Načítám...

Proslov při předávání XVIII. Bludných balvanů Sisyfa za rok 2015

Video - Bludný balvan za rok 2015

Slovutní laureáti a jejich fanynky, vzácní hosté, příznivci i odpůrci kritického skeptického myšlení, dámy a pánové!

V zastoupení Strašného Sisyfa předstupuji před toto tradiční slavnostní shromáždění již po osmnácté. Když jsme počátkem r. 1999 připravovali první udílení Bludných balvanů za r. 1998, vůbec by mne bývalo nenapadlo, že bludnou slavnost budeme provozovat ještě ve druhé dekádě XXI. století. Domněnka, že obecně velmi skeptická česká veřejnost nedůvěřující nikomu, kdo neskáče jako Čech, se samočinně odvrátí od nejrůznějších žvanilů, šarlatánů a jurodivců, se bohužel nepotvrdila.
Stal se pravý opak. K národu, jenž se v XIX. stol. zázračně probral z pobělohorského traumatu, a v r. 1918 získal samostatný stát díky neúnavnému úsilí osvícených buditelů, se po převratu v r. 1989 vrátila iracionalita jako bumerang. Paradoxně k tomu přispěl jeden z nejvýznamnějších vynálezů konce XX. století - internet. Nová možnost rychlé a celosvětové komunikace způsobila, že dnes se šíří nesmysly, neověřené, falešné i zlovolné informace téměř rychlostí světla. Pošetile jsem se zpočátku domníval, že s ohledem na zmíněný český skákací syndrom nemůže naše veřejnost naletět na ten veletok hloupostí a dezinformací.
Paradoxně právě obskurní weby, kde vůbec netušíte, kdo je vlastní a komu slouží, jsou mnohými občany naší země brány za bernou minci, zatímco těm nemnoha slušným a o kritické myšlení usilujícím webům, jejichž autoři nesou kůži na trh, se vybraně spílá. Bezděky se tak potvrzuje, že existence klubu Sisyfos zůstává potřebná i čtvrtstoletí po návratu Česka k demokracii, i když si často připadáme jako hlasy volající na poušti. Sám internet však na vině není; prakticky každý vynález může lidstvu prospět, ale také mu ublížit. Na vině jsou ti, kdo úmyslně matou a dezinformují, ale také naivní uživatelé, kteří těmto škůdcům skáčou na lep.

Internet nám totiž odhalil, že mnoho lidí nedokáže rozlišovat mezi informacemi a dezinformacemi. Navíc je zatíženo absurdními předsudky. Tím, že na internetu jsou povinně uváděny v plném znění diplomové a disertační práce, se před naším Komitétem otevřelo neorané pole podivuhodných nesmyslů, které kupodivu nedokázali postřehnout ani školitelé, ani oponenti těchto prací, ačkoliv právě kvůli tomu tyto instituty máme.
Je nám proto pochopitelně sympatické, že se konečně našel ministr zdravotnictví, který chce omezit rejdy šejdířů, kteří si vznešeně říkají léčitelé, ačkoliv statistika stovky již udělených Bludných balvanů ukazuje na jejich početné fauly při tzv. léčení, které zůstávají bez jakýchkoliv postihů. Jak však dnes sami uvidíte, mezi letošními laureáty se vyskytují také graduovaní lékaři, kteří v rozporu s akademickým slibem, který při promoci skládali, se docela úspěšně živí nabídkou diagnóz a terapií, jež jsou v příkrém rozporu se současnou medicínou založenou na vědecké metodě – a nikdo je ani nenapomene!

Loni jsem v úvodu naší bludné slavnosti zmínil, že jsme Komitét omladili. Letos se to projevilo neobyčejným zvýšením náročnosti hodnocení, které bylo daleko důkladnější než dříve. Protože všichni členové Komitétu jsou extrémně zaneprázdněni jinými úkoly, mohli jsme se na neobvykle utajeném místě se souřadnicemi GPS 142711+500131 sejít až po půlnoci v půlce ledna. Posuzovali jsme více než 80 došlých nominací, což je o něco méně než obvykle. Startovní pole bylo však mimořádně vyrovnané, takže první zasedání se protáhlo až do bílého rána. Teprve když jsme se zcela vyčerpáni dohodli na zúžení výběru uchazečů na pouhý tucet, mohli jsme se rozběhnout do svých domovů s úkoly zevrubně prozkoumat zásluhy jednotlivých Vyvolených.

Rozhodující mručící schůze Komitétu se pak uskutečnila o měsíc později. Její průběh se vůbec neodvažuji popsat už proto, že jsem tam nebyl. Hned na začátku došlo totiž k ostrým slovním výměnám názorů, kdo z kandidátů má postoupit do finále. Jednotliví členové Komitétu se častovali nevybíravými urážkami, které okoukali z televizních debat v parlamentu nejmenované středoevropské země. Ještě drsnější pak bylo rozhodování o tom, kdo dostane který balvan. Nastalou bitku naštěstí ukončil předseda Klubu Sisyfos, který aktivně pěstuje bojová umění.
Můj dík za tak hladký průběh oponentního řízení patří proto všem až neuvěřitelně nezávislým odborníkům našeho Komitétu; byla to radost s tak kompetentním týmem připravit dnešní bludnou slavnost. Podobně děkuji všem, kdo se nejrůznějším způsobem podíleli na přípravě, organizaci a programu dnešního večera. Nemohu zapomenout ani na všechny příznivce, ba i nepříznivce našeho Klubu, kteří v průběhu celého roku dodávali do naší databáze výživné nominace. V neposlední řadě děkuji děkanovi Matematicko-fyzikální fakulty UK prof. Janu Kratochvílovi za laskavé poskytnutí Strouhalovy posluchárny pro bludnou slavnost.

Jiří Grygar
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Strašného Sisyfa, vrr.

Video - Bludný balvan za rok 2015

Kam dál?

Bronzový Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2021 - doc. PhDr. Marie Macková, PhD Zobrazit

Bronzový Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2021 - doc. PhDr. Marie Macková, PhD

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS oznamuje, že v kategorii jednotlivců za rok 2021 získává bronzový Bludný balvan doc. PhDr. Marie Macková, PhD, za zrození pro jasnovidectví, docenturu v oboru Zdravotně sociální péče, absolvování Olomoucké školy astrologie, ověřování nových modelů sociální péče a šíření světla svým studentům a klientům.
Pá 27. 5. 2022 Přečíst
Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2021 - Hnutí Pro život Zobrazit

Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2021 - Hnutí Pro život

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS oznamuje, že v kategorii družstev za rok 2021 získává stříbrný Bludný balvan Hnutí pro život ČR za odborné poradenství a objevy v oblasti vojenství, posunutí ochrany nenarozeného dítěte až do okamžiku ejakulace, za předcházení epidemii neexistujícího syndromu a za propagaci alternativní chirurgie.
Pá 27. 5. 2022 Přečíst
Stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2021 - Radim Grebeníček Zobrazit

Stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2021 - Radim Grebeníček

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS oznamuje, že v kategorii jednotlivců za rok 2021 získává stříbrný Bludný balvan Radim Grebeníček za vytvoření zcela nového modelu uzdravování skrz myšlenkou indukovanou změnu genové exprese.
Pá 27. 5. 2022 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace