Načítám...

Biofeedback

Termín biofeedback (BF) je anglický, internacionálně používaný termín pro biologickou zpětnou vazbu, která umožňuje kontrolu a řízení tělních funkcí. Otcem biofeedbacku je Neal Miller, psycholog a neurovědec, který experimentálně u krys i lidí dokázal, že je možné vědomě ovládat procesy řízené autonomním nervovým systémem. Potvrdil tak prastarou zkušenost indických jogínů. Samotný termín BF navrhla Barbara Brown. BF je od 60. let 20. století intenzivně studován na lékařských výzkumných pracovištích, jakým je např. Biofeedback Research Society. Zájem o tuto metodu po počátečním rychlém rozvoji upadl, jak tomu bývá u všech módních metod, ale v posledních desetiletích prožívá BF renesanci. V současné době je BF používán v praxi k terapii řady potíží, a to jak v oblasti vědecké medicíny, tak i v oblasti léčitelské. Princip metody spočívá v tom, že pacient je informován o činnosti orgánů, např. o rychlosti srdeční akce, dechu, výši krevního tlaku pomocí signálů, které snímají elektronické senzory a které jsou převedeny a zesíleny na signály vizuální nebo akustické. Podobně lze snímat i galvanický kožní odpor, teplotu kůže nebo také svalové napětí, v tomto případě pomocí elektromyografie např. na žvýkacím svalstvu nebo na předloktí. Pacient, který tyto funkce může sledovat v podobě uvedených signálů nebo i křivek na obrazovce, je pak může podvědomě ovlivnit metodou pokusu a omylu. Pokud se to zdaří, může pak nacvičit i ovládání těchto funkcí svou vůlí. Proto se BF nazývá také mind-body terapií. To se u části pacientů zdaří po 10 - 50 každodenních sezeních, trvajících většinou 45 minut. Jindy může nácvik trvat i měsíce. Existují proto i přenosné aparatury pro domácí nácvik a léčbu. Pomocí BF je možno docílit celkového uvolnění, snížení psychického napětí, odstranit úzkost, stres apod., ale i konkrétně ovlivnit určitou narušenou funkci. Terapeuticky je BF úspěšný při bolestech hlavy, migréně, nespavosti, svalových nebo kloubních obtížích, je možné snížit krevní tlak a zmínit astmatické nebo kardiovaskulární potíže. Uvádí se, že existuje již 15 lékařských indikací pro použití BF. Nejúspěšnější lékařskou indikací je léčba inkontinence (úniku) moče pomocí vědomé kontroly svalového napětí svěračů.

Lze také sledovat elektroencefalografický záznam mozkové činnosti na obrazovce a snažit se jej soustředěním ovlivnit (neurofeedback). Často se skutečně zdaří ovlivnit mozkovou činnost a frekvenci mozkových vln. I tímto postupem lze docílit psychického uvolnění, zklidnění, vyrovnání, harmonie apod. Neurofeedback se používá také pro odstranění výchovných problémů dětí, nebo také dyslexie, dysgrafie, koktavosti apod. V ČR existují i samostatné ordinace pro BF. Podobné využití jako BF mají i některé jednodušší metody, které nepoužívají zpětnou vazbu. Patří k nim autogenní tréning, audiovizuální stimulace (AVS) nebo i meditace. Řadu různých přístrojů pro AVS u nás nabízí firma Galaxy.

Hodnocení: Je nesporné, že léčba pomocí BF může přinést psychické zklidnění nebo pozitivně ovlivnit vegetativní nervstvo a činnost orgánů, tímto nervstvem ovládaných. Úspěšná je někdy i u psychosomatických chorob a může zmírnit některé symptomy i u chorob organických. Kontrolovaných dvojitě slepých studií je však zatím málo a indikace nejsou přesné. Mnozí autoři o užitečnosti BF ve většině uváděných indikacích pochybují, nehledě k tomu, že stejného efektu lze někdy docílit lacinějšími a přístupnějšími technikami, jako meditací, autogenním tréninkem nebo audiovizuální stimulací. Mechanismus léčebných efektů BF není také zcela jasný, podle většinového názoru je základním faktorem relaxace. V medicíně je BF chápán jen jako pomocná metoda, doplněk jiných osvědčených léčebných postupů. Někteří psychologové a léčitelé možnosti biofeedbacku zveličují a metodu doporučují i k terapii vážných organických chorob. Vycházejí z mylného názoru, že i organické choroby jsou jen záležitostí psychosomatickou. Je tu ovšem, právě u vážných a přehlédnutých chorob riziko z prodlení. Nevhodný je BF také u psychóz, depresí, úzkostných neuróz, hypochondrie aj. Tvrzení některých léčitelů, že se lze naučit ovládat pomocí BF i různé přístroje, je samozřejmě zcela absurdní a patří do rámce parapsychologie.

V USA je BF řazen do oblasti komplementární a alternativní medicíny (CAM). Podle našeho názoru leží BF na hranici vědecké a alternativní medicíny. Záleží na jeho interpretaci a na způsobu použití.

Odkazy: http://en.wikipedia.org/wiki/Biofeedback

Kam dál?

A. Strunecká, J. Patočka: Doba jedová (Triton, Praha 2011) Zobrazit

A. Strunecká, J. Patočka: Doba jedová (Triton, Praha 2011)

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. oslovila v letošním roce veřejnost další knihou s provokativním ná...
Po 13. 2. 2012 Přečíst
Oznámení akce: THE SISYPHUS PRIZE – 1 milion Euro Zobrazit

Oznámení akce: THE SISYPHUS PRIZE – 1 milion Euro

Dne 1. října 2012 vyhlásili belgičtí skeptici ve spolupráci s evropskou skeptickou společností ECSO ...
St 24. 10. 2012 Přečíst
Ben Goldacre: Prolhaná věda a Zkorumpovaná farmacie Zobrazit

Ben Goldacre: Prolhaná věda a Zkorumpovaná farmacie

V r. 2008 a 2012 napsal Ben Goldacre, lékař, komentátor a spisovatel, dvě knihy, které se setkaly s ...
Čt 6. 2. 2014 Přečíst
Autismus a prof. Strunecká Zobrazit

Autismus a prof. Strunecká

V poslední době se nás stále častěji obracejí rodiče autistických dětí s prosbou, abychom se vyjádři...
Ne 25. 11. 2012 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace