Načítám...

Cold reading

Cold reading ("chladné čtení") je metoda, kterou používají kartářky, věštci, grafologové (viz Věštění, Grafologie), senzibilové, kontaktéři (channelers) a léčitelé k nepřímému získávání osobních informací o klientovi, resp. pacientovi v průběhu rozhovoru. Klient je při tom přesvědčen, že věštec, event. léčitel získal informace o jeho minulosti, přítomnosti i budoucnosti mimosmyslově, díky paranormálním schopnostem, že funguje jako médium. První informace ovšem získává „médium“ už při pohledu na klienta, podle jeho vzhledu, výrazu, pohybů, řeči. Při rozhovoru se pak médium vyjadřuje nejprve zcela obecně, a jen vágně naznačuje určité možnosti, týkající se osoby klienta. Jeho neurčité výroky s vysokou pravděpodobností odpovídají některým skutečnostem v životě klienta. Médium při tom pečlivě sleduje jeho verbální i neverbální reakce. Důležité je nejen slovní přitakání, ale i mimika, pohyby hlavy i rukou, kterými klient mimovolně, zcela automaticky naznačuje souhlas nebo nesouhlas s vyjádřením média. Při nesouhlasu médium rychle převede hovor na jiné téma, kdežto při souhlasné reakci zpřesňuje svá vyjádření o klientovi. Médium také přesně registruje všechny odpovědi klienta a později během rozhovoru je klientovi sděluje zpět, poněkud přeformulované, jako své vlastní poznatky. K přesvědčení klienta, že médium je skutečně schopno číst myšlenky klienta nebo že získává informace z jeho života mimosmyslovým způsobem, přispívá i to, že klient si z rozhovoru vybírá jen věci pro něj příznivé. Mluvíme o selektivním myšlení, resp. o „wishful thinking“ (přání otcem myšlenky, slyšíme jen co chceme slyšet). Podobným psychologickým fenoménem je i tzv. Barnumův efekt, kdy akceptujeme určité hodnocení resp. posudek nekriticky jako pravdivý, pokud v něm jsou některé informace z našeho hlediska pozitivní.

Někdy má přesnost znalostí média jiný, zcela prostý důvod. Informace lze totiž získat také „horkým čtením“ (hot reading), tedy sháněním informací jinými kanály. Klienti jsou k rozhovoru zpravidla objednáváni, takže je čas na získání informací z jejich okolí, třeba s pomocí soukromého detektiva. Médium mívá také pomocníka, který klienta před návštěvou u média nenápadně pozoruje nebo s ním naváže rozhovor a získá cenné informace.

Hodnocení: Na metodě „chladného čtení“ není nic nepřirozeného. Jde o racionální techniku, která ovšem vyžaduje dlouhodobý trénink, zkušenost a také dobrý pozorovací talent.

Odkazy: Rowland I.: The Full Facts Book on Cool Reading. www.ianrowland.com
The Skeptic,s Dictionary, www.skepdic.com

Kam dál?

Oznámení akce: THE SISYPHUS PRIZE – 1 milion Euro Zobrazit

Oznámení akce: THE SISYPHUS PRIZE – 1 milion Euro

Dne 1. října 2012 vyhlásili belgičtí skeptici ve spolupráci s evropskou skeptickou společností ECSO ...
St 24. 10. 2012 Přečíst
(Ne)úspěch naší výzvy ČLK aneb „ať žije a vzkvétá alternativní medicína“ Zobrazit

(Ne)úspěch naší výzvy ČLK aneb „ať žije a vzkvétá alternativní medicína“

Před měsícem jsme si postěžovali, že většina oslovených orgánů na naši výzvu České lékařské komoře (...
Pá 16. 3. 2012 Přečíst
Ben Goldacre: Prolhaná věda a Zkorumpovaná farmacie Zobrazit

Ben Goldacre: Prolhaná věda a Zkorumpovaná farmacie

V r. 2008 a 2012 napsal Ben Goldacre, lékař, komentátor a spisovatel, dvě knihy, které se setkaly s ...
Čt 6. 2. 2014 Přečíst
A. Strunecká, J. Patočka: Doba jedová (Triton, Praha 2011) Zobrazit

A. Strunecká, J. Patočka: Doba jedová (Triton, Praha 2011)

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. oslovila v letošním roce veřejnost další knihou s provokativním ná...
Po 13. 2. 2012 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace