Načítám...

UFO kontaktéři na univerzitě - otevřený dopis rektorovi Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Ve Zlíně, 2. 10. 2007

Prof. Ing. Ignác Hoza, CSc.
Rektor Univerzity T. Bati ve Zlíně

Vážený pane rektore,

dovoluji si Vás upozornit na zneklidňující jev, o němž byste měl jako představitel významné vzdělávací instituce vědět a proti němuž byste měl – jak jsem přesvědčen – rozhodně zakročit.

Není to bohužel poprvé, co se dočítám v měsíčníku Magazín Zlín v přehledu kulturních akcí, že se pod záštitou Vaší univerzity nebo některých z Vašich fakult koná přednáška nebo vystoupení, které naprosto znevažují prestiž Vaší školy a nedělají jí dobré jméno. Tak například zjišťuji, že Nadace Hnutí Grálu bude mít 18. října „na fakultě Univerzity T. Bati“ veřejnou přednášku, nebo že známý šiřitel pavědy Tomáš Pfeiffer pořádá dne 23. 10. pod názvem Vodnářský zvon „léčivý koncert“ v aule Univerzity T. Bati. Pokud se nemýlím, před časem v téže aule dokonce vystupoval obskurní kontaktér Benda a hovořil na půdě Vaší univerzity s „Vesmířany“.

Chtěl bych být jako obyvatel Zlína pyšný na to, že v našem městě působí univerzita: jejím základním úkolem je nepochybně šířit vědecké poznání a kritické, racionální myšlení. Propůjčujete-li však akademickou půdu takovým vystoupením, dodáváte těmto pavědeckým aktivitám zdání „vědeckosti“ a snižujete tak nejen svou vlastní prestiž, ale podílíte se i na snižování prestiže celé vědy. A to je v rozporu s posláním Vaší instituce.

Protože sám působím na olomoucké vysoké škole, pochopíte snad, že mi takový stav věcí nemůže být lhostejný. Proto Vás prosím, vážený pane rektore, abyste spolu s vedením univerzity a všech fakult zjednali nápravu a lépe zvažovali, komu pod záštitou univerzity dovolíte pořádat podobné akce.

Děkuji Vám za porozumění.

Se srdečným pozdravem

Prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.
vedoucí katedry filosofie
FF UP v Olomouci


Na vědomí: Český klub skeptiků - Sisyfos

Tento otevřený dopis je na stránkách Sisyfa uveřejněn se souhlasem autora
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace