Načítám...

Zvukové záznamy přednášek a rozhovorů v MP3


Videozáznamy z přednášek pozdějšího data jsou vždy
uvedeny v seznamu proběhlých přednášek v AV ČR


Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2013

Středa 17. 4. 2013
prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.: Kmenové buňky a nesmrtelnost rostlin
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 20. 2. 2013
MUDr. Zuzana Krausová: Magie a parapsychologie z hlediska racionální neurovědy
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 16. 1. 2013
Prof. Ing. Jaroslav Šesták, DrSc., dr.h.c.: Energetika dnes a zítra – politika versus zdravý rozum vědy a techniky
MP3 - zvukový záznam přednášky

Český rozhlas 6 - Člověk a obec

O občanském sdružení Sysifos s Jiřím Grygarem. Čemu jsme schopni uvěřit?
Moderuje Ivana Denčevová (14.1.2013, 21:10).

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2807394
http://www.sysifos.cz//old/files/Grygar_Dencevova_Sestka.mp3

Jak to vidí - Max Kašparů

O letošních Bludných balvanech a lidské hlouposti (3.4.2012, ČRo2).

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2596341
http://media.rozhlas.cz/_audio/2596341.mp3
http://www.sysifos.cz//old/files/Max_Kasparu_o_Balvanech_2012_Praha.mp3

Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2012

Středa 21. 11. 2012
PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.: Autismus - realita, mýty a podvody
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 17. 10. 2012
Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.: Černé díry včera, dnes a zítra
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 15. 2. 2012
RNDr. Jiří Rameš, CSc.: Největší urychlovač částic LHC v CERN: Co nového se můžeme dovědět? A je to bez rizika?
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 18. 1. 2012
Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.: Inteligence rostlin
MP3 - zvukový záznam přednášky

Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2011

Středa 21. 12. 2011
Ing. Jan Vondrák, DrSc.: Nastane 21. 12. 2012 podle mayského kalendáře opravdu konec světa?
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 16. 3. 2011
prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.: Mají zvířata a lidé magnetický smysl? (Záhadná orientace a migrace.)
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 16. 2. 2011
RNDr. Jiří Grygar, CSc.: Alfred kontra Ignác Nobel: pompa a kabaret.
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 19. 1. 2011
RNDr. Peter Zamarovský, CSc.: Proč je v noci tma?
MP3 - zvukový záznam přednášky

Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2010

Středa 15. 12. 2010
prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.: Ekozemědělství z pohledu moderní biologie rostlin
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 15. 9. 2010
Bc. Leoš Kyša: Konec světa. Už zase?
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 19. 5. 2010
prof. PhDr. Ing. Miloš Dokulil, DrSc. (Fakulta informatiky MU Brno): Masarykova rozumná víra dnešníma očima
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 28. 4. 2010
Doc. MUDr. Oldřich Vinař, DrSc.: Mozek, jazyk a psychika
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 17. 3. 2010
RNDr. Josef Smolka, CSc.: Lékaři a mocní tohoto světa
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 17. 2. 2010
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (přednosta Onkologické kliniky VFN): Cílená léčba nádorových onemocnění a necílené pověry.
PPT + WMV - PPT prezentace se synchronizovaným zvukovým záznamem
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 20. 1. 2010
RNDr. Pavel Pokorný, Ph.D. (VŠCHT Praha): Deterministický chaos a jeho tajemství
PPT + WMV - PPT prezentace se synchronizovaným zvukovým záznamem
MP3 - zvukový záznam přednášky

Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2009

Středa 21. října 2009
Prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. (vedoucí Katedry filosofie Filosofické fakulty UP Olomouc): Filosofie, věda a pavěda
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 16. září 2009
doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc. (Státní zdravotní ústav Praha): Elektrosenzitivita - realita nebo fobie?
PPT + WMV - PPT prezentace se synchronizovaným zvukovým záznamem
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 20. května 2009
doc. PHDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (vedoucí Katedry psychologie FSS MU Brno): Tak zvané alternativní psychoterapie
PPT + WMV - PPT prezentace se synchronizovaným zvukovým záznamem
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 15. dubna 2009
prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. (Katedra fyziologie rostlin PřF UK Praha): Biofortifikace kulturních rostlin - moderní cesta k lidskému zdraví
PPT + WMV - PPT prezentace se synchronizovaným zvukovým záznamem
MP3 - zvukový záznam přednášky

Středa 21. ledna 2009
prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.: Imunologie - věda versus pavěda
MP3 - zvukový záznam přednášky

Rozhovor Jany Klusákové s prof. Jiřím Heřtem - živě

...nad jeho Výkladovým slovníkem esoteriky a pavěd.

20. ledna 2009 - od 22:05 na stanici Radiožurnál – pořad se jmenuje SOS.

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/porady/_porad/4019

Pořad v MP3 si můžete poslechnout zde nebo zde.

PhDr. Marek Matějka a RNDr. Peter Zamarovský na ČRO Regina

Čtvrtek 31. května 2007, 13.00 - 14.00 hodin

Český rozhlas Regina,
kmitočet 92.6 MHz

Ve čtvrtek 31. května 2007 budou hosty rozhlasového diskusního pořadu "Třináctka" veřejnoprávního Českého rozhlasu stanice Regina (92,6 FM) PhDr. Marek Matějka a RNDr. Peter Zamarovský.

Tématem diskuse bude vztah racionality a iracioanality, popularizace vědy a stav vzdělanosti naší společnosti. Pořad začíná ve 13 hodin a moderuje ho paní Ivana Navrátilová. K poslechu jsou zváni všichni příznivci racionality, ale i její odpůrci.

Pořad v MP3 si můžete poslechnout zde, zde nebo zde.

3. Skeptikon - Letovice, září 2006

Zvukový záznam sobotních přednášek pro veřejnost (formát MP3, 24 kBit/sec):

prof. MUDr. Oskar Andrysek, DrSc. - Léčitelé a nádorová onemocnění
prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. - Ekomýty a realita
RNDr. Jiří Grygar, CSc. - Proč astrologie nefunguje, kdežto astronomie ano ?

MP3 - prof. MUDr. Oskar Andrysek, DrSc. - Léčitelé a nádorová onemocnění (7.7 MB/42:32)

MP3 - prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. - Ekomýty a realita (8.1 MB/45:10)

PPT - prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. - Jsou BIOTRAVINY opravdu zdravější ? (prezentace v Power Pointu 7.3 MB)

MP3 - RNDr. Jiří Grygar, CSc. - Proč astrologie nefunguje, kdežto astronomie ano ? (9.1 MB/50:42)

Poděkování patří:
Vedení hotelu U Koupaliště za vstřícný přístup při přípravě zvukové techniky.
Petru Horovi za zapůjčení přenosného záznamového zařízení.
Milanu Bryndovi za digitální zpracování primární nahrávky zatížené síťovým brumem.

fotogalerie

2. Skeptikon - Kamenice nad Lipou, červen 2005

Zvukový záznam sobotních přednášek pro veřejnost (formát MP3, 24 kBit/sec):

MP3 - Ing. Martin Bloch, zahájení programu, informace o klubu Sisyfos (1.5 MB/7:58)

MP3 - RNDr. Jiří Grygar, projev při letošním udílení Bludných Balvanů (1.2 MB/6:13)

MP3 - RNDr. Jiří Grygar, zdůvodnění udělení Bludného Balvanu pro Marka Janáče (1.0 MB/5:20)

MP3 - Marek Janáč (ČRO1 - Radiožurnál), projev po udělení Bludného Balvanu (1.1 MB/5:44)

MP3 - RNDr. Jiří Grygar, UFO věčně zelené - přednáška (6.7 MB/37:04)

MP3 - RNDr. Jiří Grygar, UFO věčně zelené - diskuse (1.6 MB/8:35)

MP3 - Věra Nosková, Co umějí léčitelé? - přednáška (6.8 MB/37:48)

MP3 - Věra Nosková, Co umějí léčitelé? - diskuse (3.2 MB/17:22)

MP3 - Ing. Martin Bloch a Doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc. - zahájení druhé části (0.6 MB/3:04)


MP3 - Miroslav Najman, Škodí mozku mobily? - přednáška (3.5 MB/19:23)

ZIP - Miroslav Najman, Škodí mozku mobily? - obrazový doprovod (JPG/ZIP 2.5 MB)

Materiály doc. RNDr. Luďka Pekárka, DrSc. z Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření ze kterých bylo čerpáno pro přednášku "Škodí mozku mobily?" (formát MS Word):

DOC - Rizika z expozice neionizujícímu elektromagnetickému záření (1.1 MB)

DOC - Odhad expozice neionizujícímu záření v životním prostředí a v interiérech (1.6 MB)

DOC - Konference o elektromagnetické hypersenzitivitě (33 kB)


MP3 - Ing. Martin Bloch a RNDr. Jiří Grygar, Vícerozměrné prostory - přednáška (6.1 MB/33:24)

MP3 - Ing. Martin Bloch a RNDr. Jiří Grygar, Vícerozměrné prostory - diskuse (1.5 MB/8:15)

Poděkování za zapůjčení zvukové aparatury patří Otovi Breitkopfovi.

fotogalerie

Jiří Grygar na BBC - rozhovor (25. dubna 2005)

Zdroj - http://www.bbc.co.uk/czech/interview/story/2005/04/050422_grygar.shtml

MP3 záznam rozhovoru:
http://www.bbc.co.uk/czech/audio/050422_Grygar.mp3
nebo http://www.sysifos.cz//old/files/Grygar_Moravec_BBC.mp3

Jiří Grygar v ARÉNĚ ČT dne 18. září 1996 (o mimozemšťanech)

MP3 - http://www.sysifos.cz/upload/Jiri_Grygar_CT_Arena_1996_problem_UFO.mp3

Související dokumenty:
ARÉNA v ČT dne 18. září 1996 (Jiří Grygar)
Věc: Hlášení o průběhu besedy ARÉNA (št. kpt. Uf-Uf-Ufoun v.ch.)

Poděkování za poskytnutí dobového zvukového záznamu patří panu Vilému Valkounovi z Paceřic u Turnova.


Všechny zvukové záznamy přednášek a rozhovorů Sisyfa jsou dostupné
na adrese http://www.sisyfos.cz/audio

Tato stránka bude průběžně aktualizována a informace
o nových zvukových záznamech budou zasílány do novinek e-mailem

Odkaz na tuto stránku vede i z hlavního webu (odkaz zvukové záznamy mp3 v levém menu)


Kam dál?

Léčba homöopathická Zobrazit

Léčba homöopathická

Komplexní i elektrická homöopathie je podvod s nátěrem vědy a kdo ji rozšiřuje, je vyděrač a nepřítel lidstva. Nic na tom nezáleží, že mnoho lidí chválí výsledky. Ty jsou u každé, i sebe hloupější methody, protože ani nemocní ani fušéři nedělají správné diagnosy. Když zrnéčka homöopatů vyléčí rakovinu, jsou zbytečná studia lékařů. Kapitoly "Léčba homöopathická" a "Komplexní homöopathie a elektrohomöopathie" z knihy Jan Šimsa: Přírodní léčba a domácí lékař: praktický populární popis všech method přírodoléčebných, fysikálních a dietetických, dále popis nemocí, jich příčin, jak jim předcházeti a jak je osvědčenými domácími prostředky léčiti, díl II. Praha: Strnadel a spol. 1923.
Út 14. 1. 2020 Přečíst
Veletrh vědy 2019 Zobrazit

Veletrh vědy 2019

Přijďte se na nás podívat na Veletrh vědy, kde najdete náš stánek s připraveným programem. Těšíme se na Vás.
Pá 7. 6. 2019 | Výbor Sisyfos Přečíst
March for Science - Přidejte se k nám! Zobrazit

March for Science - Přidejte se k nám!

March for Science, aneb Pochod za vědu, je celosvětová akce, které se můžete zúčastnit i v Praze a t...
Pá 14. 4. 2017 Přečíst
Dvě reportáže o účasti Klubu skeptiků Sisyfos na Veletrhu vědy Zobrazit

Dvě reportáže o účasti Klubu skeptiků Sisyfos na Veletrhu vědy

Claire Klingenberg: I klub skeptiků Sisyfos rozhodně patří na Veletrh vědy, který se odehrával na le...
Čt 21. 6. 2018 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace