Načítám...

Dopis Sisyfa předsedovi Rady pro popularizaci vědy AV ČR (parapsychologie)

Praha, 19.12.2003

Vážený pan
Prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc.,
Předseda Rady pro popularizaci vědy AV ČR,
Akademie věd ČR,
Národní tř. 3,
Praha 1

Věc: Tisková konference na téma „Víra jako lék“

Vážený pane profesore,

Dovolujeme si obrátit se na Vás jménem Českého klubu skeptiků SISYFOS, který se věnuje popularizaci vědy, výchově veřejnosti ke kritickém myšlení a obraně před pseudovědeckými a mylnými názory.

Velice nás překvapilo, že dne 25. listopadu 2003 uspořádala Rada pro popularizaci vědy AV ČR tiskovou konferenci na téma: „Víra jako lék“, na které bylo novinářům předloženo tvrzení, že mimosmyslový přenos a možnost léčby chorob modlitbou s největší pravděpodobností existují. Autoři také navrhli novou hypotézu, která má tyto jevy vysvětlovat. Přítomným novinářům byly přednášky autorů nabídnuty i v písemné podobě.

Podle našeho názoru a názoru převážné části vědecké obce však mimosmyslový, transperzonální přenos (telepatie) patří do rámce parapsychologie a je ve zřejmém rozporu s vědeckými poznatky. Patří do rámce pseudovědy.

Autoři hypotézy vycházejí z několika publikovaných experimentů, které údajně zjistily, že modlitba má „prokazatelný“ a „statisticky významný“ vliv na léčbu kardiovaskulárních chorob, rakoviny a na průběh AIDS. Všechny práce, o které se autoři opírali, však byly ve světové literatuře zpochybněny pro mylný design nebo chybné statistické zpracování. Kromě toho klasické i recentní kritické publikace, které možnost mimosmyslového přenosu nepotvrzují, nebyly autory sdělení na tiskové konferenci uvedeny. Proti možnosti telepatického přenosu a jakéhokoli jiného parapsychologického fenoménu, který by byl zprostředkován mimosmyslovým způsobem, svědčí absence pozitivních výsledků seriózních experimentů, řada logických argumentů a navíc je taková možnost v rozporu s vědeckými poznatky a bezpečně ověřenými přírodními zákony.

„Kvantová“ hypotéza autorů je vedle toho podložena i velice nezvyklými názory na neurofyziologii, zejména na podstatu vědomí. Autoři tvrdí, že „předpoklad o tom, že vědomí je funkcí mozku, nebyl dosud dokázán“ a že mezi neurony v mozku i interpersonálně mohou existovat kvantové interakce. Tyto názory jsou v rozporu se současnými neurofyziologickými znalostmi a teoriemi. Ani experimentálně nebyl dosud podán důkaz dálkového vlivu vědomí na průběh fyzikálních procesů.

Také kvantová teorie a mechanika jsou interpretovány absurdním způsobem, který je bohužel v souladu s pseudovědeckým, postmoderním deformováním a zneužíváním termínů z oblasti kvantové fyziky, a který svědčí o neznalostech autorů v tomto oboru

Podle našeho názoru patří eventuální diskuse o navržené a na konferenci propagované hypotéze výhradně na vědecké fórum, kde by mohla být kvalifikovaně, kriticky analyzována a věříme že jednoznačně odmítnuta. Předložit hypotézu a neověřená tvrzení o vlivu modlitby médiím na tiskové konferenci (bez jednoznačného stanoviska Rady pro popularizaci vědy) však pokládáme za závažnou chybu, která může vést k dezinformaci veřejnosti a k významnému posílení esoterických kruhů a šarlatánských léčitelů. Ti se mohou na autoritu AV odvolávat.

Byli bychom rádi, kdyby Rada pro popularizaci vědy názory autorů a jejich hypotézu kriticky zhodnotila a kdyby mohla veřejnost se svým stanoviskem seznámit. Věříme, že by se negativní dopad tiskové konference na média a veřejnost mohl alespoň částečně otupit.

S úctou za předsednictvo Českého klubu skeptiků SISYFOS:

Doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc., Věra Nosková,
(místopředseda a předsedkyně Českého klubu skeptiků - SISYFOS)

Přílohy:

Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.: Vyjádření k parapsychologii a telepatickým experimentům

MUDr. Jan Bureš, DrSc. Vyjádření k názorům autora „kvantové“ hypotézy z hlediska
neurofyziologického

(RNDr. Ladislav Andrey: Vyjádření ke „kvantové“ hypotéze autorů)

Na vědomí: doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.,

předsedkyně Akademie Věd ČR

Kam dál?

CDS uznán jako lék? Zobrazit

CDS uznán jako lék?

Mezi příznivci pomýlených léčebných postupů nemůže zavládnou větší radost, než když zjistí, že se ně...
Čt 12. 7. 2018 Přečíst
„Elektrosmog“ jako evergreen Zobrazit

„Elektrosmog“ jako evergreen

I. Úvod V letošním roce (2015) byl udělen zlatý Bludný balvan Sisyfa (za rok 2014) za tématiku „el...
Út 16. 6. 2015 Přečíst
Věda v hlavní roli Zobrazit

Věda v hlavní roli

Ta zpráva způsobila mezi skeptiky mírný rozruch: Prý se o vědě, potažmo o jejích obráncích ve spolku...
St 31. 10. 2018 Přečíst
Mýtus o Sisyfovi Zobrazit

Mýtus o Sisyfovi

Text vyšel původně ve Zpravodaji 3/2002, rozhodli jsme se jej ale připomenout.
Čt 29. 8. 2019 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace