Načítám...

Stříbrný Bludný balvan za rok 2009 - BIOMED CZ, s.r.o. a doc. RNDr. R. Kubínek, CSc.

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS
oznamuje, že v kategorii družstev za rok 2009 získávají
stříbrný Bludný balvan

BIOMED CZ, s.r.o. a doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. (reakce laureátů)

za průlomový přínos k rozvoji všeléčící biorezonanční terapie

Snad už neexistuje nic, k čemu by se nemohla dát dnes tak oblíbená předpona „bio“. Takže když existuje rezonance, jasně definovaný fyzikální pojem, tak přece musí existovat biorezonance mezi živými tvory nebo mezi nimi a objekty neživými. A také musí za pomoci náležitých přístrojů a odborníků léčit, samozřejmě nikoli zdarma.

Nepřející skeptici, ohánějící se „školní“ vědou, šíří pomluvy, že biorezonanční metody jsou vesměs neověřené, resp. neúčinné, zkrátka šarlatánské. Proto je zdravotní pojišťovny nehradí, v některých zemích jsou dokonce zakázány, přičemž neposlušní lékaři bývají postihováni. (Podrobněji viz Jiří Heřt: Biorezonanční terapie. Zpravodaj SISYFOS č. 1/2010.)

Bylo jen otázkou času, kdy se obhajoby metod biorezonanční terapie odvážně ujmou čeští odborníci, kdy prolomí neblahý dosavadní stav a skoncují s pomluvami. A jsme u našich laureátů.

Pardubická firma BIOMED propaguje a distribuuje moderní verzi přístroje (princip je znám asi 40 let) s názvem Bicom2000. Cenu neznáme, ale ve srovnání se zahraničím by mohlo jít o statisíce korun. Co však neudělat pro zdraví? Zvláště když je to tak prosté: elektrody přístroje, přiložené k tělu pacienta, sejmou škodlivé záření a po počítačovém vyhodnocení vyšlou zpět terapeutické záření. Žádné traumatizující vyšetřování, léky ani operace!

Další senzační novinkou je, že skončilo období pouhé empirie a metodě se konečně dostalo fyzikálního zdůvodnění. Zasloužila se o to katedra experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde v létech 2002/2003 vznikla pod vedením doc. Romana Kubínka diplomová práce Ivy Němcové Přístroj Bicom pro aplikaci biorezonanční terapie BICOM2000. Jak už to u průlomových prací bývá, uznání se dostavilo později, když firma BIOMED přijala diplomku za svou a převzala k ní pro léta 2008-2010 autorská práva. Zveřejnila ji na www.biorezonancniterapie.cz. Opravdické uznání však vrcholí nyní, v tomto sále.

Citujme z této diplomové práce:
„Terapie biorezonanční metodou spočívá ve vymazání paměťové stopy alergenu z těla pacienta. Pomocí přístroje je možno sejmout vlnové spektrum alergenu, vytvořit inverzní obraz této vlny a odeslat ji zpět pacientovi. Tímto způsobem lze paměťovou stopu vymazat nebo aspoň oslabit. Stejným způsobem lze provést detoxikaci pacienta. Biorezonancí je také možné podpořit imunitní stav organismu, normalizovat střevní mikroflóru, podpořit funkci jater a ledvin atd.“
„Diplomová práce by měla přispět k podpoře výše popisované metody Bicom a uživatelům z řad lékařů by měla poskytnout informace o fyzikálních základech, o které se opírá ...“

Je tedy konečně jasno? Je Nobelova cena na obzoru?

Zarputilí skeptici stále tvrdí, že tomu tak není, že proti biorezonanci mluví jasně teorie i praxe. Pokud jde o záření těla a informace v něm o všech neduzích, v člověku působících, je to obyčejný výmysl, odporující základním poznatkům fyziky.

V diplomové práci Ivy Němcové (155 s.) nalezneme soupis běžných fyzikálních a fyziologických principů (včetně několika méně známých nebo fantastických teorií), matematické vzorce, právní, zdravotnické a technické normy, ale to vše bez relevance k předpokládaným účinkům terapie na organismus.

Motivy firmy BIOMED jsou nám jasné, vztah diplomové práce k firmě BIOMED je méně jasný. Naprostou záhadou je vznik a obhájení pseudovědecké diplomové práce.


Reakce laureátů:
====================================================================

------------ Původní zpráva ------------
Od: Roman Kubínek
Předmět: žádost a stažení materiálu BICOM ze stránek firmy
Datum: 27.2.2010 15:13:29

Vážený zástupce firmy BIOMED, pane Rychnovský,
V pátek 26.2 mi přišel od Dr. Grygara, viceprezidenta Klubu skeptiků
dopis, ve kterém mě zve na 8.3. k převzetí Stříbrného bludného kamene
Sisyfos. Přestože Stanovy společnosti nedovolují zveřejnit do doby
předání, za co je cena předávána, zjistil jsem, že důvodem je použití
diplomové práce na téma popisu přístroje BICOM k reklamnímu účelu Vaší
firmy.

Nevzpomínám si, že by mne někdo z Vaší firmy kontaktoval a žádal o
svolení s uveřejněním této práce. Pravděpodobně to udělala naše
absolventka Mgr. Iva Němcová, kterou budu muset někde dohledat a
nechat si vše vysvětlit. Pochopil bych, kdyby ji k tomu vedl nějaký
finanční motiv z Vaší strany. V každém případě v tuto chvíli nebude
pro mne, obor Fyzika na Přírodovědecké fakultě UP a ani pro Univerzitu
Palackého samotnou dobrou reklamou, když budu, jako vedoucí práce
medializován v souvislosti s udělením, pro řadu badatelů, nelichotivé
ceny Klubu Sisyfos.

Jsem přesvědčen, že ani Vy nebudete mít tímto zajištěnou větší
popularitu, spíše naopak. V práci se nikde neuvádí jedinečnost metody
pro biomedicínu. Snahou byl popis technický, nikoliv aplikační. Než
budu hledat další způsoby řešení, především z pohledu ochrany
autorských práv, cestou uveřejnění bez svolení autora, případaně
vedoucího práce, zvažte prosím, zda tuto stránku nezavřete. Stříbrný
bludný balvan Sisyfose popis přístroje zcela znevěrohodní a budu
první, který poskytne tiskovou zprávu, ve které vysvětlím svoji roli v
této hře. S pozdarvem Roman Kubínek

Roman Kubínek
associated professor
Department of Experimental Physics
Palacký University, Olomouc, Faculty of Science
av.17. listopadu 12, 779 00 Olomouc
Czech Republic
Phone: 00420585634286
web page: http://atmilab.upol.cz/kubinek


---------- Forwarded message ----------
Date: Sun, 28 Feb 2010 08:41:31 +0100
From: Roman Kubínek
To: grygar@fzu.cz, jiri.hert@tiscali.cz, vybor@sisyfos.cz
Cc: opatrny@optics.optol.cz, sevcik@prfnw.upol.cz
Subject: věc: žádost a stažení materiálu BICOM ze stránek firmy
Resent-Date: Sun, 28 Feb 2010 08:30:56 +0100 (CET)
Resent-From: vybor.sisyfos@seznam.cz
Resent-To: grygar@fzu.cz

Vážení, včera jsem podnikl jisté kroky k nápravě ve věci zveřejnění výsledků
diplomové práce naší studentky Mgr. Ivy Němcové, jejich použití k reklamním
účelům firmy BICOM a následně k nominaci na cenu Klubu Skeptiků. Přeposílám
mail od pana Rychnovského, který práci na stránky instaloval. V tuto chvíli
nemohu již nic dalšího ovlivnit. Prosím Výbor Klubu, aby vzal moje řešení na
vědomí a při předání ceny (bez mé účasti) toto zohlednil. Děkuji, Roman
Kubínek
.
.
.
Dobrý večer, pane docente,

souhlas se zveřejněním jsem dostal přímo od Mgr. Němcové Ivy, která mi i
Diplomovou práci poskytla. V žádném případě, bych si nedovolil zvěřejnit
práci bez svolení autorky, což paní Mgr. Němcová je.

Stránku s Diplomovou prací jsem nechal na Vaše přání zablokovat.

Musím však zároveň reagovat na Váš email, jelikož z kontextu emailu vyplývá,
že dojde k poškození jména přístroje BICOM, a proto vše v pondělí předám
právníkovi a budu kontaktovat výrobce přístroje a sdělím mu jaká situaci zde
nastala. V této "hře" mám roli pouze jako zprostředkovatel prezentace této
ročníkové práce na internet, k jejímuž zveřejnění jsem dostal svolení od
autorky práce. Vše jsme zachovali, tak jak bylo vypracováno, čili šlo o
technický popis, který z konceptu celé práce vyplývá.

S pozdravem

J.Rychnovský
jednatel společnosti BIOMED CZ spol. s r.o.


---------- Forwarded message ----------
Date: Sat, 06 Mar 2010 20:53:29 +0100 (CET)
From: Jan Rychnovský
To: grygar@fzu.cz
Subject: Bludný kámen rok 2009

Vážený pane doktore,

obdržel jsem pozvání na předání stříbrné ceny Bludný kámen za rok 2009.
Jsem velice potěšen, že moje práce a nasazení Vás zaujaly natolik, že jste
mi tuto prestižní cenu udělili. Jsem pracovně vytížen natolik, že se
nemohu předání cen zúčastnit osobně. Mohu však slíbit, že budu v dalších
letech pracovat ještě lépe, abych získal ocenění nejvyšší.

Zároveň chci podotknout, že v současnosti vlastníme Rozsudek Vrchního
zemského soudu v Německu, které Vaše tvrzení přinejmenším vyvrací. Mediím
toto rozhodnutí velice rád předložím.

S pozdravem

J.Rychnovský
jednatel společnosti BIOMED CZ spol.s r.o.

====================================================================

Fotografie z předávání XII. Bludných balvanů Sisyfa

Kam dál?

Bronzový Bludný balvan za rok 2022 v kategorii jednotlivců - Veronika Vendlová Zobrazit

Bronzový Bludný balvan za rok 2022 v kategorii jednotlivců - Veronika Vendlová

Český klub skeptiků Sisyfos uděluje bronzový Bludný balvan za rok 2022 v kategorii jednotlivců Veronice Vendlové za objev jemnohmotné struktury emocí a aplikaci tohoto objevu v politickém marketingu.
Pá 12. 5. 2023 Přečíst
Bludný balvan za rok 2023 v kategorii zdravotní policie a veřejné zdraví - Tomáš Kašpar Zobrazit

Bludný balvan za rok 2023 v kategorii zdravotní policie a veřejné zdraví - Tomáš Kašpar

Český klub skeptiků Sisyfos uděluje Bludný balvan v kategorii zdravotní policie a veřejné zdraví Tomášovi Kašparovi za kreativní propojování vědeckých poznatků s dezinformacemi, misinformacemi a ignorantstvím.
Po 20. 5. 2024 Přečíst
Zlatý Bludný koviďák v mimořádné covid kategorii jednotlivců za rok 2020 - Jiří Beran Zobrazit

Zlatý Bludný koviďák v mimořádné covid kategorii jednotlivců za rok 2020 - Jiří Beran

Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., za obohacení epidemiologie a medicíny založené na důkazech o nástroje založené na vnuknutí.
Út 27. 7. 2021 Přečíst
Bludný balvan za rok 2023 v kategorii kosmologie - RNDr. Václav Vavryčuk, DrSc. Zobrazit

Bludný balvan za rok 2023 v kategorii kosmologie - RNDr. Václav Vavryčuk, DrSc.

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků Sisyfos oznamuje, že v kategorii kosmologie za rok 2023 získává Bludný balvan RNDr. Václav Vavryčuk, DrSc, za neúnavné boření mylných představ ve fyzikální kosmologii, zejména za propagaci nových neotřelých pohledů na reliktní záření a speciální teorii relativity.
Po 20. 5. 2024 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace