Načítám...

Alternativní věda v Rakousku

„Alternativní věda“je sice méně používaný, ale výstižný výraz. K vědě je v podobném vztahu v jakém je alternativní medicína k medicíně založené na důkazech (EBM). Ne všechno, co je v ní uváděno jako „alternativní“, je možné z vědeckého hlediska odmítnout, ale při bližším pohledu až příliš často odhalíme zcela jasný nesmysl.
Jinak je alternativní věda širokým polem. Její jasná definice a přesné vymezení je obtížné. Tam, kde hranice etablovaných věd začínají být neostrými, začíná šedá zóna pavěd a různých nuancí pseudověd. Zatímco masová média referují nejen o nových vědeckých poznatcích, ale také o skandálech s plagiáty a podvody, které se ve vědě vyskytují, zůstávají snahy proponentů alternativních věd přiživit se na financích pro vědu mimo jejich pozornost.
Když lehkomyslní konzumenti investují své peníze do produktů, slibujících zázraky, ale jejichž údajný účinek nejen že není prokázán, ale dokonce přímo odporuje vědeckým poznatkům, můžeme nad tím jen kroutit hlavou. Když se ale nositel akademických titulů z čistě finančních důvodů propůjčí k tomu, aby pro takové produkty napsal doporučující posudek, můžeme toto počínání označit jako politováníhodnou slabost charakteru, ale nemusíme v tom ještě vidět společenský problém. Když ale vyjde najevo, že pseudovědecký výzkum je podporován z veřejných prostředků nic netušícími nebo partikulárními zájmy ovlivněnými politiky, je nutné se ozvat.
V Německu se v posledních letech takové případy vyskytly a většinou byly publikovány na internetu i v tištěných médiích. V Rakousku k podobným případům docházelo a dochází také, ale ví o nich zpravidla jen pár zasvěcených. Uvedu několik exemplárních případů.

Nová existence v Grazu
Pád berlínské zdi změnil mnohé a ani na Akademii věd NDR nezůstal bez vlivu. Když byly ústavy Akademie v roce 1991 zrušeny, hledala fyzička Dr. Noemi Kempe, spolupracovnice jednoho z nich, své nové uplatnění. Našla ho v rakouském Grazu a ve věku, kdy jiní již myslí na odchod do důchodu, odstartovala svoji novou kariéru v jednom z největších neuniversitních výzkumných středisek a sice v Joanneum Research Graz. Tam se zabývala projekty Spolkového ministerstva pro vědu a dopravu. V roce 1997 byla pověřena vedením výzkumu biosenzoriky v renomované Společnosti Ludwiga Boltzmanna, jejíž činnost je financována státem a v jejímž sídle paní Kempe založila soukromý Institut pro biosenzoriku a bioenergetický výzkum životního prostředí (IBBU). Čilé styky měla s moskevským Institutem pro medicínské intelektuální systémy (IMEDIS).
Noemi Kempe je na různých internetových fórech označována chybně jako stoupenec školní medicíny. Pro vedoucí oficiálního výzkumného pracoviště ve Společnosti Ludwiga Boltzmanna by to vlastně mělo být samozřejmostí. Co nám však o ní říká obrovská vědecká databáze Scopus? O paní Kempe je v ní jeden řádek, který zmiňuje její článek o adjustování laseru, publikovaný v časopise pro Feingeraettechnik v roce 1989. Laserovou technikou se však paní Kempe v Rakousku nezabývá. Vědeckou biosenzorikou, jak by se podle názvu institutu dalo předpokládat, však také ne. Její specializací je elektroakupunktura dle Volla (EAV) a biorezonance.

Elektroakupunktura, biorezonance a místa s vyzařující energií
Mnoho „alternativních lékařů“ skutečně věří, že orgány nemocného člověka vysílají „poruchové vibrace“, využitelné pro diagnózu, které lze odpovídajícími přístroji nejen změřit, ale i „obrátit“ a jako „léčivé vibrace“ poslat zpět do pacientova těla a poruchu „vymazat“. Tyto esoterické představy a s nimi související přístroje se od sedmdesátých let staly i v německy mluvících zemích populárními. Přístroje pro EAV a biorezonanci nejsou vědecky uznané. Měří v podstatě jen odpor kůže a pro skutečnou diagnózu nebo dokonce terapii jsou naprosto nevhodné. V USA musela společnost Pacifik Health Center, která je používala, zaplatit pokutu 1,7 mil dolarů.
Výše zmíněná firma IMEDIS prodává mimo jiné přístroj IMEDIS-EXPERT, který byl pravděpodobně u paní Kempe v trvalém provozu. S jeho pomocí po léta testovala na nejrůznějších místech účinek energetizovaných vodiček, čipů chránících proti vyzařování mobilů, míst vyzařujících energii apod. Na internetu je spousta jejích dobrozdání, např. o esencích Rostock proti černé magii, o blahodárně působící energii, vyzařované na různých mystických místech v Noestachu, o aktivátoru vody Power Energetic, o geomantické lithopunktuře v Raiffeisenbank Aspang, o pozitivních frekvencích vody z pramene sv. Leonarda, o aktivátoru vody Wasserfix, o účinku halitových krystalů (průhledné krystaly soli), o mýdle Vital-Tonerdeseife, o fóliích proti elektrosmogu a proti škodlivému záření mobilů (známých spíše pod názvem „Gabriel-Chip“). Mnoho dalších testů lze nalézt na domovské stránce IBBU. Občas pořádali paní Kempe a její spolupracovníci také semináře, seznamující se softwarem ASTROMED firmy IMEDIS. Nechyběly ani přednášky jako např. „Jak lépe vidět bez brýlí“ o jedné pochybné, lékařskou vědou odmítnuté metodě nebo „Jak správně používat proutek“.
Paní Kempe se angažovala i v léčení. Jeden z jejích dřívějších klientů řekl, že ho na základě měření přístroje IMEDIS varovala nejen před požíváním vepřového masa a před elektrosmogem, nýbrž doporučila mu ke zmírnění jeho bolestí i homeopatika a vitamínovou kůru dr. Ratha.

Nízkoenergetické bioinformace v paměti vody
Při svém zkoumání „levitovaného koncentrátu pramenité vody“ eQwell není Noemi Kempe osamocena. Podle staré domovské stránky eQwell byly totiž pozitivní účinky tohoto koncentrátu na rostliny potvrzeny výzkumným pracovištěm pro nízkoenergetické bioinformace, sídlícím rovněž v Grazu. Toto pracoviště bylo založeno rovněž v roce 1997 jako výzkumné pracoviště Společnosti Ludwiga Boltzmanna, ale již rok poté se prezentovalo pod internetovou adresou fakulty duchovních věd (!) univerzity Karl-Franz-Universität Graz. Vedoucím tohoto pracoviště byl biolog Dr. Peter Christian Endler.
Již podle obskurního výrazu „nízkoenergetické bioinformace“ lze soudit, že tento institut se necítí vázán vědou, která o informacích, obsahujících energii, nic neví. Endlerova snaha vysvětlit „nízkoenergetické bioinformace“ jako „extrémně slabé signály“, které mají mít vliv na živočichy není nic jiného než pokus zdůvodnit sporné zásady homeopatie. Od homeopatické pilulky není totiž k levitované vodě moc daleko. Jak známo, homeopati tvrdošíjně setrvávají při vysvětlování údajných účinků vysokých potencí, neobsahujících ani jedinou molekulu účinné látky, na svém tvrzení, založeném na jejich spekulativní myšlence o paměti vody.
Endler je v homeopatických kruzích znám svými pokusy s pulci, kterými údajně dokázal, že hormon štítné žlázy tyroxin ve vysoké potenci D30 (pro chemiky čistá voda) průkazně zpomaluje vývoj pulců. Ostatně prý se ani nemusí vysoce potencovaný tyroxin do nádrže s pulci přidávat. Podle Endlera stačí dát ho do skleněné baňky, tu zavěsit do nádrže s vodou a nízkoenergetické bioinformace do okolní vody přejdou. Magické vibrace, které to zařídí, lze samozřejmě také zesílit, vypálit na CD a nahrát do vody, která pak rovněž vykazuje homeopatické účinky. Tištěné příspěvky na dané téma lze kromě běžných komplementárněmedicínských časopisů najít i v knize Fundamental Research in Ultra High Dilution and Homeopaty, jejímž je Endler spoluautorem a v časopise Veterinary and Human Toxicology, jehož vydávání však bylo již zastaveno.

Holistická medicína a mýty o virech
Dnes je Dr. Endler vedoucím universitního přednáškového kurzu o zdraví. Mezi vyučujícími jsou i prof. Joav Derrick a Dr. Soren Ventegodt, kteří se specializovali na „celostní“ či „holistickou“ medicínu. Oba nedávno v jednom článku obhajovali „vědeckou“ práci neslavně známého a dnes ve francouzském vězení sedícího „zázračného léčitele“ Gerda Rykeho Hamera. Železné pravidlo tohoto zakladatele „nové německé medicíny“ zní: „Každá rakovina je způsobena psychologickým konfliktem“.
Dalším a navíc nadmíru dekorovaným vyučujícím je Němec Heinz Spranger, Univ. Prof. a.D. Dr.Dr.hc.MAS MSc, který poslední dva akademické tituly získal tam, kde nyní vyučuje. Myšlenky tohoto zubního lékaře lze na internetu najít pod adresami „VirusMyth.net“ a „AIDS-Kritik.de“. Spranger tam spekuluje nejen o „chemické intoxikaci“ jako skutečné příčině nemoci BSE, ale vyjadřuje i pochybnosti o „amatérskou bezmocností“ ovlivněné teorii, že virus HIV způsobuje AIDS. Možná jeho názory jako názory „experta“ přispěly k tomu, že byl povolán do komise jihoafrického prezidenta Mbekiho, jehož ministryně zdravotnictví doporučuje proti smrtelné nemoci AIDS červenou řepu a česnek.
Také mimořádný univ. prof. Dr. Michael Frass, vedoucí ambulance jménem „Homeopatie při zhoubných nemocech“ vídeňské Všeobecné nemocnice v kurzech vyučuje. Endler a Frass jsou staří kolegové. Spolupracovali již v době, kdy byl Frass vedoucím Homeopatického institutu, který – divte se – rovněž spadal pod Společnost Ludwiga Boltzmanna.

Biocomputer, homeopatie a benzinový aktivátor
Prof. Frass se ale nezabývá jen homeopatií, nýbrž i esoterickou technikou woodoo. Malá hliníková destička, kterou si lehkomyslně důvěřiví lidé věší na krk, aby je chránila proti elektrosmogu, se nazývá Biocomputer. Vyrábí ho rakouská firma ATOX Systemtechnik GmbH a nejlevnější typ stojí 223 €. Obrací „negativní informace“ v pozitivní a samozřejmě žádný zdroj k tomu nepotřebuje. Tato kuriózní věcička, které důvěřuje i bývalý rakouský ministr financí Karl-Heinz Grasser, však působí blahodárně i tam, kde žádný elektrosmog není. Jak Frass zjistil, „rozpozná přívěsek psychosociální zátěž a tu svému nositeli přemění na pozitivní energii“. Biocomputer hodnotila společně s prof. Frasserem jistě nezaujatá Dr. Gabriele Stilianu, donedávna spolupracovnice firmy ATOX Systemtechnik. V červnu 2006 oznámili Frass a Stilianu výsledek své dlouhodobé studie: „Téměř všechny osoby (které Biocomputer používaly), měly po několika dnech resp. týdnech sílu a energii přistoupit k dalším opatřením pro lepší zvládnutí stresu.“
Mezitím pracovala firma ATOX Systemtechnik pilně na „benzinovém aktivátoru“. Tyto benzinové přísady, jejichž naprostá neúčinnost byla mnohokrát potvrzena, mají u aut snižovat spotřebu a redukovat nežádoucí emise. Zástupce ATOXu vysvětloval na podzim roku 2005 malému kroužku ohromených posluchačů ve vídeňské Všeobecné nemocnici (pozval ho tam prof. Frass) , že jejich vývoj vychází z „teorie éteru“. Že je jeho neexistence prokázána stejně dlouho jako Einsteinova speciální teorie relativity, tedy více než 100 let, to asi vadí jen úzkoprsým vědcům.
Kdo o funkčnosti produktů firmy ATOX Systemtechnik pochybuje, je na její domovské webové stránce odkazován na řadu „studií“, které funkci potvrzují. Jedna z těchto studií pochází z jedné vysoce seriózní společnosti. Řeč je samozřejmě – a tím se kruh uzavírá – o paní Dr. Noemi Kempe a jejím výzkumném pracovišti pro biosenzoriku v jinak skutečně seriózní Společnosti Ludwiga Boltzmanna.
Donedávna se uvedené názory beztrestně šířily v tisku i na webu. Nakonec se však v Rakousku přece jen uplatnily ty občas zpochybňované samočisticí mechanismy ve vědě. V roce 2004 byly hodnoceny všechny instituty Společnosti Ludwiga Boltzmanna a toto hodnocení vyústilo počátkem roku 2005 v zemětřesení. Ze 135 institutů přežila necelá třetina. Výzkumné pracoviště pro biosenzoriku, Homeopatický institut a Institut pro nízkoenergetické bioinformace jsou dnes již jen historií.

Z časopisu Skeptiker 1/07 vybral a přeložil Milan Urban

Kam dál?

Veletrh vědy 2019 Zobrazit

Veletrh vědy 2019

Přijďte se na nás podívat na Veletrh vědy, kde najdete náš stánek s připraveným programem. Těšíme se na Vás.
Pá 7. 6. 2019 | Výbor Sisyfos Přečíst
Happening s trezorem vyzývá jasnovidce k prokázání svých schopností Zobrazit

Happening s trezorem vyzývá jasnovidce k prokázání svých schopností

V rámci iniciativy Paranormální výzva Českého klubu skeptiků Sisyfos byl před Vánoci připraven happe...
Čt 15. 1. 2015 Přečíst
Paranormální výzva má za sebou první test - proutkař v něm neuspěl Zobrazit

Paranormální výzva má za sebou první test - proutkař v něm neuspěl

Paranormální výzva Českého klubu skeptiků Sisyfos, vyhlášená prvního ledna 2014, má za sebou první e...
Čt 10. 4. 2014 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace