Načítám...

ČESKÝ KLUB SKEPTIKŮ SISYFOS PŘIJÍMÁ ZÁJEMCE O MILIONOVOU CENU

Jeden milion euro. Taková je výše odměny, kterou 1. října 2012 vyhlásili belgičtí skeptici ve spolupráci s evropskou skeptickou společností ECSO pro toho, kdo prokáže za kontrolovaných podmínek paranormální schopnosti jako jsou jasnovidnost (včetně užití pomůcek jako je virgule nebo siderické kyvadlo), telepatie, telekineze, levitace a další podobné schopnosti, které nelze vysvětlit pomocí dnešních vědeckých poznatků. V roce 2013 se mohou o tuto cenu ucházet i občané České republiky. Český klub skeptiků SISYFOS se totiž stal partnerem soutěže s názvem “The Sisyphus Prize”. Podmínkou je, aby uchazeč nejprve úspěšně absolvoval předběžný test (pretest) v ČR, který dostatečně spolehlivě prokáže jeho paranormální schopnosti.

Pokyny pro uchazeče

l. Přihlásit se může každý dospělý občan ČR v době od 1.ledna do 30. června 2013 na adrese milionovacena@sisyfos.cz . V přihlášce uvede jméno, příjmení rodné číslo a adresu bydliště.

2. Uchazeč uvede v přihlášce, kterou paranormální schopnost ovládá a zároveň navrhne postup pro experimentální ověření této schopnosti (pretest). Pretest musí být jednoduše realizovatelný, časově a ekonomicky nenáročný, opakovatelný a jeho výsledky jednoznačně interpretovatelné.

3. Výbor klubu SISYFOS určí osobu (koordinátora), která bude s uchazečem nadále jednat v zastoupení klubu.

4. Koordinátor osloví uchazeče, potvrdí mu řádné podání přihlášky a po domluvě se s ním alespoň jednou osobně setká, eventuelně přizve k setkání další osoby. Setkání je nutné pro ověření totožnosti uchazeče, ale je nezbytné i pro objasnění dalšího postupu.

5. Cílem dalšího jednání uchazeče s koordinátorem je navrhnout oboustranně přijatelnou smlouvu mezi uchazečem a klubem SISYFOS. Smlouva bude obsahovat především:
a) Detailní postup realizace pretestu spolu s eventualitou jeho opakování
b) Způsob záznamu průběhu a výsledků pretestu (písemný záznam, video, osobní svědectví apod.) a jejich pozdější publikace. Souhlas uchazeče s videozáznamem průběhu pretestu - ten bude klub SISYFOS nutně vyžadovat.
c) Dohodu o postupu v případě, že by došlo mezi uchazečem a klubem SISYFOS ke sporu.

6. Výbor klubu SISYFOS, nejpozději 60 dnů od podání přihlášky, schválí nebo zamítne navrženou smlouvu z bodu 5. V případě jejího schválení složí uchazeč částku Kč 1000, na úhradu nezbytných nákladů (může být prominuto).

7. Realizace pretestu podle schválené smlouvy. V případě nejasného výsledku si klub SISYFOS vyhrazuje právo pretest opakovat.

8. Pokud uchazeč uspěje v pretestu do 60 dnů od uzavření smlouvy, získá odměnu ve výši Kč 10 000,- a bude klubem SISYFOS doporučen k finálnímu testu v Belgii, v němž může získat odměnu ve výši jednoho milionu euro.

Další důležité informace

Klub SISYFOS si vyhrazuje právo odmítnout takového uchazeče, jehož "paranormální schopnost" nemůže být dostatečně průkazně ověřena experimentem. Mezi takové návrhy patří například: Průkaz existence bohů, ďáblů, andělů. Ovlivňování pohybů kosmických těles. Ovlivňování počasí. Experimenty, které mohou být nebezpečné pro člověka nebo zvíře. Návrhy, v nichž by došlo k porušení státních zákonů. Kouzelnické a magické triky. Léčba chorob nebo deformit.

Český klub skeptiků SISYFOS si v souladu s pravidly belgických vyhlašovatelů z organizace SKEPP vyhrazuje právo vyřadit z testování profesionální kouzelníky a iluzionisty. Jakékoliv použití kouzelnických triků, přístrojů nebo metod bude také považováno za podvod a porušení smlouvy a zkouška bude okamžitě zastavena a zrušena a to nejen, když bude podvod zjištěn během testu, ale i následně z videozáznamu, který bude použit jako důkaz při každém testu. Zároveň bude u většiny testů asistovat profesionální iluzionista, aby eventuelní triky byly snadněji odhalitelné.

Doporučení uchazeče k belgickým skeptikům neznamená, že uchazeč prokázal existenci nějakého paranormálního jevu, ale že jeho výsledky jsou natolik zajímavé, že je možné je prověřit přísnějším testem v Belgii, pokud o to uchazeč požádá.

Kam dál?

Ne, Plandemic není dokumentární film Zobrazit

Ne, Plandemic není dokumentární film

Možná jste již zaznamenali nové video kolující po internetu s názvem Plandemic. Jedná se o rozhovor s viroložkou Judy Mikovits, který ve vás má vzbudit dojem, že Covid-19 je jedná velká, naplánovaná pandemie. Proč se nejedná o dokumentární film, jaké nepřesnosti, polopravdy a lži ve videu jsou a jaké jsou užité techniky pro maximální působivost?
St 13. 5. 2020 Přečíst
Umírá se na COVID, nebo s COVID? Zobrazit

Umírá se na COVID, nebo s COVID?

V souvislosti s onemocněním COVID se v médiích objevují i někteří lékaři, kteří tvrdí, že v případě smrti „na COVID“ jde ve skutečnosti obvykle o smrt „s COVID“. Ve světle současných poznatků není takové tvrzení obhajitelné.
Čt 27. 8. 2020 Přečíst
Čeští skeptici - Kdo jsou a co chtějí Zobrazit

Čeští skeptici - Kdo jsou a co chtějí

Čeští skeptici s podtitulem Kdo jsou a co chtějí jsou především knihou humoru a údivu nad tím, co vš...
So 22. 8. 2015 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace