Načítám...

SISYFOS poslal 16. 2. českým europoslancům „homeopatickou“ výzvu

Vážená paní poslankyně, pane poslanče,

dovolujeme si obrátit se na Vás a požádat Vás o podporu návrhu na změnu evropské legislativy, týkající se homeopatie. Dnes platné směrnice, které odhlasoval Evropský parlament, totiž podporují homeopatii a prodej homeopatických preparátů. Směrnice považují tyto preparáty za léčiva, ačkoli nemusí být testovány, a mohou tak ohrozit zdraví občanů. Tato situace je v rozporu se směrnicí EU 2005/29/EC pro ochranu spotřebitelů, která definuje a odsuzuje všechny nefér komerční praktiky, zavádějící reklamy a agresivní prodejní metody.


Vyzýváme proto Vás i ostatní naše poslance v Evropském parlamentu, abyste dostáli svým povinnostem chránit občany Evropy a současné směrnice pozměnili:

Jestliže jsou homeopatika považována za léčiva, musí podléhat stejným pravidlům jako všechna ostatní léčiva.
Jestliže jsou/budou homeopatika považována za potraviny nebo potravinové doplňky, což doporučujeme, pak na ně musí být aplikována všechna pravidla, platná pro tuto kategorii. Jakékoli tvrzení, že mají léčivé účinky, musí nejprve schválit příslušný orgán.


Problém vznikl už v r.1992, kdy evropský parlament odhlasoval velice zvláštní výjimku ze směrnic zajišťujících ochranu občanů. Směrnice EU 92/73/EEC totiž zrušila požadavek důkazu účinnosti pro jednu speciální skupinu výrobků, a to pro homeopatické a antroposofické léčebné výrobky:
„Článek 7 par. 4: Kritéria a procedurální pravidla uvedená v článcích 5 až 12 Směrnice 65/65/EEC jsou platná i pro speciální, zjednodušenou registrační proceduru u homeopatických léčebných výrobků s výjimkou průkazu léčebné účinnosti.“

Od té doby jsou homeopatické preparáty pokládány za léčiva, aniž by se ověřovala jejich účinnost, a tak jsou také inzerovány. Později byly schváleny směrnice, které dále vycházejí vstříc homeopatické lobby.
Jde nejen o klamání spotřebitelů, ale i o možné nepřímé ohrožení jejich zdraví. Pacient, který věří v účinnost homeopatie, může zanedbat vitálně důležitou racionální léčbu.

Touto situací se zabýval Evropský výbor skeptických organizací (ECSO), který pověřil prof. Dr. Willema Betze z bruselské university VUB a člena předsednictva ECSO vypracováním analýzy homeopatie a evropské legislativy týkající se homeopatických preparátů. Tato analýza bude podkladem petice, která bude organizací ECSO předložena Evropskému parlamentu a která bude požadovat změnu současné legislativy. Český klub skeptiků, člen ECSO, se k návrhu připojuje.

K tomuto dopisu přikládáme analýzu prof. W. Betze, nazvanou „Evropská Unie, klamání spotřebitelů a homeopatie“ se zdůvodněním našeho požadavku, dále vyjádření doc. RNDr. L. Pekárka k účinnosti homeopatie z fyzikálního hlediska a také řadu citací recentních publikací, které dokazují jednoznačně, že principy homeopatie jsou v rozporu s vědeckými poznatky a že léčebná účinnost homeopatických preparátů nebyla exaktními klinickými studiemi potvrzena.


Za předsednictvo Českého klubu skeptiků Sisyfos
Ing. Lenka Přibylová, předsedkyně
doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CS.,
doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc.
prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.


Přikládáme citace několika recentních publikací, které analyzují povahu homeopatie a dokazují neúčinnost homeopatie:
Heřt J. a kol.: Homeopatie, clusterová medicína, anthroposofická medicína. Nakl. Lidové noviny, Praha 1997
Hopff H.: Homoeopathie kritisch betrachtet. G. Thieme Verlag, Stuttgart/New York 1991
Lambeck M.: Irrt die Physik? C.H. Beck, Műnchen 2005
Singh S., Ernst E.: Trick or treatment. Bantam Press, London 2008


Přílohy:
W. Betz: Evropská unie, klamání spotřebitelů a homeopatie
L. Pekárek: Potíže homeopatie s fyzikálními zákony.
Troubles of homoeopathy with laws of physics

Kam dál?

Sisyfos: Kauza AKTIP není o selhání jednotlivců Zobrazit

Sisyfos: Kauza AKTIP není o selhání jednotlivců

Reportáž České televize o institutu AKTIP[1] rozbouřila vody veřejného mínění týkající se nejen AKTI...
Út 5. 6. 2018 Přečíst
Petr Brodský Zobrazit

Petr Brodský

Významný představitel skeptického hnutí
Po 23. 5. 2016 Přečíst
Nanoroušky a taky-nanoroušky Zobrazit

Nanoroušky a taky-nanoroušky

Článek se pokouší vysvětlit, co jsou roušky z nanovláken, a čím se liší od běžných textilních roušek – a to na popud reportáže ČT v pořadu Černé ovce. Reportáž monitorovala dovoz běžných textilních roušek z Vietnamu, které byly s pomocí technické zprávy doc. Ing. Frischera, Ph.D., označeny klamavým označením nanoroušky. Článek se pokouší vysvětlit, že analýza tkaniny roušky pomocí elektronového mikroskopu, byť provedená odborníkem na kybernetiku a digitální zpracování obrazu, je metodicky zcela zcestná. Záchyt mikroskopických částic na roušce se řídí zcela jinými zákony fyziky než je běžná laická představa síta, kterou částice v závislosti na své velikosti buď projde nebo neprojde.
Čt 10. 12. 2020 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace