Načítám...

Astrál

Astrál (astrum = lat. souhvězdí, nebe) je ústřední termín hermetismu (viz Hermetismus), který převzala i theosofie a antroposofie. Představuje kosmickou, nadpřirozenou, duchovní říši složenou z „jemné“ substance, do které se mají promítat všechny skutečnosti, děje a poznatky z reálného světa a která může zpětně do našeho života zasahovat a ovlivňovat ho. S reálným světem, tvořeným hrubou substancí, je astrál těsně propojen zářením. Člověk proto obsahuje vedle fyzického těla a duše i tělo astrální (viz Kardecismus, Spiritismus, Antroposofie), což má být neviditelné vnitřní tělo člověka, které je sídlem emocí, instinktů, někdy i myšlení nebo duše, ducha nebo životní energie, má spojení s mimozemským astrálem a navenek se projevuje jako aura. Po smrti se nesmrtelné astrální tělo člověka do astrálu vrací. Do astrálu, který je lidskými smysly nedosažitelný, mohou pronikat jen osoby nadané zvláštní duchovní silou. Ty jsou pak schopny podnikat cesty do astrálu, vyslat své astrální tělo do minulosti a budoucnosti a získávat tak „mimotělovou zkušenost“. Z astrálu může člověk získat informace jen jasnozřivě, díky svému astrálnímu tělu. V astrálu žijí také různé duchovní bytosti. Představu o astrálu jako kosmickém vědomí převzal i Sheldrake Ruppert a někteří biologičtí strukturalisté. Astrální tělo má být nositelem telepatických (viz Telepatie) i jasnozřivých schopností. Odvolávají se na ně také někteří parapsychologicky orientovaní léčitelé. Také zážitky blízkosti smrti a zážitky mimotělové mají být zprostředkovány astrálním tělem.

Hodnocení: Astrál a astrální tělo jsou pojmy z oblasti hermetické, supranaturální, které nemají reálný korelát, jejich existenci nelze objektivizovat a ani pro ni nic nesvědčí. Jde o vymyšlenou konstrukci, která má vysvětlit nejrůznější záhadné, „mimosmyslové“ fenomény.

Odkazy: Vojtíšek Z.: Encyklopedie náboženských směrů. Portál, Praha 2004
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace