Načítám...

Lékař, který spolupracuje s archanděli

Lékař, který spolupracuje s archanděli

Rozhovor s kvantovým homeopatem 

Věra Nosková, původně vyšlo ve Zpravodaji Sisyfa 1/2002

MUDr. Josef Hrušovský je pediatr a pneumolog. Nyní má soukromou praxi, pronajal si malou místnost v Centru med., což je nestátní zdravotnické zařízení rozpínající ochranná křídla nad alternativními způsoby léčení kombinované s běžnou lékařskou péčí soukromých lékařů. Nedá se říci, že by vilku korunovanou labutí u stanice Nábřeží kap. Jaroše v Praze 7 obléhali pacienti. Je v ní ticho a klid, vzácně potkáte pacienta. Já ale jdu za lékařem – léčitelem jako novinářka. Mám v úmyslu o jeho léčebné metodě napsat do jistého deníku, také to panu doktorovi sděluji, a on je rád. Dr. Hrušovský je urostlý muž středního věku. Místo bílého pláště má na sobě černou košili, namísto stetoskopu má před sebou výstavku polodrahokamů. V malé vitrince jsou nepatrné lahvičky s homeopatiky.
(Náš rozhovor jsem nakonec, vzhledem k jeho bizarnímu obsahu, nemohla novinám nabídnout. Nabízím ho alespoň čtenářům Zpravodaje.)
 
Věra Nosková: O homeopatii něco vím, ale termín kvantová homeopatie mě poněkud zarazil, připomíná mi termín kvantová fyzika.

MUDr. Josef Hrušovský: Správně, samozřejmě. Klasická homeopatie pracuje s konstitucí a podle typologie určuje homeopatické léky. Podle mysli, podle příznaků, které se týkají orgánů nebo systémů orgánů, neboli generálie, partikulárie anebo příznaků mysli. A to celé když se dá dohromady, tak to vytvoří konstituci a podle ní se empiricky vybírají homeopatika.

V. N.: Když k vám přijde pacient, musíte nejdříve určit, jaký je typ?

Dr. H.: Vůbec ne. Já hledám energetické bloky. Já jsem vám jenom vysvětloval, jak pracuje konstituční homeopatie v kostce, ale to já vůbec nedělám. Samozřejme je to podle Hahnemanna, ten byl perfektní. Ale kvantová homeopatie je součástí úplně nové medicíny, která sestává ze tří složek: kvantové homeopatie, energetické medicíny a duchovní etikoterapie. V podstatě jde o to, že se v mnohorozměrném energetickém systému člověka, který se skládá z fyzického těla, éterického, astrálního, kauzálního a intuitivního – každé to tělo se uplatňuje v jiné časoprostorové dimenzi, ale to vůbec nevadí, nicméně v každém tom těle může být energetický blok. A ten musíme přesně najít. Co to je energetický blok? Energetický blok je chybná myšlenka nebo chybný pocit, který ten člověk v sobě má, a na základě toho jedná. Samozřejmě, natluče si nos, naráží na situace, které neumí zvládat a nabaluje si další chybné myšlenky, a tak si znečišťuje ta jemná energetická těla. Když chci pacientovi pomoci, tak vím, že například znečištění v kauzálním těle v podstatě souvisí s myšlenkou lenivosti ve fyzickém těle, zvlášť když tu lenivost aktivně uplatňujete v praxi, třeba obezitou. Nebo vyšší krevní tlak. Nebo žaludeční vředy. A když ještě k té lenivosti nasednou špatné životní prostředí, špatné stravovací návyky, málo pohybu, víc cholesterolu. Ale základem diagnózy například u vysokého krevního tlaku je dejme tomu lenivost. To dávám jen jako příklad. Může to být třeba vzteklost. Nebo agresivita, ale potlačená, schovaná. A já najdu ten energetický blok a ten uvolním tím homeopatickým lékem.

V. N.: Jak ho nacházíte? Jakou technikou?

Dr. Hr.: Díky tomu, že znám ezoterickou anatomii i fyziologii jemného energetického těla. Když určitě víte, že za energetický blok odpovídá špatná myšlenka nebo pocit, tak za tím stojí určité duchovní síly. Tady jsme už v mnohorozměrném světě. Tady je mimosmyslová spolupráce s elementárními bytostmi, s anděly, archanděly, eloi. Já uzdravuju pacienty, ale uzdravuju je z nemocí, z chorob. Protože to tady nikdo nedělá. Je to medicína, která na světě nikde není, je Czech made, já jsem ji založil.

V. N.: Takže jsem přišla za tím pravým...

Dr. Hr.: Ano. Je to spolupráce mezi říšemi, ale zcela pragmatická, praktická, to nejsou žádné čáry máry, prostě tak to je a samozřejmě, že tady musím už mít určité informace z kosmogonie, z kosmokoncepce, jak je utvářen svět, jak je makrokosmos, jak je mikrokosmos, jak nahoře tak dole. A ten energetický blok se uvolní pomocí homeopatika nebo se dá uvolnit mantrou nebo jinými způsoby. Mantra je odříkávání nějakého energetického slova. Já se vrátím k té své nové medicíně, protože to je ten triumvirát té kvantové homeopatie, energetické medicíny a duchovní etikoterapie. Jinými slovy, homeopatikum o vysoké potenci, třeba 10 tisíc vám uvolní ten energetický blok, to znamená, atakuje tu chybnou informaci v podvědomí. Třeba v mentálním těle dejme tomu chybnou informaci nenávisti, mimochodem zodpovědnou za rakovinu. Takhle se dá předcházet rakovině.

V. N.: Vždyť rakovinu dostávají i hodní láskyplní lidé.

Dr. Hr.: Ale víte jak mají zanešené podvědomí? Nenávistí, hněvem, vztekem, ale nedokážou to uvolnit, protože existují společenská tabu, a oni jsou laskaví, ale vevnitř to kvasí. Já je vyléčím tím, že se to uvolní.

V. N.: Oni ten hněv ventilují?

Dr. Hr.: Ne. Ale nenávist je vždycky mysl – forma neboli myšlenka – informace, informace je určitá vibrace. Ta vibrace se pohne, takže tam se najednou pohne proud energie. A jakmile už se to pohne tak už to není lékařská kvantová homeoptie, ale energetická medicína. Takže z kvantové homeopatie do energetické mediciny vibrace nenávisti se pohne a běží. A běží určitýma drahama, protože já znám ezoterickou anatomii i fyziologii. Tam jsou meridiany, čakry, potom jsou tam sefiroty, potom dráhy mezi sefirotama, kvantové vrstvy těch drah, kvantové vrstvy sefirotů, jenže to normální medicina neví. Ale ezoterici to vědí. Nicméně jsou to struktury, které nejsou hmatatelné, nejsou poznatelné.

V. N.: Jak tedy o nich víte?

Dr. Hr.: No mimosmyslově. To nemůžete používat rozum, ale použijete právě tu spolupráci s těmi entitami jako jsou třeba andělé.

V. N.: Když k vám přijde člověk například s rakovinou, i takoví asi přicházejí...

Dr. Hr.: I takoví přicházejí, a když je to v začátku, tak se dá zastavit a když se stimuluje imunita, tak organismus dokáže tu rakovinu zbaštit, jak se říká. Ale musí tam být alespoň částečně odrovnaná karma. Někdy se to nestihne. Ale mám případy vyléčené rakoviny. Ale to není důležitý, za to zodpovídá karma toho člověka.

V. N.: Vadí vám, když takového pacienta zároveň léčí onkologové?

Dr. Hr.: Nic se neděje, může k nim v pohodě chodit, dokonce je to někdy i výhodné, protože etika někdy nedokáže způsobit aby tělo sežralo rakovinu. Ale hlavně co je tady navíc, že se tady pracuje s duchovními silami, který jsou v nevědomí a podvědomí každého člověka. Já tomu říkám andělské síly. A na ně tradiční medicina úplně zapomněla.

V. N.: Klasická medicína s těmito silami nepočítá už od středověku...

Dr. Hr.: Nepočítá. Ale lidé by to měli vědět.

V. N.: Vy si nejspíš s pacientem nejdřív povídáte, on vám sdělí diagnózu, pokud ji zná...

Dr. Hr.: On mi sdělí problém, nebo i diagnózu, a protože jsem lékař, tak ji otypnu jestli je klinicky významná. To mám během tří minut.

V. N.: Přinese vám i výsledky vyšetření od lékařů?

Dr. Hr.: Když přinese nějaký papír, mrknu se na něj a pak mu řeknu: papír spalte, protože jenom udržuje vaši nemoc při životě, když dáte to vyšetření ohni, tak tu myšlenku zrušíte. A pak už mě diagnóza nezajímá, pak už jdu do duchovních rovin nebo do center energetického systému a tam hledám blok. Když má pacient bolest kloubů, tak mě zajímá jeho citové zranění.

V. N.: I v případe revmatu?

Dr. Hr.: Revma = zklamání + citová ztráta, ale človek to pohřbí v sobě.

V. N.: Co když revma souvisí s lymskou borreliózou? Pacienta infikovalo klíště...

Dr. Hr.: Tak to byl spouštěč, ale ta příčina leží někde v minulosti, kdy člověk se nevyrovnal s něčím, že ho někdo zradil, on to vytěsnil do svého podvědomí, tam se mu to usadilo a bylo to nečinné. Pak ho štípne klíšte a ten energeticky blok se ozve a chce se ventilovat. Jde to skrz nevědomí a tedy skrz buňky těla.

V. N.: Každý jsme byli někdy zrazeni, to je běžná životní situace. To bychom museli být všichni nemocní...

Dr. Hr.: Skoro každého, koho se zeptáte, bolí klouby, protože jsme všichni byli citově zrazeni.

V. N.: Kdy jste kvantovou homeopatii pro sebe objevil?

Dr. Hr.: Já jsem ji založil asi před pěti lety, když jsem byl v Americe. Tam jsem léčil, a říkal jsem si, tak takhle to nejde, oni byli hodně těžce nemocní, tak jsem začal vymýšlet kde je systémová chyba v té klasické medicíně. Začal jsem chápat člověka s jeho jemnými energetickými těly, a už jsem si pak dohledal jejich anatomii, fyziologii a ty jejich jednotlivé bloky. I když jsme byli vyhnáni z Ráje, měli jsme ještě hodně božských principů. Ale po Atlantidě nám už nezbyl téměř ani jeden, kromě jediného, a sice poznání.

V. N.: Proč vaší homeopatii říkáte kvantová?

Dr. Hr.: Kvantová se to jmenuje proto, že ten energetický blok je pro každého specifický. Třeba Lojza má smutek a Jindra má taky smutek. Ale smutek Lojzy je něco jiného než smutek Jindry. Je to variace smutku ale je specifická pro toho jednoho člověka. Tedy nedělitelné množství neboli kvantum. Kvantum z fyziky je množství, které se nedá už vůbec dál dělit, prostě je úzce specifické. Tak ten smutek toho Lojzy už se nedá dál dělit. Kdo vidí aury, tak to vidí. Já také vidím paprsky nebo různý kouličky, ale to není důležitý.

V. N.: Vedete si o pacientech zdravotní karty?

Dr. Hr.: Jak můžete založit kartu na věci, které jsou jenom jeho a nikomu do toho nic není? Tady se pracuje s jeho intimitou. To jsou začátky transformace zdravotnictví na celé planetě.

 

Zastavila jsem nahrávání a chystala se k odchodu. Kdy to vyjde? zajímal se zpovídaný. Pokrčila jsem rameny. Zajímala jsem o vystavená homeopatika. Lékař řekl téměř s despektem: to je jen voda a cukr. A honem dodal. Ale působí duchovně.
Velice mě překvapilo, že mi dr. Hrušovský sdělil výše uvedené s představou, že to bude uveřejněno v nebulvárních novinách. Snad jej v představě, že není se svými tvrzeními mimo normu, utvrzují jeho přednášky, které jsou velmi navštěvovány. MUDr. Josef Hrušovský zřejmě víc přednáší, než se trápí s pacienty. Vstupné na přednášku je 200 korun, a zájemců jsou stovky, za několikahodinový seminář vybírá 600 korun za osobu.


Kam dál?

Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2016 - Konzultační a terapeutický institut Praha za posílení imaginární složky komplexní medicíny Zobrazit

Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2016 - Konzultační a terapeutický institut Praha za posílení imaginární složky komplexní medicíny

Trendem moderní medicíny je komplexní přístup k pacientovi. Podobně jako komplexní čísla v matematic...
Pá 24. 3. 2017 Přečíst
Léčba homöopathická Zobrazit

Léčba homöopathická

Komplexní i elektrická homöopathie je podvod s nátěrem vědy a kdo ji rozšiřuje, je vyděrač a nepřítel lidstva. Nic na tom nezáleží, že mnoho lidí chválí výsledky. Ty jsou u každé, i sebe hloupější methody, protože ani nemocní ani fušéři nedělají správné diagnosy. Když zrnéčka homöopatů vyléčí rakovinu, jsou zbytečná studia lékařů. Kapitoly "Léčba homöopathická" a "Komplexní homöopathie a elektrohomöopathie" z knihy Jan Šimsa: Přírodní léčba a domácí lékař: praktický populární popis všech method přírodoléčebných, fysikálních a dietetických, dále popis nemocí, jich příčin, jak jim předcházeti a jak je osvědčenými domácími prostředky léčiti, díl II. Praha: Strnadel a spol. 1923.
Út 14. 1. 2020 Přečíst
Bronzový Bludný balvan za rok 2014 v kategorii družstev - Ota Nepilý a spol. za propagaci oxidu chloričitého jakožto všeléku na všemožné neduhy, včetně rakoviny Zobrazit

Bronzový Bludný balvan za rok 2014 v kategorii družstev - Ota Nepilý a spol. za propagaci oxidu chloričitého jakožto všeléku na všemožné neduhy, včetně rakoviny

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků Sisyfos oznamuje, že v kategorii dr...
Pá 27. 3. 2015 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace