Načítám...

Neinvazivní analyzátor krve AMP

Tak jako v moderní vědecké medicíně, tak i v její alternativní sestře si získávají stále větší oblibu složité diagnostické elektronické přístroje. V alternativní medicíně začala tato éra v 50. letech 20. století Vollovou elektroakupunkturou, která má sledováním elektrického odporu na koncových bodech meridiánů diagnostikovat choroby všech orgánů, a vpouštěním elektrické energie je také léčit. V 70. letech se objevily přístroje biorezonanční, např. BICOM, vycházející z představy o existenci vibrující bioenergie. Patologické vibrace se detekují, invertují v léčivé, pak se pustí zpět do organismu a tím chorobu vyléčí. Ještě modernější jsou přístroje využívající informační teorii Toma Stoniera z 80. let 20.století, podle které je organismus a vlastně celý vesmír řízen informacemi. Z jednoho bodu na povrchu lidského těla sonda získává informace o úplně celém organismu a všech jeho chorobách. Příkladem je přístroj Salvia, diagnostické jádro detoxikační medicíny MUDr. Josefa Jonáše. Jeho modernější variantou je ruský výrobek KME (Komplex medicínský expertní), pracující bezdotykově, nebo Metatron – Oberon firmy IPP, Institutu praktické psychofyziky se sídlem v Omsku. Frekvence takových „sofistikovaných“, nově vymýšlených a nabízených přístrojů se zvyšuje exponenciálně. A všechny z nich si nacházejí rychle cestu i do naší republiky. Že jsou udávané principy jejich působení v rozporu s poznatky fyziky i lékařské vědy a že se jejich účinnost nezdařilo exaktními metodami potvrdit, o tom jsme již mnohokrát referovali.

Horkou novinkou je na našem trhu přístroj nové generace, Neinvazivní analyzátor krve AMP. Jeho princip „je založen na zpracování naměřených teplot“ (??). Výrobce je utajen, nejspíše je skryt někde na Ukrajině. V r. 2008 jej začala propagovat firma Promedical se sídlem v Pezinoku na Slovensku s filiálkami Promedical Czech v Praze a v Brně, kde bylo její organizační a školicí centrum. Úspěšně firma působí i v Maďarsku, Rakousku a Bulharsku. V ČR zakládala Centra preventivní medicíny, využívající právě AMP analyzátor a podobné „kvantově diagnostické a terapeutické“ přístroje. Byly nabízeny i v celých souborech, např. „Onkoset“ pro diagnostiku onkologických onemocnění. Na svých webových stránkách se firma pyšnila řadou certifikačních listin z mnohých států Evropy. První centrum bylo založeno v Brně pod názvem Premedical, a další byla plánována. Jenže koncem roku 2009 firma zřejmě zanikla a štafetu po ní i s jejími přístroji převzala slovenská firma Onkocet SK a Onkocet Čechy o.p.s., které zajišťují distribuci přístrojů. S nimi souvisí společnost Quantum Medical Institut a.s. (QMI), která přístroje provozuje dnes. V blízkosti motolské nemocnici zřídila v r.2010 první „Centrum prevence zdraví (?) v Praze 5“ využívající AMP analyzátor.

Přístroj AMP je založen na „zcela novém principu“: informace o lidském těle, jeho složení, stavbě a funkcích získává pomocí „optických čidel“, tedy senzorů infračerveného záření. Prostě hodnotí tepelné záření těla v pěti biologicky aktivních bodech. Dva jsou uložené nad pravou a levou krční tepnou, další dva v pravém a levém podpaží a pátý „na pupku nad břišní tepnou“. Princip metody je „založen na metodách kvantové fyziky, resp. termodynamiky lidského těla“, „na vzájemném vztahu mezi prací vykonávanou krevním oběhem vnitřních orgánů a teplem, které vzniká v důsledku chemických reakcí (prvků)...“ „Změny teplot jsou určené změnami vzájemného působení koeficientů rozpustnosti sloučenin dusíku, vodíkových vazeb a kyslíku...“ Výklad je to velmi podivný, vztah mezi prací krevního oběhu a teplem z chemických reakcí nebo vzájemné působení koeficientů si představit nedokážeme. Výpočet hodnot vyšetřovaných parametrů krevního obrazu se uskutečňuje na základě speciálního zkušebního algoritmu podle metody Malychina a Pulavského (ukrajinský patent č. 3546 A61B5).

Možnosti analyzátoru jsou úžasné. Během pouhých 6 minut zhodnotí přístroj 117 nejrůznějších parametrů složení krve i všech ostatních tekutin a tkání lidského těla, a získané hodnoty porovná s hodnotami normálními. Výsledky se zobrazí na monitoru a vytisknou. Barevný tisk značí hodnoty anomální. Červeně jsou značené hodnoty vyšší, modře nižší než norma.

Malý čtvrtkilový přístroj o rozměrech 16x10x5 cm spojený s počítačem zjistí tedy neuvěřitelné spektrum ukazatelů, což by běžným laboratořím trvalo celé dny a musely by použít desítky metod a složitých. přístrojů. Vedle chemického složení krve, hladiny všech prvků, sloučenin, enzymů a hormonů se údajně změří velikost i množství buněčných elementů, rychlost sedimentace krvinek, začátek i konec srážení krve, množství vody v organizmu, a to zvlášť extra- i intracelulární, zjistí se asimilace a transport kyslíku a oxidu uhličitého v těle, velikost průtoku krve jednotlivými orgány, prokáže se i křeč svěrače žlučovodu. Zjistí se i „atrofie život podporujících sil“ (??), klesne-li hodnota pod normu 5,15-18,0 kJ/kg/min., změří se i šířka třetí komory mozkové (a jistě i všech ostatních komor a dutin v těle).

Určené hodnoty umožňují podle webových prospektů okamžité zjištění infarktu, mozkové příhody, cukrovky, prvopočátků rakovinného bujení a posouzení stavu centrální nervové soustavy, funkčnosti ledvin, stav imunitního systému aj.

To vše je propagováno na webových stránkách ve zkomolených překladech z ruštiny v českém, slovenském, německém i anglickém jazyce pod adresami: www.qmi.cz/cs/, www.onkocet.ck/ a řady jiných. Quantum Institut také vydal brožuru pod názvem: „Budoucnost? Ne, dnešek“, kde lze najít podrobnosti o programu firmy a jejích přístrojích. Firma se úspěšně rozvíjí i v r. 2011, kdy byla otevřena další centra, v Plzni, Č. Budějovicích a Hradci Králové. O úžasné metodě už referovaly i Zdravotnické noviny a jiné zdravotnické časopisy i Český rozhlas. Od listopadu 2011 začalo používat tento „screeningový analyzátor krve“ také Centrum neinvazivní diagnostiky v Horních Měcholupech nové firmy „Aditus vitae“ pod heslem: „Nová diagnostická metoda odhalí počátek rakovinového bujení“. Princip přístroje vysvětluje firma podrobněji: „Metoda pracuje s využitím mezijaderné vzdálenosti chemických prvků, relativní molární hmotnosti látek, Xe86 vlnové délky a dalších údajů, jako je rozměr srdce a kapilár, .... plynné složení atmosféry, funkce látkového přenosu a specifická vodivost, spojená s difuzním koeficientem kyslíku.“ Toho, kdo nestačí žasnout nad takovými nesmysly, jen těžko přesvědčí následující nesmyslný blábol: „Konečnými výsledky těchto reakcí jsou různé přeměny enzymatických skupin. Enzymy první skupiny tzv. oxidoreduktázy podtřídy 1 katalyzují oxidaci hydroxylové skupiny na karbonylovou skupinu, ... enzymy  podtřídy 5 katalyzují oxidaci CH-NH skupin, enzymy podtřídy 8 vytvářejí vliv na donor skupiny obsahující síru, enzymy podtřídy 10 vytváří vliv na difenoly a související donory skupin. Aktivace sympatoadrenálního systému (SAS), hypofyzární-adrenálního systému (HAS) a tromboplastinového systému (TPS ) je provázena změnami aktivační energie sodíkových a draslíkových molekul vzájemně propojených s rychlostí reakce r =Ead – Ear, kde Ear je aktivační energie přímé reakce a Ead je aktivační energie zpětné reakce.“ Atd. atd. I na dalším zdůvodňování si každý pochutná. Přístroj má být nejcennější v onkologii. Zjistí totiž okamžitě, „zda v těle člověka nebují rakovinné buňky“. Společnost proto nyní jedná se zdravotními pojišťovnami a žádá je, aby hradily náklady vyšetření.

Naděje firem na úspěch na trhu je velká, protože jejich přístroje zaštítily dvě význačné osobností, prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., a stejně významný lékař doc. MUDr. Tomáš Sechser, CSc. QMI se chlubí i tím, že od ledna 2011 spolupracuje s nadačním fondem ZVON, mezi jehož zakladatele patří mimo Karla Gotta, Ivy Janžurové aj. také prof. MUDr. Pavel Pafko.

Vyjádření prof. Betky je pozitivní: „S velkým zájmem jsem absolvoval teoretické i praktické seznámení se s velmi sofistikovaným komplexem přístrojů prezentovaných společností QUANTUM INSTITUTE a.s. Jako klinický farmakolog vidím v tomto neinvazivním a časově krátkodobě opakovatelném hodnocení zdravotního stavu mimořádný nástroj pro sledování komplexu žádoucích i nežádoucích účinků farmakoterapie v podmínkách klinické praxe... Jde nepochybně o vynikající nástroj nejen pro lékaře, ale i pro pacienty“ Sic! Prostě úžasné, sofistikované, mimořádné! Mimo to nebudeme trápit pacienta pícháním. A ta rychlost vyšetření! A ušetříme na chemických vyšetřeních! Vždyť vyšetření na přístroji AVK stojí jen 3.000 Kč! Sám přístroj stojí údajně jeden milion Kč.

Že jde v případě AMP analyzátoru o nesmysl, pochopí snad každý, kdo chodil do základní školy. Infračervená sonda může změřit jen frekvenci a intenzitu tepelného záření vycházejícího z povrchu. Představa, že by se v bioaktivních bodech mohlo měřit a analyzovat záření tepenné krve nebo jakéhokoli jiného orgánu třeba na pupku z „břišní tepny“ (zřejmě aorty), je iluzorní, protože by záření muselo k sondě pronikat od aorty, ležící při páteři, přes tlustou vrstvu útrob a špeku.

Kdyby šlo takto změřit šířku mozkových komor, pak bychom stejným právem mohli očekávat, že nám sonda určí délku palce nebo číslo bot. Sonda prostě neurčí nic, žádný chemický ani strukturální parametr. A tvrzení, že lze diagnostikovat prakticky všechny závažné choroby, nelze nazvat nijak jinak než jako drzost výrobců. Hloupost asi ne, protože mají jistě dobře vykalkulováno, co jim to vynese.

Když firmě uvěří páni profesoři, proč ne pacient? Tím spíš, že přístroj kupodivu „fungovat“ může, jeho výsledky se možná někdy budou s laboratorním vyšetřením krýt. Zázrak? Ale ne, jde nejspíš o hezky starý fígl. Před vyšetřením na přístroji totiž udělá dobře vyškolená sestřička podrobnou anamnézu, vyptá se na příznaky, na předchozí i současné nemoci a vše poctivě zaznamená do počítače, třeba i s přesnými údaji o zdravotním stavu pacienta, pokud ten svěří sestřičce svou kartu informačního systému ISIP. A zázračná krabička snadno a bystře pomocí vhodného expertního programu může provést orientační diagnózu a podle ní také vytiskne seznam očekávaných chemických změn. Pacienti, u nichž tento postup „klapne“, pak určitě budou šířit zprávy o úžasné diagnostické schopnosti přístroje. Pokud se ovšem někomu podaří změřit na přístroji hodnoty u anamnesticky nezpracovaného pacienta a porovná je s těmi laboratorními, diskuse skončí a bude možno podat žalobu na firmu pro klamání spotřebitelů. Podají ji ale lékaři, kteří upřímně sedli na tak naivní propagační lep?

Asi jsem ještě neřekl, že v reklamních materiálech na webu nikde nezjistíme, co jsou to „bioaktivní body“ a jak byly zjištěny, ani to, kdy byl přístroj vyzkoušen v kosmu a kde je o tom psáno, kolik bylo provedeno klinických studií nebo kde byly publikovány pozitivní výsledky ověřování na 7000 pacientech. Nikde není uveden ani výrobce. Marně jsem také pátral po podobných přístrojích v zahraničí. Zatím se nikdo jiný na světě nepokusil takovou hloupost nabízet – sama firma mluví o prioritě, nespíš ukrajinsko-slovensko-české. Končím, protože hromaděním dalších a dalších argumentů je zbytečné posilovat to, co je „absolutní“ jistotou, totiž že analyzátor AMP je nesmyslný, autoři šarlatáni a lékařští propagátoři v lepším případě naivní důvěřivci..

Ještě dobrá zpráva nakonec. S nedůvěrou se na možnosti takového přístroje dívají naši vedoucí onkologové, prof. MUDr. Luboš Petrželka, CSc. a prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. a prezident České lékařské komory slíbil, že si ČLK vyžádá dokumentaci, přístroj posoudí Vědecká rada a pak bude vydáno stanovisko ČLK. Poznamenal ovšem, že pokud přístroj provozují nelékaři, pak možnost zásahu leží mimo kompetence komory. Rovněž dobrá zpráva, jenže pro výrobce.

Kam dál?

„Elektrosmog“ jako evergreen Zobrazit

„Elektrosmog“ jako evergreen

I. Úvod V letošním roce (2015) byl udělen zlatý Bludný balvan Sisyfa (za rok 2014) za tématiku „el...
Út 16. 6. 2015 Přečíst
Dvě reportáže o účasti Klubu skeptiků Sisyfos na Veletrhu vědy Zobrazit

Dvě reportáže o účasti Klubu skeptiků Sisyfos na Veletrhu vědy

Claire Klingenberg: I klub skeptiků Sisyfos rozhodně patří na Veletrh vědy, který se odehrával na le...
Čt 21. 6. 2018 Přečíst
Věda v hlavní roli Zobrazit

Věda v hlavní roli

Ta zpráva způsobila mezi skeptiky mírný rozruch: Prý se o vědě, potažmo o jejích obráncích ve spolku...
St 31. 10. 2018 Přečíst
Tetyana Obukhanych – další dovolávání se falešného odborníka odpůrci očkování Zobrazit

Tetyana Obukhanych – další dovolávání se falešného odborníka odpůrci očkování

Poskytujeme Vám překlad článku z webu www.skepticalraptor.com. Článek pojednává o osobě Tetyana Obukhanych, která je antivax hnutím považována za odborníka. Přitom jde o dalšího falešného odborníka.
Po 29. 4. 2019 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace