeba respektovat. Odborné renomé prof. Šocha bohužel kontrastuje s podporou pochybných metod  péče o zdraví zvířat, zvláště léčby homeopatiky.

Pan profesor je nadšeným příznivcem 200 let staré, na magii založené homeopatie. V minulosti absolvoval několik našich i zahraničních homeopatických kurzů. Homeopatickou odbornost obhajuje diplomem „International Diploma in Classical Homeopathy“, který získal studiem anglické klasické homeopatie na „The London College of Classical Homeopathy“ v rozsahu 400 výukových hodin, 50 hodin řešení případů se supervizí a zakončeném závěrečnou zkouškou.

Víru v „zázračné“ účinky homeopatik mísí s vědeckou odborností. To je jádro naší kritiky. Je podivné, že odborné okolí tuto iracionální stránku jeho činnosti „nevidí“ a nijak nereflektuje. Naopak, pod jeho přímým nebo nepřímým vedením bylo, zřejmě bezproblémově, obhájeno více bakalářských i doktorských prací, kde byla předmětem výzkumu, kromě obvyklých léčebných postupů, také homeopatika. Ta však, jak známo, neobsahují ani molekulu účinné látky, jejich objektivní účinek by byl současnou vědou nevysvětlitelný. Dosud zveřejněné metaanalýzy řady klinických studií nepřinesly průkaz účinku homeopatik, podobně se k pozitivnímu výsledku nedostala ani snaha ohnout poznatky biologie a fyziky tak, aby bylo možné vůbec nějaký efekt očekávat. Je tedy možné, že homeopatika léčí pouze zvířata v péči Jihočeské univerzity?

Vědecký výzkum účinnosti homeopatik by samozřejmě mohl být smysluplný. Pokud by si kladl za cíl falzifikovat známé přírodní zákony, nebo odhalovat nepřímé, nejspíš psychologické procesy ovlivňující výsledky empirických studií, přinášel by zajímavé výsledky. Ani k jednomu z těchto cílů však bádání prof. Šocha ani jeho žáků nesměřuje. Je to škoda, možná by přinesly jemu i celé univerzitě věčnou slávu.

Další závažnou stránkou je mimouniverzitní vystupování prof. Šocha. Například v rozhovoru pro IDNES říká: „Homeopatie je prostě léčba jako každá jiná. To znamená, že stejně jako normální léky někdy taky nezabere. Ale v našich testech se ještě nestalo, že by v porovnání s klasickou léčbou její výsledky vyšly hůř.“ [IDNES.cz/Zprávy, 15. 7. 2010]

Profesor Šoch vyučuje rovněž v kurzech homeopatie „Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ“, působící v Praze, Brně a Českých Budějovicích. Homeopatie se tu studuje ve 4-denním kurzu za 4 800 korun. Co přináší účastníkům? „Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí akutní průběh nemocí podpořit šetrnou léčbou bez vedlejších účinků. Homeopatie je především terapeutická metoda, která klinicky využívá jevu podobnosti a používá léčivé látky v nekonečně malých neboli infinitezimálních dávkách. Pojem principu podobnosti vychází z pravidla, že existuje paralelní účinek mezi toxikologickou schopností nějaké látky a její schopností terapeutickou. Homeopatie je současně terapeutická metoda založená na specifické farmakologii, která využívá principu podobnosti a používá léčivé substance ve slabých dávkách nebo v intenzimálních ředěních, a současně léčebná koncepce, v níž zaujímá prvořadé místo reakční potenciál nemocného, individualizace léčebné strategie a respektování člověka v jeho celistvosti. Homeopatie nevylučuje ostatní terapeutické metody ani jiné léčebné koncepce a je vhodným doplňkem pro léčbu celé řady onemocnění.“ [http://skolakamate.cz/]

Komentáře k „principu podobnosti“ snad není třeba. Při dnešní slavnosti oceňujeme patnáctileté optimistické úsilí profesora Miloslava Šocha i jeho žáků obhájit milovanou homeopatii přírodním vědám i vědecké medicíně navzdory.Kam dál?

Lékař, který spolupracuje s archanděli Zobrazit

Lékař, který spolupracuje s archanděli

MUDr. Josef Hrušovský je pediatr a pneumolog. Nyní má soukromou praxi, pronajal si malou místnost v Centru med., což je nestátní zdravotnické zařízení rozpínající ochranná křídla nad alternativními způsoby léčení kombinované s běžnou lékařskou péčí soukromých lékařů. Nedá se říci, že by vilku korunovanou labutí u stanice Nábřeží kap. Jaroše v Praze 7 obléhali pacienti. Je v ní ticho a klid, vzácně potkáte pacienta. Já ale jdu za lékařem – léčitelem jako novinářka. Mám v úmyslu o jeho léčebné metodě napsat do jistého deníku, také to panu doktorovi sděluji, a on je rád. Dr. Hrušovský je urostlý muž středního veku. Místo bílého pláště má na sobě černou košili, namísto stetoskopu má před sebou výstavku polodrahokamů. V malé vitrince jsou nepatrné lahvičky s homeopatiky.
So 15. 1. 2022 Přečíst
Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2020 - Robert Frischer a Univerzita Hradec Králové Zobrazit

Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2020 - Robert Frischer a Univerzita Hradec Králové

Doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D., a Univerzitě Hradec Králové za originální a výpočty téměř podpořené chápání procesů probíhajících v nanostrukturních materiálech.
Út 27. 7. 2021 Přečíst
Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2021 - Karel Janeček Zobrazit

Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2021 - Karel Janeček

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS oznamuje, že v kategorii jednotlivců za rok 2021 získává zlatý Bludný balvan Mgr. Karel Janeček, PhD, MBA, za důkaz, že "matematika" a "matení" možná přece jen mají společný slovní základ.
Pá 27. 5. 2022 Přečíst
Výroční diamantový bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2017 - Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. za mimořádný celoživotní přínos pseudovědě Zobrazit

Výroční diamantový bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2017 - Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. za mimořádný celoživotní přínos pseudovědě

Paní profesorku Struneckou zná každý český skeptik. Renomovaná vědkyně-fyzioložka publikovala dle Wi...
Pá 23. 3. 2018 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace