Načítám...

Výzva německých skeptiků: 50 000 EUR za identifikaci tří homeopatik

Skeptikům po celém světě je opakovaně vytýkáno, že zavrhují vše neznámé bez testování, že dokonce nedávají příznivcům jednotlivých alternativních směrů příležitost prokázat existenci paranormálních jevů. To ale zdaleka není pravda. Jednotlivé skeptické organizace již v minulosti iniciovaly různé výzvy spojené s finanční odměnou. Historicky první zaznamenaná skeptická výzva byla vypsána na Srí Lance již v roce 1963. Rok poté James Randi spustil Paranormální výzvu o jeden milion dolarů. V současnosti probíhá ve světě celkem 27 různých skeptických výzev. Jen namátkou: čínští skeptici nabízejí 157 913 $, indičtí 150 110 $, australští 75 820 $ a britští 16 535 $. Přehled výzev lze nalézt na: anglické Wikipedii
Všechny tyto výzvy, z nichž některé probíhají již desítky let, dávají lidem možnost prokázat existenci paranormálních schopností nebo existenci paranormálních fenoménů. Český klub skeptiků Sisyfos momentálně nabízí ve své Paranormální výzvě nejvyšší částku, která činí 3 373 333 Kč (v přepočtu 160 671 $). To už je pořádný balík. Více na: Paranormální výzva nebo facebookových stránkách Paranormální výzva a Falešní hráči.
Novinkou mezi skeptickými výzvami je aktuálně otevřená, časově omezená výzva německé skeptické organizace (GWUP), která může oslovit i homeopaty. GWUP se rozhodla odměnit 50 000 eury prvního uchazeče (jednotlivce či kolektiv a to i ze zahraničí), který dle smlouvy ve dvoufázovém, randomizovaném a zaslepeném testu, jakýmkoli způsobem správně určí alespoň 11 ze 12 homeopatických-léků ze tří možných - jím zvolených.

Uchazeči se mohou k testu přihlásit pouze do 30. dubna 2020 včetně na adrese: www.gwup.org
Uchazeč v přihlášce určí tři homeopatické léky od téhož výrobce, jež dokáže nejlépe rozlišit. Musejí to být sacharózové kuličky téže šarže a téže „potence“ čili ředění alespoň ředění alespoň D24 či C12 – čili zředěné více než 1/NA = 1,66. 10-24 mol.
Tato homeoaptika pak zakoupí GWUP u prodejce, jenž je přímo zašle do úschovy jednomu náhodně vybranému notáři ve Wurzburgu. GWUP zakoupí dostatečný počet lékovek, aby se z nich dala sestavit sada vzorků o 12-ti kusech v randomizační proceduře. Způsob nákupu zajistí, že homeopatika pocházejí z různých výrobních dávek takto:
V případě obvyklých homeopatik se zakoupí z náhodně vybraných lékáren ve velkých městech. Každá lékárna zašle jedno balení všech tří homeopatik přímo notáři. Požádá-li uchazeč o vzorky ke kalibraci, dodají se mu z jiné lékárny v jiném městě.
V případě speciálních homeopatik se náhodně stanoví lékárna, jež vyrobí všechny tři. GWUP té lékárně dodá tři tinktury, sacharózové tablety a ta provede potenciaci, označí lékovky a zašle je přímo notáři.

Randomizace a zaslepení:
Pro každý test vytvoří zástupce GWUP ze tří písmen náhodnou sekvenci délky 12 - např: C C B A A C B A B A C C. K tomu postačí hrací kostka. Nejčastější znak ( zde C je 5 krát ) zmenší počet objednávek různým pěti plus jedné lékárně (ta pro tři referenční vzorky). Každá dodá notáři jedno balení homeopatika: h-léku1, h-léku 2 a h-léku 3.
S použitím tabulky všech šesti permutací – například takovéto:
1 2 3 4 5 6 ← číslo permutace
h-lék 1 A A B B C C
h-lék 2 B C A C A B
h-lék 3 C B C A B A
Zástupce GWUP dodá notáři kódové seznamy, každý s jinou permutací h-léků.
seznam1 seznam2 seznam3 … seznam6 sekvence
1. h-lék3 1. h-lék2 1. h-lék3 1. h-lék1 C
2. h-lék3 2. h-lék2 2. h-lék3 2. h-lék1 C
3. h-lék2 3. h-lék3 3. h-lék1 3. h-lék2 B
10. h-lék1 10. h-lék1 10. h-lék2 10. h-lék3 A
12. h-lék3 12. h-lék2 12. h-lék3 12. h-lék1 C
Pro každý test notář obdrží ze 4+1 až 12+1 lékáren po třech lékovkách - tedy celkem 12+3 až 36+3 lékovek. Notář vybere jeden kódový seznam hodem kostky a dle něho sestaví uspořádanou sadu lékovek. Z lékovek odstraní jmenovky a nahradí je čísly. Tuto sadu vzorků odešle uchazeči. Svou činnost zaznamená do protokolu, aniž by ho zkopíroval, vloží do obálky, zapečetí ji a s ostatními materiály bezpečně uloží.
Tím tajemství rozdělení homeopatik bude znát jen notář, zatímco zástupce GWUP bude znát jen počet jednotlivých h-léků. Uchazeč může předem požádat o vzorky h-léků ke kalibraci své metody. Pokud se dodané lékovky nějak liší např. tvarem, barvou apod., GWUP dodá prázdné uniformní lékovky, do kterých notář obsah h-léky přesype. Zbylé lékovky notář zničí.

Identifikace
Již zpočátku GWUP požaduje, aby uchazeč krátce a alespoň zhruba uvedl, jak chce postupovat. GWUP si vyhrazuje právo odmítnout žádost, jejíž upřímnost pro vědeckou práci se jeví pochybnou. Čili hráče a ignoranty nepřijme, kdežto „paranormální badatele“ ano – tedy např. proutkaře, kinesiology, znalce homeopatie, magnetických fotonů, skalárních vln apod. Uchazeč by také měl udat dobu potřebnou od dodání sady vzorků do předání svých výsledků, která by neměla přesáhnout šest měsíců. Jelikož náklady na zakoupení materiálu a honorář notáře jsou značné, musí akceptovaný uchazeč složit kauci 500 EUR pro úhradu těchto nákladů pro případ, že v testu neuspěje.

Výsledek první fáze
Uchazeč může zveřejnit svůj výsledek coby součást PSI-testů konaných každoročně na Univerzitě Wurzburg. Jeho výsledky se porovnají s notářovým kódovacím protokolem na počet shod. Výsledek musí obsahovat též popis použité metody, případně protokoly měření či seznam symptomů. Je-li počet shod alespoň 11, uchazeč uspěl a může podstoupit test druhé fáze, jinak ne.

Výsledek druhé fáze
Druhá fáze má zjistit, zda úspěch první fáze nebyl náhodný. Provede se obdobně jako fáze první. Vybere-li si uchazeč tytéž h-léky - pak budou objednány od jiného výrobce či připraveny jinou lékárnou s tinkturou od jiného výrobce. Určí-li uchazeč tři nové h-léky, mohou být objednány u původního prodejce. Uspěje-li uchazeč i v testu druhé fáze, obdrží 50 000 EUR.
Dodejme, že i tato výzva je specifickým případem paranormálního testu s parametry N = 3, K = 12, L =11, D = 21258 a M = 4,45 pro první i pro druhou fázi a tedy celková obtížnost testu činí 21258 x 21258 = 451 902 564, čili pravděpodobnost náhodného úspěchu je menší než 1: 451 milionům.
Test není komisionální ( jako u naší české Paranormální výzvy), neboť uchazeč detekuje sadu vzorků v čase, místě, způsoby a prostředky po svém. Velevýznamnou a pracnou roli přitom hraje notář a důkladné zabezpečení proti indiskreci, korupci, nátlaku a konspiraci.
Organizátoři výzvy jsou znejistělí možnou reakcí různých pošetilců, neseriózních médií a bohatých farmaceutických firem. Netuší, zda se vůbec někdo přihlásí či zda nepřijde zával více než 20-25 reálných uchazečů, tj. zvládnutelné maximum.
Zatím k 4. 7. 2018 je „Na západní frontě klid“ - zbývá však ještě 666 dní, po které budeme homeopatickou výzvu „ostře sledovat“.

Kam dál?

Veletrh vědy 2019 Zobrazit

Veletrh vědy 2019

Přijďte se na nás podívat na Veletrh vědy, kde najdete náš stánek s připraveným programem. Těšíme se na Vás.
Pá 7. 6. 2019 | Výbor Sisyfos Přečíst
QEDcon - 8. ročník největší skeptické konference Zobrazit

QEDcon - 8. ročník největší skeptické konference

V Manchesteru se odehrál již osmý ročník skeptické konference QEDcon, která si již řadu let právem drží přízvisko největší skeptické setkání, letos s téměř osmi sty návštěvníků.
Čt 1. 11. 2018 | Claire Klingenberg Přečíst
Přednáška: Němečtí skeptici vs. Homeopatie Zobrazit

Přednáška: Němečtí skeptici vs. Homeopatie

Informationsnetzwerk Homöopathie je pracovní skupina německé skeptické organizace GWUP a je v současné době nejpopulárnější skupinou kritizující homeopatii v německy mluvících zemích.
Út 18. 2. 2020 | Claire Klingenberg Přečíst
Zlatý bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2017 - Prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c. za bezcílný akademický výzkum na magii založené homeopatie a za její veřejnou propagaci Zobrazit

Zlatý bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2017 - Prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c. za bezcílný akademický výzkum na magii založené homeopatie a za její veřejnou propagaci

Náš laureát je od roku 2008 děkanem Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ...
Pá 23. 3. 2018 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace