Načítám...

Statut Ceny Jiřího Heřta

Český klub skeptiků Sisyfos se rozhodl udělovat k uctění památky svého čelného člena Prof. MUDr. Jiřího Heřta, DrSc. (1928-2014)  výroční ceny nesoucí jeho jméno (dále jen Cena). Cenu lze udělit jednotlivcům nebo i týmům, organizacím a dalším subjektům působícím v Česku. Záměrem ocenění je zvýraznit zásluhy laureátů o užívání, šíření a popularizaci metod kritického vědeckého myšlení, jež  představuje hráz proti epidemii falešných a lživých zpráv zaplevelujících veřejný prostor. 

1. Návrhy na Cenu JH mohou podávat jak členové Sisyfa, tak příznivci klubu Sisyfos. Návrh má obsahovat důvody, proč má příslušná osobnost nebo tým  Cenu získat, a také kontaktní údaje pro komunikaci. Uzávěrka návrhů bude každoročně 30. června.

2. Výkonný výbor Sisyfa ustaví do 31. července v roce, kdy dojde alespoň jeden návrh, komisi, jež zhodnotí návrhy a doporučí výkonnému výboru Sisyfa  svého favorita. V případě, že dojdou dva či více návrhů, nominuje dva uchazeče a doporučí jejich pořadí. Komise však může také shledat všechny došlé návrhy jako nedostatečné; v tom případě doporučí výkonnému výboru Sisyfa, aby se v daném roce Cena neudělila. Stálým předsedou komise bude pověřený člen výkonného výboru, který svolává komisi a případně organizuje hlasování per rollam. Další minimálně čtyři členové Sisyfa budou jmenováni výkonným výborem podle charakteru odbornosti došlých návrhů tak, aby posudek komise mohl být  dostatečně objektivní. V každém případě bude mít komise lichý počet členů. Komise musí nejpozději do 30. září dodat svůj verdikt výkonnému výboru Sisyfa.

3. Návrh komise na laureáta Ceny bude projednán na říjnovém zasedání výkonného výboru, který ho po rozpravě návrh komise buď potvrdí nebo odmítne. V případě odmítnutí  prvního kandidáta může výkonný výbor podpořit udělení Ceny druhému kandidátovi v pořadí, anebo Cenu v daném roce neudělit. Cenu může získat kdokoliv, kdo působí výrazně v Česku. Členové Sisyfa však mohou být oceněni pouze výjimečně.

4.  Diplom k Ceně bude laureátovi udělen na prosincové přednášce cyklu Věda kontra iracionalita. Očekává se, že laureát resp. někdo z týmu přednese po předání  Ceny JH přednášku, která bude výrazně honorována.

5. Oznámení o Ceně bude uvedeno na webu Sisyfa, v členském časopise a zasláno ČTK. V záhlaví Ceny bude pokaždé uveden životopis prof. Jiřího Heřta  a jeho fotografie.

 


Kam dál?

Laudatio Ceny Jiřího Heřta za rok 2020 1. ročník Zobrazit

Laudatio Ceny Jiřího Heřta za rok 2020 1. ročník

Laudatio Ceny Jiřího Heřta za rok 2020 1. ročník
St 12. 1. 2022 Přečíst
Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2021 - Zdravé fórum a spol. Zobrazit

Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2021 - Zdravé fórum a spol.

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS oznamuje, že v kategorii družstev za rok 2021 získává zlatý Bludný balvan Zdravé fórum, z.s., a spol. za obohacení Public Health o cherry picking, datovou magii a konspirační teorie vůbec.
Pá 27. 5. 2022 Přečíst
Stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2021 - Radim Grebeníček Zobrazit

Stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2021 - Radim Grebeníček

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS oznamuje, že v kategorii jednotlivců za rok 2021 získává stříbrný Bludný balvan Radim Grebeníček za vytvoření zcela nového modelu uzdravování skrz myšlenkou indukovanou změnu genové exprese.
Pá 27. 5. 2022 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace