Načítám...

Jiří Heřt

Zemřel významný představitel skeptického hnutí - Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc., 5. 4. 1928 – 9. 8. 2014

Profesor Jiří Heřt byl uznávaným vědcem, lékařem-anatomem. Narodil se 5. 4. 1928 v Lounech, kde absolvoval základní školu a gymnázium. Po studiu medicíny na Lékařské fakultě UK v Praze úspěšně započal vědeckou dráhu. Později mu ji téměř na dvacet let přerušil „normalizační vyhazov“ kvůli nežádoucímu členství v Klubu angažovaných nestraníků v roce 1968. Poté většinou působil jako závodní lékař v Chomutově. Po roce 1989 navázal na přerušenou vědeckou práci, obhájil titul DrSc. a v roce 1993 byl jmenován profesorem. Veřejnost ovšem zná profesora Heřta spíše jako obávaného a nekompromisního kritika alternativní medicíny a léčitelství.

Životnímu dílu Jiřího Heřta se dostalo vrcholného ocenění pasováním na Rytíře českého lékařského stavu za rok 2012. Prezident České lékařské komory při této slavnostní příležitosti řekl:

„Moudrost, skromnost, nezištnost a pracovitost, spolu s pevnými morálními zásadami zdobí rytíře“.

Ano, takového jsme znali Jiřího Heřta! Česká lékařská komora zveřejnila jeho životní a profesní charakteristiku v časopise Tempus Medicorum 4/2013

Jiří Heřt zemřel v Chomutově dne 9. 8. 2014. Smutná zpráva uprostřed léta nebyla zcela nečekaná. Vážná, nevyléčitelná choroba (myasthenia gravis) přemohla po několika měsících vůli výjimečně pevnou, nicméně jenom lidskou. A přece, ještě pár týdnů před neblahým, tropickým srpnovým dnem Jiří Heřt pracoval: instruoval autory nového sborníku, pomáhal připravovat schůzku na ministerstvu zdravotnictví, vyřizoval pro Sisyfos emailové dotazy.

Český klub skeptiků Sisyfos ztratil v Jiřím Heřtovi zakládajícího člena, který své nevyčerpatelné znalosti, nadání, organizační schopnosti a životní elán posléze věnoval nám a našim cílům – obhajobě kritického myšlení a vědy. Při tom mu pomáhala rodina, zvláště manželka Hana. Vážíme si toho daru. Především on nás po téměř dvacet let vedl a učil. Býval laskavý, ale důsledný a dovedl být i velmi přísný. Měl značný respekt nejen mezi námi, ale také u našich odpůrců, kteří nás začali nazývat, vlastně docela příhodně, „sisyfovci-heřtovci“.

Již v prvním roce existence Sisyfa (1995) nás Jiří Heřt překvapil, když za jeho vedení vyšla jako kolektivní dílo první česká kritická kniha o alternativní medicíně. V tomto tempu pracoval dále po dobu téměř dvaceti let. Pod jeho vedením a spoluautorstvím, někdy i samostatným autorstvím, vyšlo celkem deset „skeptických“ knih, jejichž seznam uvádím na závěr. Přesný, najisto trojciferný počet samostatných článků, recenzí a rozhovorů pro media již sotva zjistíme.
Profesor Jiří Heřt byl stálým členem výboru (předsednictva) klubu Sisyfos a živě se tu zajímal o veškeré dění. Zastával funkci (v pořadí druhého) předsedy po dobu téměř šesti let – od května 1996 do listopadu 2001. Po léta býval naším místopředsedou a zároveň se věnoval redakci klubovního Zpravodaje SISYFOS, později i webových stránek. Ochotně se ujímal i „nudné“ administrativy, kupř. správy členské databáze. Soustavně sledoval novinky světového skeptického hnutí, překládal cizojazyčné články a vícekrát aktivně zastupoval Sisyfos na mezinárodních kongresech skeptiků. Byl neuvěřitelně pracovitý.

Jiří Heřt ochotně organizoval přednášky a také sám rád přednášel, nejen na půdě Akademie věd. V rámci Sisyfa nabízel též přednášky mimopražské, a dokud mohl, obětavě jezdil po školách, knihovnách i muzeích, nezřídka na vlastní náklady. Významná byla i jeho osvěta – kritika alternativní medicíny – mezi samotnými lékaři. V tomto prostředí byl sice ceněn, ale zejména tady býval zklamán tím, že mnozí kolegové mu nerozuměli nebo rozumět nechtěli.
Dával přednost veřejné osvětě „klasickými“ prostředky, tedy přednáškami a publikacemi. Zprvu nebýval nijak nadšen z udílení Bludných balvanů. Časem se jeho postoj měnil. Nakonec sám navrhl a odborně zaštítil několik závažných nominací Bludných balvanů.

Jiří Heřt dokázal erudovaně vystupovat i mimo problematiku medicíny. Poukazoval na sporné stránky waldorfské pedagogiky, rozhodně se postavil proti grafologii nebo proti hysterii spojované s řáděním „poltergeista“. Dopracoval se k hlubším znalostem vývojové biologie, kterých využíval při kritice pseudovědeckého kreacionismu. Kvalifikovaně psal i přednášel k historii skepticismu, k otevřeným otázkám vztahu vědy a náboženství, překvapivě vystoupil s kritikou přístupu filosofa vědy K. R. Poppera atd.

Zajímavé a v Sisyfu dosud ne zcela „zažité“ je několikaleté, dosti rozsáhlé empirické bádání Jiřího Heřta a jeho kolektivu o působení geomagnetického pole na zvířata. Výsledky (řádně publikované v recenzovaných časopisech!) se liší od  běžně propagovaných představ o vlivu magnetismu na živé organismy. Poukazují na eventuální omyly či nešvary, možná systémově přetrvávající v některých „zákoutích“ vědy. Vezmeme také tento odkaz za svůj?
V Jiřím Heřtovi jsme ztratili především výborného člověka, přítele a rádce. Je nenahraditelný. Zůstává po něm vykonaná práce nebývalého rozsahu, která je výzvou pro každého z nás.


„Skeptické“ knihy Jiřího Heřta

Kolektiv autorů: Alternativní medicína – možnosti a rizika. Grada Publishing, Praha 1995

Jiří Heřt a kolektiv: Homeopatie. Nakl. Lidové noviny, Praha 1997

Jiří Heřt, Jan Hnízdil, Pavel Klener: Akupunktura – mýty a realita. Galén, Praha 2002

Věda kontra iracionalita I – V. (Pětice sborníků přednášek, Jiří Heřt byl vždy editorem a zároveň autorem více příspěvků. Knihy vycházely v nakl. Academia a nakl. Věra Nosková). Praha, 1998, 2002, 2005, 2008, 2012

Jiří Heřt: Slovník esoteriky a pavěd. Nakl. Věra Nosková, Praha 2008 (též přístupné na www.sisyfos.cz)

Jiří Heřt: Alternativní medicína a léčitelství. Nakl. Věra Nosková, Praha 2011 (též přístupné na www.sisyfos.cz)Čeněk Zlatník, předseda klubu SisyfosProfesor MUDr. Jiří Heřt
(5. dubna 1928 Louny – 9. srpna 2014 Chomutov)


S velikou lítostí oznamujeme, že v sobotu 9. 8. 2014 v odpoledních hodinách zemřel v chomutovské nemocnici ve věku 86. let profesor Jiří Heřt.

Pan profesor představoval nejen významnou osobnost našeho regionu, ale byl nepominutelnou osobností české medicíny vůbec. Prvotně byl Jiří Heřt vynikajícím lékařem-anatomem, který 20 let působil jako vysokoškolský pedagog na lékařských fakultách v Plzni a v Praze. V roce 1973 musel opustit Lékařskou fakultu z důvodů politické angažovanosti v roce 1968, kdy byl členem Klubu angažovaných nestraníků.

Od roku 1973 do roku 1990 pracoval dr. Heřt jako závodní lékař ve Válcovnách trub v Chomutově.

V roce 1993 byl Jiří Heřt jmenován profesorem Anatomie a opět začal přednášet na Lékařské fakultě v Plzni. Vrcholným oceněním práce i životních postojů zesnulého bylo udělení titulu Rytíře českého lékařského stavu v březnu 2013. Veřejnosti byl dr. Heřt znám jako zakládající člen Českého klubu skeptiků Sisyfos, kde kriticky vystupoval proti některým pochybným metodám Alternativní medicíny.

Zesnulý byl též mnoho let předsedou Spolku lékařů v Chomutově. V té době jsem ho poznal nejlépe a stále na léta úzké spolupráce s ním vřele vzpomínám. Pro nás, o generaci mladší lékaře, byly břitké a stručně řečené názory pana profesora vždy velkým poučením.

Čest jeho památce.

Pavel Smetana
Spolek lékařů v Chomutově

Parte v PDF
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace