Načítám...

Proslov při předávání XXI. Bludných balvanů Sisyfa za rok 2018

 

Proslov při předávání XXI. Bludných balvanů Sisyfa za r. 2018
Posluchárna M1 MFF UK; Ke Karlovu 5; Praha 2
(Pá 15. 3. 2019)

Slovutní laureáti a jejich fanynky, vzácní hosté, příznivci i odpůrci kritického skeptického myšlení, dámy a pánové!

V zastoupení Strašného Sisyfa předstupuji před toto tradiční slavnostní shromáždění již podvacáté prvé.

V době, kdy jsme s udělováním Balvanů začínali, jsme se setkávali s velkou kritikou novinářské obce, že chceme kádrovat a bráníme alternativním přístupům ke zkoumání světa, že nemáme daleko k inkvizici a upalování ale i k marxismu- leninismu, což je docela zajímavé už proto, že inkvizice a marxismus jsou navzájem v dialektickém protikladu. Někteří odvážnější novináři naráželi na tehdy již docela pokročilý věk členů Bludného komitétu a klasifikovali nás jako zapšklé prostatiky.

Od té doby uplynulo již ve Vltavě hodně vody, všichni jsme o dvě dekády starší, ale mnohé se na naší veřejné scéně změnilo. Vzdělanější část novinářů naši snahu o odhalování zavádějících a dokonce naprosto lživých informací akceptuje, bulvární plátky a internetoví anonymové nám spílají často nevybíravými nadávkami stejně jako dříve. Z tématu falešných a úmyslně lživých zpráv se stal mohutný byznys podporovaný reklamou, ale i politickými zájmy, viz obrovský nárůst falešných zpráv týkajících se politických záležitostí, a zejména volebních kampaní, kde tyto fauly nikdo netrestá podle zásady, že kde není žalobce, není soudce. Klub Sisyfos se primárně nezabývá politickými přešlapy, ani náboženským učením, pokud se ovšem v některých případech vlastní vinou nedostává do rozporu s vědeckými poznatky.

Zatímco kdysi jsme se soustřeďovali na klasické nesmysly jako je astrologie nebo ufologie, po mnohých zkušenostech s podvodnými přístroji na vysušování zdiva, vysílání pozitivní energie a podpoře myšlenkám, že opalování bez ochranného krému je zdravé a podobně jako dlouhodobé pozorování Slunce bez ochrany slunečními brýlemi vám zvýší imunitu, nyní se těžiště vyhledávání laureátů přesunulo na podivné pseudolékařské praktiky jako je homeopatie, urinoterapie a univerzální testování chorob za těžké peníze, které důvěřiví lidé dávají šarlatánům místo preventivních prohlídek u profesionálních lékařů. Přitom za posledních 20 let medicína udělala obrovský skok v diagnostice i léčení chorob, což se projevuje dramatickým prodloužení věku dožití žen i mužů. Je zcela nepochopitelné, když šarlatáni doporučují hlouposti při léčení cukrovky nebo odmítají očkování. Zakladatelé principu očkování Edward Jenner a Louis Pasteur by se museli v hrobě obracet, kdyby mohli sledovat, že pomatení lékaři dokáží proti očkování brojit.

První tříkrálové zasedání našeho Komitétu se uskutečnilo na obvykle utajeném místě po projití elektronickou bránou, kde byl každý člen komitétu požádán Cortanou, aby jí nahlas pošeptal číslo své levé boty. Bohužel jsou i takoví členové komitétu, kteří číslo své levé boty neznají, takže zůstali v rozbředlém tříkrálovém sněhu doslova nasuchu. Zdravé jádro komitétu však  Cortana vpustila dovnitř. I tentokrát se za celý loňský rok sešlo téměř 70 návrhů, takže vybrat mezi nimi vítěze dalo fušku. Ještě štěstí, že fušky nepodléhají elektronické evidenci tržeb (EET).

Styl našeho výběru laureátů se postupně mění. Někteří z předešlých vítězů už zmizeli v propadlišti zmatených dějin, jiní naopak dále sílí a nesporně jim pomáhá, že jsou nositeli našich bludných ocenění. Během letošního prvního zasedání Bludného komitétu jsme se však zaměřili na nové objevy na naší bludné scéně, jak vzápětí budete moci sami ocenit.

Když jsem se probíral nejstaršími ročníky naší Bludné scény, nemohl jsem si nevšimnout úpadku kdysi velmi populární pavědy astrologie. V loňské sestavě návrhů sice byl nominován údajně nejvýznamnější český astrolog, který se honosí inženýrským titulem. Ten loni publikoval článek „Rok 2018 ve světle hvězd – Česko a svět. V něm na základě novoročního horoskopu pro 20. březen 2018 sdělil naší i světové veřejnosti, že v loňském roce budou mít navrch konzervativně smýšlející a pragmatické vrstvy obyvatelstva nad liberálními volnomyšlenkářskými proudy ve společnosti. Nebýt jeho horoskopu, tak jistě uznáte, že by nás skeptiky tak nepravděpodobné tvrzení ani ve snu nenapadlo.

Podle našeho astrologa začal totiž Nový rok 20. března v 17:15 h SEČ a toto odvážné tvrzení zajisté přispělo k přesnosti jeho předpovědi. Navíc astrolog svými výpočty zjistil, že mezi jednotlivci i státy budou vzniklé problémy řešeny rázně; mohou přitom padat ostrá slova a řinčet zbraně. Bude se též pravděpodobně dosti válčit, snad pouze lokálně. Zlatá slova.

Na Zemi též nastane minimálně jedno velké zemětřesení či opravdu silný výbuch sopky s velkými škodami na majetku a životech. Astrolog však nebyl dost jednoznačný, protože tyto události prý mohou nastat buď na severu Jižní Ameriky nebo jihu Střední Ameriky, popřípadě v jihovýchodní Asii. Jistě však bylo moudré od jeho příznivců, že pro jistotu do žádné z těchto tří oblastí minulý rok nejezdili. V případech, že v dotčených oblastech bydlí, tak naopak včas odjeli do jiných částí zeměkoule. Astrologická předpověď také obsahuje medicínskou zmínku: v uplynulém roce měli mít lékaři napilno při léčbě popálenin, dále zubaři, oční lékaři a ortopedi specializující se kolenní klouby. Další překvapivá trefa do černého.

Ještě specifičtější jsou inženýrovy předpovědi pro Česko. Mezi 15. a 24. lednem a 11. a 16. únorem měl stoupat počet karambolů na cestách i sjezdovkách. Ani v uplynulém roce nás neměly zaplavovat davy migrantů; Češi naopak měli lákat kvalifikované cizince k nám (nejspíš na prestižní práci u pásů a úklid?).  Díky polohám Jupiteru by Česko mělo mít úspěchy v ekonomii a na umělecké scéně. Negativem podle názoru astrologa bude zužující se rozhled populace, kterou budou vládnoucí vrstvy ještě více zotročovat konzumní kulturou, plytkou filosofií a povrchním duchovnem. 

Jistě jste si spolu se mnou odškrtávali jednotlivé úspěchy předpovědi; to by nikdo z nás nedokázal, i kdyby nám trhali jazyk z úst.

Přesto astrolog u našeho komitétu při prvním vyřazovacím kole propadl. Nikde totiž natvrdo nenapsal, že něco bude či nebude; vždycky si mlhavostí  svých výroků ponechal možnost vycouvat ze slepé uličky. Jak pak asi musejí vypadat ostatní čeští astrologové, když ani Primus inter pares se nedostal do II. kola? Takové předpovědi vlastně nejsou ani špatně.

V závěru lednového zasedání za plotem tajné základny Area 51 (Nové Mexiko) nedbavše přilétajících UFO jsme si rozdělili domácí úkoly pro II. kolo, jež se uskutečnilo 3. února v pozdních nočních hodinách v odstavené kabině lanovky na Sněžku v poplužním dvoře v Peci pod Sněžkou. Toto místo porady jsem zvolil úmyslně, aby se s ohledem na nízkou teplotu v kabině členové Komitétu příliš nevykecávali.

V loňském roce pracoval bludný Komitét ve složení: Ing. Martin Bloch, CSc.; RNDr. Jiří Grygar, CSc.; Ing. Olga Kracíková, PhD.; Bc. Leoš Kyša;  MVDr. Aneta Pierzynová, RNDr. Vladimír Přibyl, CSc; Ing. Lenka Přibylová, Mgr. Jelena Příplatová; Vítězslav Škorpík; MUDr. Jaromír Šrámek a doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc. Všem jeho členům děkuji za aktivní účast při výběru špičkových laureátů i za účast na schvalovacím mručení, které bylo tentokrát opět jednomyslné. Podobně děkuji všem, kdo se nejrůznějším způsobem podíleli na přípravě, organizaci a programu dnešního večera. Nemohu zapomenout ani na všechny příznivce, ba i nepříznivce našeho Klubu, kteří v průběhu celého roku dodávali do naší databáze výživné nominace. V neposlední řadě děkuji děkanovi Matematicko-fyzikální fakulty UK prof. Janu Kratochvílovi za laskavé poskytnutí fyzikální posluchárny pro letošní  bludnou slavnost.

 

 

                Jiří Grygar

     mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Strašného Sisyfa, vrr.

     

 


Kam dál?

Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2021 - Zdravé fórum a spol. Zobrazit

Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2021 - Zdravé fórum a spol.

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS oznamuje, že v kategorii družstev za rok 2021 získává zlatý Bludný balvan Zdravé fórum, z.s., a spol. za obohacení Public Health o cherry picking, datovou magii a konspirační teorie vůbec.
Pá 27. 5. 2022 Přečíst
Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2021 - Karel Janeček Zobrazit

Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2021 - Karel Janeček

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS oznamuje, že v kategorii jednotlivců za rok 2021 získává zlatý Bludný balvan Mgr. Karel Janeček, PhD, MBA, za důkaz, že "matematika" a "matení" možná přece jen mají společný slovní základ.
Pá 27. 5. 2022 Přečíst
Bronzový Bludný balvan za rok 2022 v kategorii jednotlivců - Veronika Vendlová Zobrazit

Bronzový Bludný balvan za rok 2022 v kategorii jednotlivců - Veronika Vendlová

Český klub skeptiků Sisyfos uděluje bronzový Bludný balvan za rok 2022 v kategorii jednotlivců Veronice Vendlové za objev jemnohmotné struktury emocí a aplikaci tohoto objevu v politickém marketingu.
Pá 12. 5. 2023 Přečíst
Bronzový Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2021 - doc. PhDr. Marie Macková, PhD Zobrazit

Bronzový Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2021 - doc. PhDr. Marie Macková, PhD

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS oznamuje, že v kategorii jednotlivců za rok 2021 získává bronzový Bludný balvan doc. PhDr. Marie Macková, PhD, za zrození pro jasnovidectví, docenturu v oboru Zdravotně sociální péče, absolvování Olomoucké školy astrologie, ověřování nových modelů sociální péče a šíření světla svým studentům a klientům.
Pá 27. 5. 2022 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace