Načítám...

Tetyana Obukhanych – další dovolávání se falešného odborníka odpůrci očkování

S kultem odpůrců očkování je spojeno takové množství nepříjemných záležitostí, že je většina z nás ani nemůže stíhat. Pokud by překládali pouze důkazy publikované ve vysoce kvalitních, recenzovaných časopisech (ano, je to laťka nastavená vysoko, ale pokud mluvíme o veřejném zdraví, je to nutné), pak by se falešná debata přeměnila ve skutečnou vědeckou diskuzi. Jedním z jejich nejoblíbenějších způsobů zastírání skutečných důkazů je prosazování lidí, jako je Tetyana Obukhanych, kteří vypadají, že mají skvělou reputaci, ale jakmile si je prověříte, zjistíte, že nic takového nemají.

Jeden z problémů, který mě nejvíce rozčiluje na hnutí odpůrců očkování je jejich nadměrná důvěra ve falešné odborníky, kdy opěvují publikace nebo komentář od někoho, kdo vypadá, že je skutečně povolaný k účasti na diskuzi o vakcínách, ale ve skutečnosti tomu tak není. A právě o to jde - jednoduše nezáleží na tom, kdo je odborník nebo ne, vše na čem záleží, jsou důkazy.

Například Christopher Shaw a Lucija Tomljenovic, dva výzkumníci z Katedry oftalmologie na Univerzitě Britské Kolumbie, mají v zásadě vynikající reputaci v oblasti lékařství a vědy. Nicméně ve vědeckých časopisech nízké úrovně uveřejnili nesmyslný výzkum (plný nepřesvědčivých epidemiologických údajů, kterými se snažili prokázat, že na úrovni populace existuje korelace mezi vakcínami a negativními účinky).

Nyní má svět odpůrců očkování nového hrdinu - Tetyanu Obukhanych.

Kdo je Tetyana Obukhanych?

Obvykle ti, kteří se odvolávají na falešného odborníka, logicky nesprávně nadměrně důvěřují jeho oprávnění. Podívejme se tedy na její původ. A budeme muset kriticky přezkoumat uvedená oprávnění, a to zejména v okamžiku, kdy ji náboženství odpůrců očkování bude používat jako postavu odborníka.

V její bibliografii jsem nedokázal najít žádné písemné či recenzované publikace, které by naznačily, že by její pověření dokládala její roli odborníka na očkování, který ji svět vnucuje. Znovu opakuji, záleží pouze na důkazech, ne na reputaci.

Kniha Tetyany Obukhanych

Obukhanych také napsala knihu Vaccine Illusion: How Vaccination Compromises Our Natural Immunity and What We Can Do To Regain Our Health, („Očkovací iluze: Jak očkování ohrožuje naši přirozenou imunitu a co můžeme udělat, abychom znovu získali naše zdraví“), která je litanií o vakcínách vydaná vlastním nákladem (na Kindle). Jinými slovy, jedná se o knihu, kterou natolik nelze brát vážně, že ani nedokázala najít vydavatele skutečně vědeckých knih, který by ji přijal. Ale to odbíhám.

Jak Harriet Hall, MD (pokud Vám záleží na reputaci) před několika měsíci napsala „Nejsem imunolog, ale nemusím být odborník, abych našla chyby v argumentech Obukhanych“. Hall také upozorňuje na komentář v recenzích Obukhanych na Amazonu, který je po právu „zdrcující kritikou“:

Také patřím k imunologům, kteří studují vakcíny, a jsem matka dvou dětí a nemohla jsem se dočkat, až si tuto knihu přečtu, protože jsem doufala, že vědec podá upřímný vyvážený výklad historie, účinnosti a budoucích problémů očkovacích problémů a předloží skutečné otázky, nad kterými se stojí za to se zamyslet. Nicméně tato kniha může považovat za spravedlivé a vyvážené zpravodajství na Fox a MSNBC.

Tato kniha začíná tak směšnou a absurdní definicí imunologie, že jsem již déle nepochybovala o její skutečné reputaci, ani o kvalitě jejího vzdělání. Píše, že imunologie je:

věda, která se zabývá umělým procesem imunizace - tj. reakcí imunitního systému na vstříknutou cizorodou látku. Imunologie se nesnaží studovat, a tedy nemůže umožnit pochopení přirozených onemocnění a imunity, která z nich vyplývá.

To myslí vážně? Reakce imunitního systému na cizorodé látky (nazývejme je tím, čím jsou, antigeny) je smyslem imunologie. Je to hlavní důvod, proč tento vědní obor existuje. Podle Katedry imunologie na Lékařské fakultě Harvardské Univerzity, (jelikož se „učila na Harvardu”):

Věda o imunologii zahrnuje studium vývoje, anatomických funkcí a selhání imunitního systému, přičemž vše z toho má zásadní význam pro pochopení lidských nemocí. Imunitní systém je tvořen mnoha typy molekul a buněk, které jsou distribuovány v každé tkáni těla, stejně jako specializovanými lymfatickými orgány, které koordinovaně pracují na tom, aby zamezily nebo eliminovaly mikrobiální infekce, potlačily růst nádorů a zahájily opravu poškozených tkání. Imunitní systém běžně rozeznává a reaguje na cizorodé molekuly nebo poškození, ale ne na zdravé hostitelské buňky a tkáně.

Jinými slovy, Obukhanych se prohlašuje za imunologa, ale nedokáže ani správně uvést základní definici svého oboru, imunologie. Propagace reputace Obukhanych kultem odpůrců očkování je přinejlepším směšná a přinejhorším asi pokrytecká.

Co řekla Obukhanych o povinném očkování?

Teď se dostáváme do skutečnosti. Obukhanych se samozřejmě rozhodla, že napadne „California’s SB277“, navrhovanou legislativu, která eliminuje výjimky z očkování z důvodu osobní víry u dětí nastupujících do školy. Ale pokusila se to udělat z pohledu, že je „imunolog“ - třebaže byla vyškolena v oblasti imunologie, popřela velkou část znalostí z imunologie, takže navrhuji, že již není nadále imunolog.

Na protivědecké (a samozřejmě proti očkování zaměřené) webové stránce, která má jedno z nejnižších hodnocení důvěryhodnosti webu, kterou jsem kdy viděljsou uveřejněny dlouhé a zmatené otevřené dopisy od Obukhanych kalifornským zákonodárcům, včetně senátora Richarda Pana, MD, který protlačil SB277 kalifornským senátem.

V zásadě se tento dopis snaží zmást a poplést čtenáře dlouhou, časově nesouvislou rozpravou o vakcínách, s využitím její „reputace“ imunologa. Nechci urazit kalifornské zákonodárce, ale odhaduji, že většina zákonodárců by ztratila zájem po prvních několika odstavcích.

Dopis je plný  vybraných výzkumů, někdy uvádí citace těžené přímo z vybrané publikace. Je to jako dvojitý logický blud.

Například Obukhanych odkazuje na studii, která se zabývá závažným propuknutím spalniček v Quebecu, v Kanadě. Ačkoli je její pointa nejasná, co zapomněla, jsou hlavní údaje. A to je, že nejvyšší riziko nákazou spalničkami v Quebecu bylo u neočkovaných dětí. Ačkoli existují znepokojivé údaje, že onemocněly některé děti, které dostaly dvě dávky vakcíny proti spalničkám, tak funguje věda. Možná potřebujeme tři dávky. Možná bude muset někdo zapracovat na vylepšení vakcíny proti spalničkám. Ale tato studie, která prokázala, že být neočkován je pro děti mnohem nebezpečnější, než být očkován, nám neposkytla důkazy, že jsou vakcíny k ničemu. Právě naopak.

Co dalšího Tetyana Obukhanych prohlásila?

Upřímně zabralo by 10 000 slov, abych popsal výtky všeho, co Obukhanych napsala v tomto „otevřeném dopise“. Je tak plný dezinformací, ignorace a vyložených lží, že by Vás má analýza nudila a já bych byl smutný.

Ale učinila šest rozsáhlých tvrzení, které je nutné vyvrátit a důkladně vyvrátit, protože mohou být tím jediným, co si někdo přečte. Takže zde je šest prohlášení Obukhanych o vakcínách (její přesné komentáře jsou kurzívou, upravil jsem její dlouhou litanii, protože neustále opakuje první tvrzení):

 • IPV (vakcína s inaktivním poliovirem) nedokáže zabránit přenosu polioviru. Špatně. Švédsko pomocí IPV eliminovalo divoký typ obrnyDivoký poliovirus se v USA nevyskytl minimálně dvě dekády. Ano, kvůli očkování. Jediným důvodem proč nadále očkujeme je, že nebyl eliminován všude, takže by jej cestovatelé mohli nechtěně přivézt zpět do USA.

 • Tetanus není nakažlivým onemocněním, ale spíše jej získáte hlubokou bodnou ránou kontaminovanou zárodečnými buňkami C. tetani. Očkováni proti tetanu (prostřednictvím kombinované vakcíny DTaP) nemůže nahradit bezpečné veřejné prostory; je určena pouze k zajištění osobní ochrany. Ačkoli má technicky pravdu, jedná se o irelevantní bod. Tetanus je smrtelná infekce a je pravda, že vakcína proti tetanu skutečně nebrání infekci bakterií, ale brání toxinům, které bakterie vytváří. Nedávno se dítě v Kanadě, které nebylo očkováno, nakazilo smrtelným onemocněním. Protitetanová vakcína nezabrání epidemii tetanu, protože jakýkoli amatérský imunolog ví, že vakcína má jiný účel - zabránit poškození a smrti dětí a dospělých zničením imunitního systému tetanovými toxiny. Nechápe Obukhanych tento základní princip veřejného zdraví, nemluvě o imunologii?

 • I když je určena k zamezení účinků toxinu záškrtu způsobujících onemocnění, vakcína s difteriovým toxoidem (také obsažena ve vakcíně DTaP) není navržena tak, aby bránila kolonizaci a přenosu C. diphtheriae. Očkování proti záškrtu nemůže nahradit bezpečné veřejné prostory; je spíše určena pouze pro osobní ochranu. Stejnou logiku používá Obukhanych i u tetanu, s výjimkou jednoho podstatného bodu – difteriový toxoid vytváří kolonizační výhodu pro bakterie, takže vakcína skutečně brání infekci (na rozdíl od protitetanové vakcíny) C. diphtheriae.

 • Acelulární vakcína proti černému kašli (aP), (poslední prvek kombinované vakcíny DTaP), která se nyní používá v USA, nahradila celobuněčnou vakcínu proti černému kašli na konci 90. let, což bylo následováno bezprecedentní obnovou dávivého kašle. Pokus se záměrným infikováním primátů černým kašlem odhalil, že vakcína aP není schopna zamezit kolonizaci a přenosu B. pertussis. Ještě jednou Obukhanych náhodně vybírá, ale dělá to špatně. Tento článek je často probírán na internetu, a je jasné, že musíme zlepšit složku vakcíny proti černému kašli. Ale autoři samo uzavírají, že aktuální verze nezpůsobuje černý kašel, a že délka a závažnost infekce je podstatně nižší u dětí, které jsou očkované.  

 • FDA vydala varování týkající se těchto klíčových výsledků. Ano, ale nejednalo se o varování k zastavení používání vakcíny, ale pouze o prohlášení, že by měl každý vědět, že je nutné zrevidovat harmonogram imunizace nebo vakcínu samotnou. Obukhanych opravdu nezíská cenu za nejlepší náhodný výběr.

 • Z mnoha typů H. influenzae pokrývá Hib vakcína pouze typ b. Bez ohledu na její výhradní záměr snížit symptomatický a asymptomatický (bez onemocnění) nosič Hib, zavedení vakcíny Hib neúmyslně přesunulo dominanci vůči jiným typům H. influenzae (typy a až f). Tyto typy způsobují velmi vážné invazivní onemocnění a zvyšují výskyt u dospělých v období očkování Hib u dětí. Toto je jeden z nejvíce do očí bijících příkladů bludu, jaký jsem kdy četl - Tetyana Obukhanych si myslí, že pokud není vakcína Hib dokonalá, musí se vyhodit. Faktem ale zůstává, že Hib byla hlavní příčinou bakteriální meningitidy mezi dětmi mladšími 5 let ve Spojených státech před zavedením vakcínyPřed zavedením vakcíny Hib ve Spojených státech zhruba 20 000 dětí mladších 5 let onemocnělo Hib každý rok, a zhruba 3 - 6 % již zemřelo. Od začátku používání vakcíny Hib se počet případů invazivní Hib snížil o více než 99 %. Jsem šokovaný, že takzvaná imunoložka by prohlásila něco tak nevzdělaného a neodpovědného s prohlášením, že protože vakcína není obranou proti dalším podtypům H. influenzae, neměl by být žádný důvod k očkování. Obukhanych by se měla stydět za takové nevědecké prohlášení.

 • Hepatitis B virus přenášený krví. Nešíří se v prostředí komunity, zejména mezi dětmi, které se pravděpodobně nezapojí do vysoce rizikového chování, jako je sdílení jehel či sex. Očkování dětí proti hepatitis B nemůže výrazně nahradit bezpečnost veřejných prostor. Dále přijetí do školy není zakázáno dětem, které jsou chronickými přenašeči hepatitis B. Zakázat přijetí do školy těm, kteří nejsou jen očkovaní - a ne všem, kdo jsou přenašeči hepatitis B - by znamenalo nepřiměřenou a nelogickou diskriminaci. Jedná se o další dezinformaci od Obukhanych. Ano, hepatitis B je krví přenášená virová infekce a nejčastěji se přenáší sexuální aktivitou nebo sdílením jehel mezi drogově závislými, ale nejedná se o jediný způsob. Infekce se může přenést z infikované matky. Infekce se může přenést z infikované osoby náhodným krevním přenosem (řekněme říznutím). Ale důvodem, proč očkujeme novorozence je ten, že 90 % dětí, které onemocnění tímto virem končí s chronickou, celoživotní nemocí. U dospělých končí tato infekce chronickým onemocněním pouze ve 2 - 6 %. Ve skutečnosti díky očkování proti hepatitidě u novorozenců poklesla míra infekce hepatitidou B o 82 % od začátku 90. let. V jakém světě to není důležitý a zásadní krok pro zlepšení zdraví dětí?

Motivace Tetyana Obukhanych (aktualizace)

Strávil jsem většinu tohoto článku vysvětlováním, co Obukhanych prohlásila a proč je to vědecky a logicky špatně. Ale mnoho z nás se diví tomu, co motivovalo prokazatelně dobře vzdělanou imunoložku, aby se dala tak dalece na scestí. No, nejsem psycholog, takže Vám nezačnu říkat, proč by zavrhla své vědecké vzdělání.

Naštěstí (nebo naneštěstí) Obukhanych se účastnila Tour de Vaxxed, autobusového výletu částí Ameriky, takže je jasné, že od té doby, kdy si nemůže vybudovat působivou kariéru v imunologii, platí účty snadným výdělkem u odpůrců očkování.

V článku na krásném VaccinesWorkBlog autor zkoumal rozhovor, kde byla Obukhanych během cesty dotazována jedním ze spolu konspirátorů Vaxxed, Polly Tommy. Článek se zabýval podstatnými detaily o motivaci Obukhanych stát se odpůrcem očkování:

Prohlašuje, že v jednom bodě začala vidět „věci“, které docela nezapadaly do teorie. Například si všimla, že u myší může dojít k aktivaci imunity, ale nevyvine se u nich imunita proti patogenu, což jí odhalilo, že imunitní odezva se nutně nerovná imunitě. V tomto bodě se začala věnovat výzkumu vakcín, porovnávání imunitní odezvy s účinností. Věří, že některé vakcíny jsou studovány pouze z pohledu imunogenicity a ne účinnosti.

Když dostala zelenou kartu, podívala se blíže na vlastní zdravotnické záznamy. Vzpomněla si, že jako dítě prodělala spalničky. Zjistila, že v 1 roce dostala MMR a další v 5 letech, ale i přesto ve 12 letech dostala spalničky. To jí nedávalo smysl. Pomyslela si, jak může někdo dostat spalničky po očkování?

Pak si uvědomila, že byla „indoktrinována“ vírou, že očkování funguje, ale přitom jasně nefunguje.  Také začala hledat studie o bezpečnosti a účinnosti vakcíny proti chřipce a výzkum ukazující, že vakcíny proti chřipce nefungují. Říká, že se toto téma snaží příležitostně nadnést u starších výzkumníků, ale opakovaně je jí říkáno, že vakcíny fungují a má být zticha.

Také uvedla silný příběh o katedře ve Stanfordu, kde jsou psychologové pověřeni rozhovory o vakcínách s rodiči autistických dětí. Tetyaně to připadá zvláštní, protože psychologové toho o vakcínách mnoho nevědí, s výjimkou Marcelly Piper-Terry. (Tetyana prohlašuje, že Marcella je psycholog.) Tetyana se poté rozhodla, že bude tou, která bude s rodiči mluvit o vakcínách, jako imunoložka. Tak se začala setkávat se skupinami rodičů a to přerostlo až k tomu, že napsala knihu, kterou si sama vydala.

Nevím, proč cokoli z toho způsobilo, že odvrhla veškeré vědecké školení a potom náhodně vybírala jakoukoli studii, která jí pomohla podpořit předpojatá přesvědčení. A spíše pochybuji, že onemocněla spalničkami po očkování, jelikož toto onemocnění je stále spíše vzácné (třebaže se vrací díky náboženství odpůrců očkování).

Nicméně jako vědec by měla vědět, že vakcíny (nebo v tomto směru jakýkoli lékařský postup) není 100 % dokonalý. Je velice dobře možné, že onemocněla spalničkami po vakcinaci, protože vakcína MMR nezajišťuje dokonalou imunitu 100 % očkovaných dětí. Skutečný vědec by tento koncept pochopil ve vteřině.

Nicméně článek na VaccinesWorkBlog zabíhá více do podrobností o motivaci Tetyany Obukhanych být tím, čím je.

Závěr, verze TL:DR

 • Skupina odpůrců očkování miluje odvolávky na logické bludy odborníků, a dychtivě propaguje kohokoli s reputací, kdo podporuje jejich názor bez zohlednění důkazů - jediné věci, na které ve vědě záleží.

 • Tetyana Obukhanych je jednou z takzvaných důvěryhodných postav.

 • Tetyana Obukhanych má několik, pokud vůbec nějaké, seriózních pověření v oblasti imunologie, která je údajně její praxí.

 • Tetyana Obukhanych skutečně publikovala tři články v revidovaných časopisech o výhodách očkování a o imunitním systému.

 • Tetyana Obukhanych používá náhodný výběr, zastrašovací argumenty a vyložené lži a dezinformace, aby zamlžila diskuzi o vakcínách.

Pokud Tetyanu Obukhanych používáte jako Váš „zdroj“ pro jakékoli odmítání očkování - nedělejte to. Předkládá nevědecké důkazy. A to je jediná věc, na které záleží.

Poznámka vydavatele: Tento článek původně vyšel v červnu 2015. Byl revidován a aktualizován tak, aby obsáhl více vyčerpávajících informací, lépe se četl, prošel redakčními úpravami a přidán byl aktuální výzkum. Také jsem zahrnul důkladný přehled jejího akademického a výzkumného zázemí, abych obsáhl více z jejího skutečného vědeckého výzkumu vakcín.

Jde o překlad článku, který v plném znění včetně citací naleznete zde.

 


Kam dál?

Sisyfos: Kauza AKTIP není o selhání jednotlivců Zobrazit

Sisyfos: Kauza AKTIP není o selhání jednotlivců

Reportáž České televize o institutu AKTIP[1] rozbouřila vody veřejného mínění týkající se nejen AKTI...
Út 5. 6. 2018 Přečíst
Očkování, spalničky a léčba nádorů Zobrazit

Očkování, spalničky a léčba nádorů

V pořadu Máte slovo z 14. 2. 2019 zaznělo ze strany odpůrců očkování tvrzení, že spalničky dokážou vyléčit třeba leukémii. V diskuzích na sociálních sítích se tvrzení rozšiřuje i na další nádory. Jak to tedy je?
Pá 15. 2. 2019 Přečíst
Nanoroušky a taky-nanoroušky Zobrazit

Nanoroušky a taky-nanoroušky

Článek se pokouší vysvětlit, co jsou roušky z nanovláken, a čím se liší od běžných textilních roušek – a to na popud reportáže ČT v pořadu Černé ovce. Reportáž monitorovala dovoz běžných textilních roušek z Vietnamu, které byly s pomocí technické zprávy doc. Ing. Frischera, Ph.D., označeny klamavým označením nanoroušky. Článek se pokouší vysvětlit, že analýza tkaniny roušky pomocí elektronového mikroskopu, byť provedená odborníkem na kybernetiku a digitální zpracování obrazu, je metodicky zcela zcestná. Záchyt mikroskopických částic na roušce se řídí zcela jinými zákony fyziky než je běžná laická představa síta, kterou částice v závislosti na své velikosti buď projde nebo neprojde.
Čt 10. 12. 2020 Přečíst
Protestujeme proti invazi čínského šarlatánství do českého zdravotnictví Zobrazit

Protestujeme proti invazi čínského šarlatánství do českého zdravotnictví

Šéfredaktor Zdravotnického deníku Tomáš Cikrt zveřejnil 17. 6. 2015 protestní text proti pronikání čínské...
Po 29. 6. 2015 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace