Načítám...

Ukončení diskuse na téma krávy a magnetismus

Mám pocit uspokojení, že jsme vyvolali uveřejněním kritiky prof. J. Heřta diskusi na téma nad míru aktuální (viz články v prestižních vědeckých žurnálech). Zároveň mě však znepokojuje rozsáhlost diskuse tímto článkem vyvolaná, a to nikoliv pro její argumentaci, ale protože valná většina čtenářů našich webových stránek není nejen orientovaná na obor zoologie a případně zemského magnetismu, ale dokonce to ani nemusí být badatelsky orientovaní přírodovědci. Rád bych proto na našich webových stránkách diskusi ukončil. Vždycky s tím je spojen problém, že na poslední vystoupení si oponent nárokuje právo znovu vystoupit. Takže současný chirurgický řez doprovodím stručnou poznámkou o poslední, neuveřejněné odpovědi pana profesora Burdy a jeho týmu. Ti s většinou argumentů prof. Heřta nesouhlasí a podobně jako on vyslovují i velmi kritické připomínky k jednotlivým větám. Dovolte mi, abych se přes tyto, z jejich stanoviska oprávněné poznámky přenesl k podstatě dalšího postupu. Cituji z dopisů Dr. Němce a prof. Burdy:

V nasem prispevku jasne deklarujeme, ze se slovnim prestrelkam jiz nadale venovat nehodlame a chceme pristoupit ke konstruktivnimu dialogu (Dr. Němec, 14.5.2009).

Pana Dr. Heřta jsme ... vyzvali k tomu, aby se naše diskuze posunula do více konstruktivní roviny. Především jsme navrhli výměnu souřadnic analyzovaných lokalit. To umožní lokalitu po lokalitě re-analyzovat data oběma zúčastněným stranám. Pan Dr. Heřt tuto výzvu přijal, což nás těší. Zároveň bychom tímto Dr. Heřta rádi vyzvali, aby nám na konkrétních stádech demonstroval, jakým způsobem hodnotil data. Pevně věříme, že tato výměna dat a informací o použité metodice učiní rázný konec neplodným diskuzím. Nicméně v níže uvedeném textu znovu podrobně reagujeme na odpověď Dr. Heřta. Budiž zde jasně konstatováno, že tuto reakci pokládáme za závěrečnou a dále se již této diskuze zúčastňovat nehodláme, neboť nás zdržuje od práce. Pokud Dr. Heřt je o své pravdě nadále přesvědčen, nechť o ní přesvědčí také vědeckou komunitu a nabídne svoji práci k publikaci v odborném impaktovaném časopise – slibujeme, že jakmile práce vyjde, k diskuzi se znovu vrátíme (prof. Burda, 13.5.2009).

Vítám proto snahu obou stran analyzovat a re-analyzovat data diskusního oponenta a přenést odpovídající věcnou diskusi na stránky vědeckých žurnálů. Dokonce je mi líto, že dosavadní úsilí a diskuse obou stran není korunováno dokumentem nad jiné ve vědeckých kruzích váženém, tedy otištěním v impaktovaném žurnálu. K tomu mají naše webové stránky daleko. Jestliže by obě strany došly sluchu a prosadily by uveřejnění svých diskusních materiálů v impaktovaném žurnálu, byl bych jen rád, a nijak si Sisyfos nenárokuje copyright na dosud zaslané a z části internetově opublikované materiály.

Prof. Miroslav Kutílek
Předseda redakční rady
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace