Načítám...

Přednášky Sisyfa v AV ČR v letech 1995 - 2001

Přehled přednášek Českého klubu skeptiků SISYFOS ve spolupráci s Tiskovým odborem Kanceláře AV ČR

I. 1995-1996

17.3.
Ustavující konference občanského sdružení SISYFOS – Českého klubu skeptiků
Projevy prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, RNDr. Igora Kapišinského, CSc., RNDr.
Stanislava Libovického a RNDr. Jiřího Grygara, CSc.

23.11.
Prof. Ing. Rudolf Zahradník: Zahájení cyklu Věda kontra iracionalita.
Akupunktura (Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.)

21.12.
Homeopatie (Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.)
Účinnost homeopatik (Pharm.Dr. Vladimír Bíba)

18.1.
Působení elektromagnetického pole na člověka (Doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc.)
Doplněk z hlediska fyziologa (MUDr. Jan Bureš, DrSc..)

15.2.
Výklad placebového efektu sugesce (Doc. MUDr. Milan Černý, DrSc.)
Léčení vírou (MUDr. Ivan David, CSc.)
Placebový efekt (Doc. MUDr. Oldřich Vinař, DrSc.)

21.3.
Co může říci astrologie? (Prof. RNDr. Vladimír Vanýsek, DrSc.)
Člověk a vesmír (RNDr. Jiří Grygar, CSc.)

18.4.
Parapsychologie a psychotronika v medicíně (Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.)
Mimosmyslové vnímání a psychokinetické fenomény z hlediska fyziologie mozku
(RNDr. Luděk Nerad, CSc.)

16.5.
Ufologie (RNDr. Jiří Grygar, CSc.)
Historie ufologie (Ing. Karel Pacner)

20.6.
Clusterová medicína (MUDr. Jan Hnízdil)
Závěrečná diskuse o alternativní medicíně


II. 1996-1997

18.10.
Možnosti existence mimozemské civilizace (RNDr. Jiří Grygar, CSc. )
Možnosti vzniku života mimo zemi (Prof. RNDr. V. Pačes, DrSc.)

15.11.
Pitva mimozemšťana s filmem (Ing. Karel Pacner, MUDr František Koukolík, DrSc.,
Ondřej Neff)

19.12.
Působení magnetického pole na člověka (Doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc.)
Oxygenoterapie a hyperbaroxyterapie (Doc. MUDr. Milan Hadravský, CSc.)

16.1.
Obezita (Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.)
Makrobiotika (Doc. MUDr. Anna Aujezdská, CSc.)

13.2.
Zrakové klamy – teorie (Doc. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.)
Zrakové klamy v praxi (Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.)

20.3.
Postmodernismus (Doc. RNDr. Otakar Jelínek, CSc.)
Vědecký kreacionismus (RNDr. Luboš Bělka, CSc.)

17.4.
Egyptologie, záhady pyramid (Prof. MUDr. Evžen Strouhal, DrSc.)
Záhady megalitů (PhDr. Karel Sklenář, DrSc.)

15.5.
Psychoanalýza (MUDr. Ivan David, CSc.)
Návraty do minulých životů (Doc. MUDr. Milan Černý, DrSc.)


III. 1997-1998

18.9.
Je velký třesk problémem vědy nebo víry? (RNDr. Jiří Grygar, CSc.)
Plenární schůze.

16.10.
Mýty a omyly v medicíně (Prof. MUDr. Michal Anděl, DrSc.)
Podíl racionality a iracionality v medicíně (Doc. MUDr. Milan Černý, DrSc.)

20.11.
Média a iracionalita (RNDr. Jiří Grygar, CSc.)
Historie iracionality v našem tisku za posledních 100 let (Věra Nosková)

18.12.
Iracionální zneužívání kvantové fyziky (Doc. RNDr. Otakar Jelínek, CSc., Doc.
RNDr. Luděk Pekárek, DrSc.)

15.1.
Iracionální způsoby boje s kůrovcovou kalamitou (Ing. Jaroslav Mentberger, RNDr. Václav Skuhravý)
Revitalizace lesů pomocí tzv. rezonanční terapie (Doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc.)

21.2.
Lze dědit získanou imunitu? Aneb darwinismus a lamarckismus v imunologii (Šíma)
Postmodernismus v biologii – stukturalismus (Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.)

18.3.
Chyby v lidském myšlení, vedoucí k iracionalitě (Prof. MUDr. Pavel Jedlička, DrSc.)
Myšlení a emoční vlivy (Doc. MUDr. Milan Černý, DrSc.)
Poruchy úsudku a chyby myšlení (MUDr. Ivan David, CSc.)

16.4.
Zpráva o Spoločnosti na podporu kritického myslenia (RNDr. Igor Kapišinský, CSc.)
Sci-fi v polostínu mezi vědou a pavědou (Ondřej Neff)

21.5.
Možnosti využívání alternativních zdrojů energie (Ing. František Vaněk, CSc.)
Jsou zdroje surovin neomezené? (PhD Petr Jakeš)


IV. 1998-1999

15.10.
Energie, vlnění a pole ve fyzice vs. „energie“, „vibrace“ a „biopole“ léčitelů (Doc. RNDr. Jiří Langer)
Plenární schůze

19.11.
Ufologové o životě ve sluneční soustavě (Pavel Vachtl)
Tvář na Marsu a jiné tváře na planetách a měsících (Mgr. Antonín Vítek)

17.12.
Anthroposofie a její odraz ve školství, medicíně a zemědělství (Prof. MUDr. Jiří Heřt)
Současné problémy Waldorfského školství (Doc. PhDr. Rýdl, CSc.)

21.1.
Doping – medicínské, etické a právní aspekty (MUDr. Jan Hnízdil)
Doping očima sportovního lékaře (MUDr. Jiří Radvanský, CSc.)

18.2.
Znečištěné ovzduší a zdraví obyvatel (MUDr. František Kotěšovec)
Vztah výživy ke zdraví (MUDr. Jan Ševčík)

18.3.
Magnetismus a jeho účinky na živý organismus (Doc. RNDr. Luděk Pekárek)
Terapie pulsním magnetickým polem (MUDr. Jan Hnízdil)

15.4.
Fytoterapie, její možnosti a hranice (RNDr. PhDr. Miroslav Karmazín)
Registrace a posuzování účinnosti léčiv (MUDr. Zdeněk Kubica)

20.5.
Ekologická hnutí racionální a emotivní (RNDr. Jiří Hanzlíček)
Pomocné technické nástroje pro racionální řešení (Prof. Ing. Josef Říha, DrSc.)
Udělování anticen Bludné Balvany za r.1998


V. 1999-2000

30.9.
Změna paradigmatu vědy (Doc.Ing. Miloslav Král, CSc.)
Plenární schůze

18.11.
Poruchové zlomy v zemské kůře a možnost jejich detekce a percepce (Prof. RNDr. Jan Gruntorád, DrSc.)
Proutkařský fenomén – koreferáty (Doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc., Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.)

16.12.
Skepticismus, racionalismus, iracionalismus v denním životě a vědecké myšlení z pohledu logiky (Doc.PhDr. Petr Jirků, CSc.)
Problémy popperovské falzifikace (Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.)

21. 1. 2000
Celostátní konference ČKS SISYFOS
Pět let poté (Doc. RNDr. Jiří Grygar, CSc.)
Světové a evropské skeptické organizace (Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.)
Cíle a aktivity brněnské pobočky ČKS (Doc. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.)
Racionalita a logika (Doc. PhDr. Petr Jirků, CSc.)
Metody fyzikálního myšlení a sporné jevy (Prof. RNDr. Libor Pátý, DrSc.)
Zneužívání kvantové fyziky (Doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc.)
Astrologie a zatmění slunce (RNDr. Jiří Grygar, CSc.)
Proč světlo (ne)léčí (Doc. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.)
Alternativa jako přirozená součást medicíny (MUDr. Jan Bureš, DrSc.)
Elektroakupunktura dle Volla a jeji dnešní boom (MUDr. Jan Hnízdil)
Zkušenosti s léčiteli v praxi (MUDr. Petr Lemež, CSc.)
Postoje studentů k alternativní medicíně – anketa (Doc. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.)
Pohled studenta na alternativní medicínu (Radim Líčeník)
Paranormální svět českých médií (Věra Nosková)
Informační a dezinformační potenciál internetu (Pavel Vachtl)
Psychologické triky šarlatánů (Ing. Olga Kracíková)

17.2.
Keltové v Čechách z pohledu archeologa (PhDr. Petr Drda, CSc.)
Keltové v Čechách – pravda a mýty (Věra Nosková)

16.3.
Iracionální představy v některých sektách (PhDr. Zdeněk Vojtíšek)
Způsoby psychické manipulace v sektách (MUDr. Prokop Remeš)

20.4.
Geneticky modifikované potraviny a jejich domnělá rizika (Prof. RNDr. Jar. Drobník)
Replika PhDr. Čestmíra Hrdinky

18.5.
Akupunktura na rozcestí (Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.)
Elektroakupunktura podle Volla (MUDr. Jan Hnízdil)
Předávání Bludných Balvanů za r.1999


VI. 2000-2001

21.9.
Racionální a iracionální přístup k hodnocení rizik jaderné energetiky (Prof. Ing. Bedřich Heřmanský, CSc.)

19.10.
Vliv znečištěného ovzduší na reprodukční funkce (MUDr. Radim Šrám, DrSc.)
Jak vnímá česká populace působení životního prostředí na zdraví (PhDr. Ivan Gabal)

16.11.
Klimatické změny v dějinách Země (PhD Petr Jakeš)
Zažíváme skutečně globální oteplování? (Doc.RNDr. Jaroslava Kalvová)

21.12.
Zpráva o konferenci ECSO v Rossdorfu v září 2000 (RNDr. Jiří Grygar, CSc.)
Plenární schůze

18.1.
Jsou mobily nebezpečné našemu zdraví? (Doc.RNDr. Luděk Pekárek, DrSc.)
Zvláštnosti závislosti na elektronickáých médiích (MUDr. Jiří Nešpor, CSc.)

15.2.
Věda, víra a náboženství z pohledu religionisty (Doc. PhDr. ThDr. Otakaar A.Funda)
Věda a víra z pohledu věřícího skeptika (RNDr. Jiří Grygar, CSc.)

15.3.
Problém reinterpretace dějin mezi vědou a politikou (Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.)
Novodobé reinterpretace husitství (PhDr. Miloslav Polívka, CSc.)

19.4.
Onkologická terapie racionální a iracionální (Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.)
Mé zkušenosti s léčiteli (MUDr. Petr Lemež, CSc.)

17.5.
Přírodní a společenské vědy: dva světy? (Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.)
Jeden svět, jedna věda (Prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc.)


VII. 2001-2002

20.9.
Zpráva o evropském kongresu skeptiků.
Informace o všech významných přednáškách.

25.10.
Co přinesla lidstvu fyzika 20. Století. Bilance a perspektivy (Doc. RNDr. Jiří Jelen, CSc., RNDr. Peter Zamarovský, CSc.)

15.11.
Kultura – televize – adrenalin. Apokalyptické předpovědi (Prof. PhDr. Ivo Pondělíček, CSc.)
Plenární schůze

20.12.
Lidská prionová onemocnění (MUDr. František Koukolík, CSc.)
Priony, bezpečnost a zdravotní nezávadnost potravin (MVDr. Josef Holejšovký)

17.1.
Fakta a mýty globálního oteplování (Prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc.,)
Fakta o antropogenních vlivech na biosféru (Prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc.)

21.2.
Vliv psychiky na fyziologii člověka a imunitní systém (Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc., Prof. RNDr. Václav Hořejší, DrSc.)

Kam dál?

Bronzový Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2021 - doc. PhDr. Marie Macková, PhD Zobrazit

Bronzový Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2021 - doc. PhDr. Marie Macková, PhD

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS oznamuje, že v kategorii jednotlivců za rok 2021 získává bronzový Bludný balvan doc. PhDr. Marie Macková, PhD, za zrození pro jasnovidectví, docenturu v oboru Zdravotně sociální péče, absolvování Olomoucké školy astrologie, ověřování nových modelů sociální péče a šíření světla svým studentům a klientům.
Pá 27. 5. 2022 Přečíst
Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2021 - Karel Janeček Zobrazit

Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2021 - Karel Janeček

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS oznamuje, že v kategorii jednotlivců za rok 2021 získává zlatý Bludný balvan Mgr. Karel Janeček, PhD, MBA, za důkaz, že "matematika" a "matení" možná přece jen mají společný slovní základ.
Pá 27. 5. 2022 Přečíst
Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2021 - Zdravé fórum a spol. Zobrazit

Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2021 - Zdravé fórum a spol.

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS oznamuje, že v kategorii družstev za rok 2021 získává zlatý Bludný balvan Zdravé fórum, z.s., a spol. za obohacení Public Health o cherry picking, datovou magii a konspirační teorie vůbec.
Pá 27. 5. 2022 Přečíst
Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2021 - Hnutí Pro život Zobrazit

Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2021 - Hnutí Pro život

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS oznamuje, že v kategorii družstev za rok 2021 získává stříbrný Bludný balvan Hnutí pro život ČR za odborné poradenství a objevy v oblasti vojenství, posunutí ochrany nenarozeného dítěte až do okamžiku ejakulace, za předcházení epidemii neexistujícího syndromu a za propagaci alternativní chirurgie.
Pá 27. 5. 2022 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace