Načítám...

První vítěz ve 174 paranormálních testech

Přehledová tabulka

 

 

Úvod k Přehledu výsledků 

Skeptické organizace vyzývají osoby s údajnými paranormálními schopnostmi, aby je prokázaly ve vědecky řízených testech. Některé testy jsou těžko proveditelné, např. jde-li o jevy vzdálené v čase či prostoru anebo vyžadují-li těžko dosažitelné rekvizity. Avšak řadu testů „informačního typu“ lze relativně snadno navrhnout i uskutečnit. Dosud se podařilo získat informace o provedených experimentech od různých týmů – viz reference na konci. Tyto testy definují malou pravděpodobnost, že testant uspěje náhodou - aniž tu schopnost má. Sisyfos žádá pro testy pravděpodobnost menší než 1:1000,  tedy obtížnost testu D>= 1000, GWUP požaduje D>= 10 000, byť C. French povolil v testu CF1 i D = 115. 

Konkrétní testy bývají velmi rozmanité, vždy vytvořené spolu s testovaným. O testu musí být uzavřena právní smlouva. Dvojitě zaslepený test bývá řízen komisí ustanovenou ve smlouvě -v ní mohou být i zástupci testovaného. 

Tabulka 1 (viz Souhrn) ukazuje typy testů známých experimentů.

Test probíhá v K kolech,  v nichž testant určuje skrytý objekt či jeho stav z N možných. Objekt může být i živý.  Objekty či stavy může podle dohody testant znát anebo neznat. Odpověď testanta v každém kole musí být jednoznačná. Dosáhne-li celkový počet správných odpovědí A dohodnutého limitu L, tj. A>= L, pak v testu uspěl a náleží mu diplom a finanční prémie.

N, K, L jsou dohodnutá celá čísla splňující zvolenou úroveň obtížnosti testu D

Výsledky různých typů testů nelze však přímo porovnávat. Například: Je lepší  pan Bradley s N = 2, K = 30, L = 25, A = 19 anebo pan Hein  s N= 12, K= 15, L= 6, A= 2 ? To řeší zde metrika založená na informačním deficitu (měřeného v bitech) - tedy na míře informace, kterou testovaný nedočerpal z neznámých senzorů či ezoterických zdrojů. A to umožňuje jednotný pohled na paranormální testy různých typů a zejména na měřitelný výkon  testantů různými způsoby, různými týmy i v různých zemích.

deficitu se vypočte debakl, tj. kolikrát by se musel testovaný zlepšit, aby v testu uspěl. Tak lze vytvořit souhrnnou výsledkovou tabulku pro všechny testované osoby.

Pro hrubý odhad zdatnosti testantů je uvedena obdoba sportovní kvalifikace:  3. 2. 1. … až ULTRA liga dle obtížnosti D =1 000,  10 000, 100 000 … až miliarda.

Každý typ testu má svůj medián M, tj. střední hodnotu výsledků při zcela náhodných odpovědích. Ten, kdo nepřesáhl medián, tj. A<= M, by uspěl nejspíš lépe, kdyby si házel mincí či kostkou.

Tab.2 Souhrnu uvádí jen výsledky těch testantů, kteří medián překročili. Leč dosud nikdo nedosáhl na dohodnutý limit L –a to ani při přepočtu do nejmírnější 3. ligy. (4. až 6. ligy jsou jen pro legraci.)

1)GWUP – GesellschaftzurwissenschaftlichenUntersuchung von Parawissenschaften e. V., https://www.gwup.org/

2) Sisyfos – Český klub skeptiků, http://www.sisyfos.cz

3) Žádná věda  http://zadnaveda.cz

4) HoudiniPrize http://houdiniprize.org   (Rusko)

5) Idependent Investigations Group http://iighq.org/index.php/challenge  (USA)

6) http://undeceivingourselves.org/S-grea.htm

 

 

Reálné případy testů 

Pan S. Bradley se holedbal, že rozezná květiny od kamenů skrytých v krabicích. Smlouva tedy zněla:  obsah buď anebo tedy N = 2, počet krabic K = 30, limit L = 25 - připouští se tedy chybovost 20%. Správně odpověděl A = 19, což stačí jen na 6. ligu a přesáhl medián M = 15,5 – viz ID = PV1.

Pan M. Hein říkal, že pozná, na které číslo ukazuje ručička vzdálených, skrytých hodin. Smlouva stanovila parametry:  N = 12,  počet kol K = 15, limit L = 6. Vzdálení experimentátoři v dohodnutých intervalech ručičku náhodně nastavovali.  Správně odpověděl A = 2 při M = 1,62  – viz ID = PV4.

Pan G. Gabrisch v GWUP určoval, kterým jedním z deseti drátů právě  teče proud. Tehdy smluveno: N = 10,  K = 13, limit L = 7. S výsledkem A = 4, postoupil do 5. ligy  při M = 1,67 – viz ID = GW10.

Pan Groger v GWUP testu: N = 2,  K = 50,  L = 40 s M = 25,50 je jediný testovaný, který test opakoval. Poprvé dosáhl A = 34 ( 4.  liga ), ale podruhé dosáhl jen A = 22 ( pod mediánem).  Průměr činí A = 28, což je sice nad mediánem, avšak v průměru nestačí ani na 5. ligu – viz ID = GW2.

Pan B. Textor  je proutkař a zatím nejlepší testovaný v naší kolekci. Sjednal s GWUP  takovýto test: N =2,  K = 50,  L = 40 s M = 25,50. Dosáhl A = 36 a tím se stal frontmanem 4. ligy – viz ID = GW2. Avšak s deficitem = 6,77 a debaklem = 109, při obtížnosti testu D  = 83 813, jež je vhodná pro testy 2. ligy.  Kdyby si pan Textor sjednal lehčí Sisyfův test ID = PV1a zlepšil by se o 30%, vstoupil by do 3.ligy, získal by v první fázi 10 000 Kč a mohl by podstoupit náročnější test druhé fáze. 

Paní B. Žumatova(Houdini Prize) je kazašská jasnovidka, která podstoupila test s parametry: N = 10, K = 4, L = 3 při D = 270, M = 1,36 a S = 2 (Při druhé chybě  je test ukončen.). Ona i další kandidát pan N. Zagorujko pochybili hned ve dvou prvních kolech, tedy dosáhli jen A = 0.

Měli najít jeden objekt (bankovku resp. plech) v jedné z deseti krabiček. Viz ID = HP1.

 

Paní M. Grečišnikova (Houdini Prize) je ruská jasnovidka,  jež podstoupila konektivní test: N = 12, K = 12, L = 6 při M = 1,36 a D = 1682. Dosáhla A = 2, tj. těsně nad mediánem a tudíž byla zapsána do Tabulky 2 s deficitem= 8.80 a debaklem= 445 a kvalifikovala se do 6. ligy. Cílem testu byla identifikace alespoň šesti ze dvanácti různých osob podle náhodné sekvence jejich zakrytých fotek.   Další dvě jasnovidky O. Elčaninova a I. Bondar selhaly s A=1 resp. A=0 pod mediánem.  V jiném konektivním testu  (avšak s  týmiž parametry) měly vrátit dvanácti osobám jejich vlastní legitimace.  Pan V. Sobolev a paní J. Voronova také selhali s A = 1 resp. A = 0.  Viz ID = HP3.

Pan A. Rjazanova  paní I. Mardar  (Houdini Prize) byli testováni v ukrajinské TV/STB šou v testu s parametry N = 5, K = 10, L = 7 při D = 1157 a M = 2,41. Jejich úkolem bylo zjistit pozici jediného muže mezi čtyřmi ženami. Oba selhali: pan Rjazanov s A = 1, deficitem = 10.01 bitů a debaklem = 1033 a paní Mardar s A = 0 ještě hůře.  Viz ID = HP4.

Paní A. Ikonen (IIG v USA) určovala, které jedné osobě ze tří šestic chybí levá či pravá ledvina. Tedy: N = 12, K = 3, L = 3 při D = 1728 a M = 0,65.Dosáhla A = 1, překročila medián a tím se kvalifikovala do 6. ligy.  Viz ID = IIG1.

Pan J. Rainbow (GB) – elektroproutkař hádal, zda proud teče odporem. Tedy:N = 2, K = 20, L = 16 při D = 169 a M = 10,5. S výsledkem A = 13 a zaujal pěkné 3. místo v 6-té lize.  Viz ID = JR1.Testant  K. F. v testu HB #106 hádal barvy (červená či černá) 104 karet jemu náhodně předkládaných.  Parametry testu byly N = 2, K = 104, L = 77, M = 52,5, D = 2061487 (úžasné!) s výsledkem A = 55. Tím se zařadil do  6-té ligy – viz Tab. 2. (Třetí liga požaduje alespoň A = 69.)  

Paní  G. (E.) Teissier (známá věštkyně) předpověděla 169 různých lokací silných zemětřesení v následujících třech letech, tj. = 1096 dní, N = 2 ne/nastane. Pak  nastalo na Zemi 196 zemětřesení. Správně určila A = 33 lokací,  což zní dobře. Avšak H. Broch zjistil, že takový výsledek  má 7.1% pravděpodobnost pří náhodě – see http://www.unice.fr/zetetique/polycop_methodo.pdf  pp. 29-30. Sice nebyl stanoven žádný limit, avšak  A = 33 klasifikuje  věštkyni do 6-té ligy.   ID = HB.           (Např. třetí liga požaduje A = 46, což znamená deficit= 8,25 bitu a tudíž debakl= 305.)   

Testant  M* ‘A’ převedl telepatický přenos 4-místného čísla v testu s parametry:  N = 10 000,  K = 5, L = 2  při D = 10 002 000 a  M=0,5. Tedy pravděpodobnost výsledku pro  A = 0 je 0,9995,  pro  A = 1 je  0,0005,  pro A = 2 je 0,0000001. To je extrémní  pro předběžný test –  odpovídá SUPER  lize! Nedivu, že výsledek testu byl A = 0.  Zjevně tento test byl chybně naplánován  (ID = HM/A).

Konektivní testy  (ruský ID = HP2 a anglický ID = CF2) jsou strukturálně shodné, tj. mají shodné parametry  N = 10,  K = 10, L = 5  při D = 273 a  M = 1.36. Všechny dámy T. Ikaeva,  Z. Dmitruk a P. Putt dosáhly výsledku pouze A = 0, jehož pravděpodobnost  je 36% a tak zůstaly pod mediánem.Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace