Načítám...

Zvukové záznamy přednášek a rozhovorů v MP3


Videozáznamy z přednášek pozdějšího data jsou vždy
uvedeny v seznamu proběhlých přednášek v AV ČR


Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2013

Středa 17. 4. 2013
prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.: Kmenové buňky a nesmrtelnost rostlin
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 20. 2. 2013
MUDr. Zuzana Krausová: Magie a parapsychologie z hlediska racionální neurovědy
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 16. 1. 2013
Prof. Ing. Jaroslav Šesták, DrSc., dr.h.c.: Energetika dnes a zítra – politika versus zdravý rozum vědy a techniky
MP3 - zvukový záznam přednášky

Český rozhlas 6 - Člověk a obec

O občanském sdružení Sysifos s Jiřím Grygarem. Čemu jsme schopni uvěřit?
Moderuje Ivana Denčevová (14.1.2013, 21:10).

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2807394
http://www.sysifos.cz//old/files/Grygar_Dencevova_Sestka.mp3

Jak to vidí - Max Kašparů

O letošních Bludných balvanech a lidské hlouposti (3.4.2012, ČRo2).

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2596341
http://media.rozhlas.cz/_audio/2596341.mp3
http://www.sysifos.cz//old/files/Max_Kasparu_o_Balvanech_2012_Praha.mp3

Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2012

Středa 21. 11. 2012
PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.: Autismus - realita, mýty a podvody
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 17. 10. 2012
Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.: Černé díry včera, dnes a zítra
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 15. 2. 2012
RNDr. Jiří Rameš, CSc.: Největší urychlovač částic LHC v CERN: Co nového se můžeme dovědět? A je to bez rizika?
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 18. 1. 2012
Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.: Inteligence rostlin
MP3 - zvukový záznam přednášky

Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2011

Středa 21. 12. 2011
Ing. Jan Vondrák, DrSc.: Nastane 21. 12. 2012 podle mayského kalendáře opravdu konec světa?
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 16. 3. 2011
prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.: Mají zvířata a lidé magnetický smysl? (Záhadná orientace a migrace.)
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 16. 2. 2011
RNDr. Jiří Grygar, CSc.: Alfred kontra Ignác Nobel: pompa a kabaret.
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 19. 1. 2011
RNDr. Peter Zamarovský, CSc.: Proč je v noci tma?
MP3 - zvukový záznam přednášky

Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2010

Středa 15. 12. 2010
prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.: Ekozemědělství z pohledu moderní biologie rostlin
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 15. 9. 2010
Bc. Leoš Kyša: Konec světa. Už zase?
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 19. 5. 2010
prof. PhDr. Ing. Miloš Dokulil, DrSc. (Fakulta informatiky MU Brno): Masarykova rozumná víra dnešníma očima
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 28. 4. 2010
Doc. MUDr. Oldřich Vinař, DrSc.: Mozek, jazyk a psychika
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 17. 3. 2010
RNDr. Josef Smolka, CSc.: Lékaři a mocní tohoto světa
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 17. 2. 2010
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (přednosta Onkologické kliniky VFN): Cílená léčba nádorových onemocnění a necílené pověry.
PPT + WMV - PPT prezentace se synchronizovaným zvukovým záznamem
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 20. 1. 2010
RNDr. Pavel Pokorný, Ph.D. (VŠCHT Praha): Deterministický chaos a jeho tajemství
PPT + WMV - PPT prezentace se synchronizovaným zvukovým záznamem
MP3 - zvukový záznam přednášky

Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2009

Středa 21. října 2009
Prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. (vedoucí Katedry filosofie Filosofické fakulty UP Olomouc): Filosofie, věda a pavěda
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 16. září 2009
doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc. (Státní zdravotní ústav Praha): Elektrosenzitivita - realita nebo fobie?
PPT + WMV - PPT prezentace se synchronizovaným zvukovým záznamem
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 20. května 2009
doc. PHDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (vedoucí Katedry psychologie FSS MU Brno): Tak zvané alternativní psychoterapie
PPT + WMV - PPT prezentace se synchronizovaným zvukovým záznamem
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 15. dubna 2009
prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. (Katedra fyziologie rostlin PřF UK Praha): Biofortifikace kulturních rostlin - moderní cesta k lidskému zdraví
PPT + WMV - PPT prezentace se synchronizovaným zvukovým záznamem
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 21. ledna 2009
prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.: Imunologie - věda versus pavěda
MP3 - zvukový záznam přednášky

Rozhovor Jany Klusákové s prof. Jiřím Heřtem - živě

...nad jeho Výkladovým slovníkem esoteriky a pavěd.

20. ledna 2009 - od 22:05 na stanici Radiožurnál – pořad se jmenuje SOS.

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/porady/_porad/4019

Pořad v MP3 si můžete poslechnout zde nebo zde.

PhDr. Marek Matějka a RNDr. Peter Zamarovský na ČRO Regina

Čtvrtek 31. května 2007, 13.00 - 14.00 hodin

Český rozhlas Regina,
kmitočet 92.6 MHz

Ve čtvrtek 31. května 2007 budou hosty rozhlasového diskusního pořadu "Třináctka" veřejnoprávního Českého rozhlasu stanice Regina (92,6 FM) PhDr. Marek Matějka a RNDr. Peter Zamarovský.

Tématem diskuse bude vztah racionality a iracioanality, popularizace vědy a stav vzdělanosti naší společnosti. Pořad začíná ve 13 hodin a moderuje ho paní Ivana Navrátilová. K poslechu jsou zváni všichni příznivci racionality, ale i její odpůrci.

Pořad v MP3 si můžete poslechnout zde, zde nebo zde.

3. Skeptikon - Letovice, září 2006

Zvukový záznam sobotních přednášek pro veřejnost (formát MP3, 24 kBit/sec):

prof. MUDr. Oskar Andrysek, DrSc. - Léčitelé a nádorová onemocnění
prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. - Ekomýty a realita
RNDr. Jiří Grygar, CSc. - Proč astrologie nefunguje, kdežto astronomie ano ?

MP3 - prof. MUDr. Oskar Andrysek, DrSc. - Léčitelé a nádorová onemocnění (7.7 MB/42:32)

MP3 - prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. - Ekomýty a realita (8.1 MB/45:10)

PPT - prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. - Jsou BIOTRAVINY opravdu zdravější ? (prezentace v Power Pointu 7.3 MB)

MP3 - RNDr. Jiří Grygar, CSc. - Proč astrologie nefunguje, kdežto astronomie ano ? (9.1 MB/50:42)

Poděkování patří:
Vedení hotelu U Koupaliště za vstřícný přístup při přípravě zvukové techniky.
Petru Horovi za zapůjčení přenosného záznamového zařízení.
Milanu Bryndovi za digitální zpracování primární nahrávky zatížené síťovým brumem.

fotogalerie

2. Skeptikon - Kamenice nad Lipou, červen 2005

Zvukový záznam sobotních přednášek pro veřejnost (formát MP3, 24 kBit/sec):

MP3 - Ing. Martin Bloch, zahájení programu, informace o klubu Sisyfos (1.5 MB/7:58)

MP3 - RNDr. Jiří Grygar, projev při letošním udílení Bludných Balvanů (1.2 MB/6:13)

MP3 - RNDr. Jiří Grygar, zdůvodnění udělení Bludného Balvanu pro Marka Janáče (1.0 MB/5:20)

MP3 - Marek Janáč (ČRO1 - Radiožurnál), projev po udělení Bludného Balvanu (1.1 MB/5:44)

MP3 - RNDr. Jiří Grygar, UFO věčně zelené - přednáška (6.7 MB/37:04)

MP3 - RNDr. Jiří Grygar, UFO věčně zelené - diskuse (1.6 MB/8:35)

MP3 - Věra Nosková, Co umějí léčitelé? - přednáška (6.8 MB/37:48)

MP3 - Věra Nosková, Co umějí léčitelé? - diskuse (3.2 MB/17:22)

MP3 - Ing. Martin Bloch a Doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc. - zahájení druhé části (0.6 MB/3:04)


MP3 - Miroslav Najman, Škodí mozku mobily? - přednáška (3.5 MB/19:23)

ZIP - Miroslav Najman, Škodí mozku mobily? - obrazový doprovod (JPG/ZIP 2.5 MB)

Materiály doc. RNDr. Luďka Pekárka, DrSc. z Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření ze kterých bylo čerpáno pro přednášku "Škodí mozku mobily?" (formát MS Word):

DOC - Rizika z expozice neionizujícímu elektromagnetickému záření (1.1 MB)

DOC - Odhad expozice neionizujícímu záření v životním prostředí a v interiérech (1.6 MB)

DOC - Konference o elektromagnetické hypersenzitivitě (33 kB)


MP3 - Ing. Martin Bloch a RNDr. Jiří Grygar, Vícerozměrné prostory - přednáška (6.1 MB/33:24)

MP3 - Ing. Martin Bloch a RNDr. Jiří Grygar, Vícerozměrné prostory - diskuse (1.5 MB/8:15)

Poděkování za zapůjčení zvukové aparatury patří Otovi Breitkopfovi.

fotogalerie

Jiří Grygar na BBC - rozhovor (25. dubna 2005)

Zdroj - http://www.bbc.co.uk/czech/interview/story/2005/04/050422_grygar.shtml

MP3 záznam rozhovoru:
http://www.bbc.co.uk/czech/audio/050422_Grygar.mp3
nebo http://www.sysifos.cz//old/files/Grygar_Moravec_BBC.mp3

Jiří Grygar v ARÉNĚ ČT dne 18. září 1996 (o mimozemšťanech)

MP3 - http://www.sysifos.cz/upload/Jiri_Grygar_CT_Arena_1996_problem_UFO.mp3

Související dokumenty:
ARÉNA v ČT dne 18. září 1996 (Jiří Grygar)
Věc: Hlášení o průběhu besedy ARÉNA (št. kpt. Uf-Uf-Ufoun v.ch.)

Poděkování za poskytnutí dobového zvukového záznamu patří panu Vilému Valkounovi z Paceřic u Turnova.


Všechny zvukové záznamy přednášek a rozhovorů Sisyfa jsou dostupné
na adrese http://www.sisyfos.cz/audio

Tato stránka bude průběžně aktualizována a informace
o nových zvukových záznamech budou zasílány do novinek e-mailem

Odkaz na tuto stránku vede i z hlavního webu (odkaz zvukové záznamy mp3 v levém menu)


Kam dál?

„Elektrosmog“ jako evergreen Zobrazit

„Elektrosmog“ jako evergreen

I. Úvod V letošním roce (2015) byl udělen zlatý Bludný balvan Sisyfa (za rok 2014) za tématiku „el...
Út 16. 6. 2015 Přečíst
CDS uznán jako lék? Zobrazit

CDS uznán jako lék?

Mezi příznivci pomýlených léčebných postupů nemůže zavládnou větší radost, než když zjistí, že se ně...
Čt 12. 7. 2018 Přečíst
Protestujeme proti invazi čínského šarlatánství do českého zdravotnictví Zobrazit

Protestujeme proti invazi čínského šarlatánství do českého zdravotnictví

Šéfredaktor Zdravotnického deníku Tomáš Cikrt zveřejnil 17. 6. 2015 protestní text proti pronikání čínské...
Po 29. 6. 2015 Přečíst
Petr Brodský Zobrazit

Petr Brodský

Významný představitel skeptického hnutí
Po 23. 5. 2016 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace