Načítám...

Dotazy čtenářů

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?
Volejte na 776 306 185 nebo pište na dotazy@sisyfos.cz


Vážení, k vašemu článku: Elektrosmog jako evergreen
Paraziti a biofrekvenční analýza
Přípravek ASEA
Kniha Jiřího Mejsnara
Moje flaška
MMS, Miracle Mineral Supplement
Překyselení organismu
Frekvenční terapie
Magnetoterapie, kineziologie
Darkfield microscopy
Biomodulační terapie


Dotaz: Vážení, k vašemu článku: "Elektrosmog jako evergreen"
1. Studií o vyšším výskytu malignit kolem vedení vysokého napětí je víc, některé vycházejí těsně nad, některé těsně pod hranicí statistické významnosti.
2. Studie, které statisticky významnou závislost mezi vedením VN či VVN a malignitami nenalezly, tento vztah nevyvrátily, nýbrž na "daném statistickém souboru neprokázaly", což je dost podstatný rozdíl, nejen formálně terminologický.
3. Před několika lety vyšla studie profesora Peto a kol., kteří našli kolem těchto vedení vyšší výskyt iontů v ovzduší (vysvětlují ho elektromagnetickým stahováním iontů z okolí, ale dá se jistě vysvětlit i výboji na drátech a izolátorech za určitých povětrnostních podmínek), který je schopen vyšší výskyt malignit vysvětlit (ionty se podílejí např. i na karcinogenitě tabákového kouře, nebo na karcinogenitě vzduchu v místnosti, kde se bezprostředně předtím rentgenovalo).

Takže jste se opět předvedli.

S pozdravem
Doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc.

Odpověď:
Vážený pane docente,

na e-mailové sdělení, které jste nám poslal, od nás asi nečekáte odpověď. Přesto se k němu vyjadřujeme - podle našeho názoru je i ve Vašem zájmu, abyste o otázce údajného vlivu vedení velmi vysokého napětí na výskyt dětské leukémie informoval své studenty podle současného stavu poznání. Ten, jak uvádíme v článku a můžete i najít v publikacích, na které se v článku odkazujeme, vedl k závěru, že nacházená korelace mezi blízkostí vedení vysokého napětí a zvýšeným výskytem uvedeného onemocnění nemohou být uznány za příčinné. Všimněte si, prosím, také toho, že u (Vámi uváděné) představy o iontech jako příčině vyššího výskytu leukémie by nešlo o vliv expozice člověka nízkofrekvenčnímu magnetickému poli.

K Vašim třem poznámkám:

Ad 1. Studií týkajících se zvýšeného výskytu dětské leukémie je skutečně víc, už v polovině devadesátých jich byla celá stovka, což výslovně uvádíme v našem textu. Epidemiologické studie shromažďované od roku 1979 ukazovaly v blízkosti vedení vysokého napětí nejen zvýšenou, ale i sníženou incidenci dětské leukémie. Mírná převaha studií ukazujících zvýšenou incidenci vyšla v metaanalýzách. Slovy je situaci možné vyjádřit tak, že trochu víc než polovina výsledků epidemiologických studií umožňovala interpretaci, že nízkofrekvenční magnetické pole podporuje vznik dětské leukémie, druhá část studií, trochu menší než polovina, se dala interpretovat tak, že nízkofrekvenční magnetické pole má pro dětskou leukémii vliv protektivní. Epidemiologické studie ovšem nemohou dokázat příčinnou souvislost dvou zkoumaných jevů. Naproti tomu teorie takovou možnost má.

Ad 2. Když G. Draper v roce 2005 nalezl zvýšenou incidenci dětské leukémie ještě ve vzdálenostech 200 - 600 m od vedení vysokého napětí, bylo nutné přestat příčinu zvýšeného výskytu hledat v expozici magnetickému poli. V pásmu vzdáleností 200 - 600 m od vedení je totiž magnetické pole generované elektrickým proudem tekoucím v drátech vedení vysokého napětí natolik slabé (výpočet vychází z Maxwellovy teorie elektromagnetického pole a je nezpochybnitelný), že intenzita magnetického pole pocházející z rozvodu elektrické energie v domácnostech je podstatně větší. Vliv iontů generovaných koronovým výbojem na vodičích (či dokonce přitahovaných z ovzduší v okolí) byl jedním z pokusů vysvětlit slabě zvýšenou incidenci vycházející v metaanalýzách, avšak stejně jako řada dalších hypotéz či spekulací při bližším rozboru neobstál. Závěr o tom, že současné znalosti neumožňují nacházenou statistickou korelaci pokládat za kauzální, o kterém náš článek explicitně informuje, je z přehledu SCENIHR z roku 2015. Mnohé práce dokonce vysvětlují nacházenou statistickou korelaci jako statistický bias, způsobený nenáhodným výběrem respondentů statistik.

Ad 3. V přehledech SCENIHR z let 2015 i 2013 není žádný odkaz na publikaci profesora Richarda Peto, o které se zmiňujete. R. Peto není citován ani v odborných článcích Mezinárodní komise ICNIRP. Pokus o vysvětlení Draperova výsledku ionty nahromaděnými v ovzduší byl ovšem znám a odmítnut již v roce 2005, což může být důvod, proč Vámi zmíněná práce profesora Peto není v souvislosti s otázkou magnetického pole a dětské leukémie v novějších přehledech již citována.

S pozdravem

Doc. Ing. Lukáš Jelínek, PhD.
Ing. Jiří Kotlan
Doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc.


Dotaz: Paraziti a biofrekvenční analýza
Dobry den! Ma matka, ktera ma stale potize s nadymanim a zacpou, zacala chodit na jakousi biofrekvencni analyzu, pri niz ji zjistili 36 druhu parazitu (za 20 minut 600 Kc), za odstraneni parazitu v seriich terapii vzdy 300 Kc, za vodu s aloe vera 700 kc. Jak se to ma vzbec s parazity v tele? Na ruznych webech je spousta clanku o tim, ze mohou za vsechny choroby vcetne roztr. sklerozy, Parkinsona atd. Co na to gastroenterologove? I kdyby se telo od parazitu vycistilo, s kazdym dalsim jidlem, hlazenim psa apod. se znovu "zaneradi", ze? Chodit do konce zivota na biorenesanci, az zemreme zcela vycisteni?

Odpověď:
Váš dotaz má vlastně dvě roviny: vlastní parazity a biofrekvenční
analýzu.

Princip biofrekvenční analýzy nejspíše není jasný ani vlastním
provozovatelům této metody. Tak např. Mgr. Š. Páralová
http://www.bio-frekvence.cz) popisuje princip metody jako: "Do mozku je
vysílána energie zdravého orgánu a odpověď organismu je srovnávána s
energetikou zdravého orgánu, s energetikou orgánu, v němž probíhají
různé chronické procesy a také s energetikou různých patogenů." Naproti
tomu MUDr. T. Vejrych (http://biorezonance-trutnov.cz/) používá tento
pojem jako synonymum k tzv. biorezonanci, tedy metodě, která by měla
měla být založena na změnách blíže neurčených vlastností buněk a tkání,
které se projeví změnami rezonance s blíže neurčeným buzením, podle
popisu s elektrickým polem. Dlužno poznamenat, že oba tyto koncepty jsou
pseudovědecké, popisy funkce jsou jen patafyzickým žonglováním s odborně
znějícími termíny okořeněné obecně platnými výroky. Tedy ne že by
biologicky významné struktury nemohly mít elektrické vlastnosti závislé
na frekvenci vč. poměrně ostrých minim a maxim při určitých frekvencích,
ale jde o vlastnosti poměrně obtížně měřitelné i v precizním
experimentálním uspořádání, při použití přístroje pochybného původu bez
náznaků toho, že by byl jakkoliv metrologicky ověřován, je jakýkoliv
smysluplný výsledek málo pravděpodobný. To, že nebylo nikdy spolehlivě
prokázáno, že by takový přístroj dokázal něco diagnostikovat, je tedy
naprosto očekávané. Tedy diagnóza stanovená takovým přístrojem je
prakticky bezcenná. Jen pro ilustraci kvality takové "diagnostiky" -
poměrně často je diagnostikována motolice Fasciola hepatica jako příčina
některých onemocnění. F. hepatica je poměrně běžný parazit, ale
vyskytuje se např. u ovcí nebo u přežvýkavců, u člověka je infekce
vzácná až raritní.

Parazity myslíte parazity vymezené klinickými zvyklostmi, tedy prvoky,
hlístice, ploštěnce a vrtejše. Od virů, bakterií a plísní se odlišují
vedle stavby těla zejména tím, že jsou pro ně poměrně obvyklé různě
složité vývojové cykly. Onemocnění parazity je velmi široký pojem, může
zahrnovat dramaticky probíhající smrtelné choroby (vzácná primární
amébová meningoencefalitida způsobená prvokem Naegleria fowleri),
choroby vážné, které bez terapie mohou skončit smrtí (malárie), choroby
chronické, které se projeví až dlouho po infekci (část případů Chagasovy
choroby způsobené prvokem Trypanosoma cruzi nemá výraznou akutní fázi).
Řada parazitů kolonizujících střevo může vyvolat problémy jen někdy
(tasemnice, roupy, škrkavky,..), jinak je kolonizace bezpříznaková. Není
ani výjimkou, že infekce je nebezpečná jen za jistých okolností; tak
např. infekce toxoplasmou je nebezpečná jen pro vyvíjející se plod a pro
pacienty s oslabenou imunitou.

Zejména skupina parazitů kolonizujících střevo je předmětem intenzivního
studia. Na jedné straně se skutečně uvažuje o tom, že by někteří z
těchto parazitů mohli představovat rizikový faktor pro některá zdánlivě
nesouvisející onemocnění. Na druhé straně se zdá, že by kolonizace
střeva některými druhy parazitů mohla představovat faktor dejme tomu
optimální klidové stimulace imunitního systému a tak by se mohlo naopak
jednat o faktor před některými chorobami chránící. Data jsou ale vesměs
poměrně slabá, takže nelze dělat jednoznačné závěry; např.:
* Gustavsen a kol. (2014) studovali některé rizikové faktory pro
roztroušenou sklerózu. Zatímco kouření a infekční mononukleóza jim vyšla
jako rizikový faktor, expozice kočkám v dětství, tedy riziko kolonizace
některými parazity, jim vyšla jako protektivní faktor.
http://www.biomedcentral.com/1471-2377/14/196
* Çelik a kol (2013) studovali přítomnost protilátek proti škrkavce
Toxocara canis u pacientů s Parkinsonovou chorobou. Jejich data
neprokázala asociaci, ale jde o poměrně slabá data.
http://www.hindawi.com/journals/bmri/2013/685196/
* Fabiani a kol (2013) v přehledovém článku shrnuje dosavadní poznatky o
vazbě mezi infekcí prvokem Toxoplasma gondii a neuropsychiatrickými
poruchami (schizofrenie a Parkinsonova nemoc). Sice předpokládají, že
infekce je rizikovým faktorem, ale zároveň dodávají, že pro potvrzení je
třeba provést studie s větším počtem pacientů a s kvalitnější
statistickou analýzou. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23010876 (plný
text bohužel není volně dostupný)
* Dokonce v současnosti probíhá řada klinických studií, které zkouší
využít umělou infekci některými parazity v terapii onemocnění, u kterých
se předpokládá, že jejich příčinou je porucha imunitního systému.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24981042

Co se týče gastroenterologů, tak ti řeší střevní parazity, pokud
vyvolávají gastrointestinální obtíže. Po asymptomatických infekcích
pokud vím nikdo aktivně nepátrá.

Takže pokud bych to shrnul. Diagnózu stanovenou pomocí biofrekvenční
analýzy nelze brát za bernou minci. Co se týče parazitů, tak to bude
druh od druhu jiné, někteří jsou nejspíš skutečně škodliví, někteří
neškodní a někteří prospěšní.

MUDr. Jaromír Šrámek
MVDr. Aneta Pierzynová


Dotaz: Přípravek ASEA
Nedávno jsem objevil reklamu na přípravek ASEA. Je to prý moderní preventivní i léčebný přípravek obsahující speciální "zázračné" signální reaktivní molekuly, které mají mobilizovat a aktivizovat antioxidanty a povzbuzovat imunitní systém. Podle reklam urychluje hojení, oddaluje stárnutí, ale hlavně působí proti všem autoimunitním chorobám, jako je lupénka, revmatoidní artritida, rakovina, Parkinsonova choroba, diabetická neuropatie a další závažné choroby. Je to přípavek drahý a váhám s jeho zakoupením. Jsou tato tvrzení věrohodná?

Odpověď (JH):
ASEA je výrobek amerického původu, který se dostal i do Evropy a nyní zřejmě i na Slovensko a k nám. Prostudoval jsem anglofonní články o tomto produktu a našel několik objektivních vědeckých, kritických článků.
Z nich je zřejmé, že jde o prostou, jednoduše upravovanou směs vody a soli, která nemůže mít udávané účinky. Autoři této metody mluví o nových signálních redox molekulách. Podle jejich tvrzení jde o molekuly dvojího druhu. "Jedna sada molekul je zodpovědná za aktivaci antioxidantů, druhá sada molekul je zásadní pro mobilní komunikace, mobilní ochranu a reakce při hojení". Jaká je chemická povaha těchto sloučenin, není ovšem nikde uvedeno. Výrobci údajně provedli několik pokusů, které mají účinnost výrobku potvrdit, ale byly to nepřesně koncipované pokusy na myších a krysách. Kromě toho uvádějí ještě výsledek pozorování u 17 atletů, ale bez jakéhokoli srovnání s kontrolní skupinou. O jejich přípravku neexistuje žádná práce v seriózních odborných časopisech, a jeho používání nebylo schváleno ani americkou FDA, což je něco jako náš Státní ústav pro kontrolu léčiv. K možnému účinku se negativně vyjádřila i řada chemiků, fyziků i lékařů. Závěr je jasný. Jde o podvodný výrobek, velice drahý a při tom neúčinný.
Nejde také o nic překvapujícího. Různě upravovaných vod existují již desítky, a my jsme se k těmto “léčivým vodám” již opakovaně kriticky vyjádřili. Žádná z nich nemá udávané schopnosti.
Prof. Mudr. Jiří Heřt, DrSc.


Dotaz: Kniha Jiřího Mejsnara
Zajímal by mě Váš názor na knihu od Jiřího Mejsnara - Mýtus evoluce aneb geny křičí: „Jémine, mýlíte se Darwine“.

Odpověď (JH):
Už název knihy je podezřelý, a její obsah mne skutečně vyděsil. Nedivím se, že Vás to zmátlo. Bohužel je skutečností, že i vysoce vzdělaní lidé včetně univerzitních profesorů se nechtějí vzdát víry ve stvoření světa včetně člověka a odmítají Darwinovo vysvětlení evoluce přírodním výběrem z různých variant. Předpokládám, že prof. Mejsnar je věřícím, protože akceptuje názory zastánců Inteligentního designu, moderní podoby kreacionismu, kteří tvrdošíjně hledají nové a nové námitky proti Darwinově teorii. Víra ve stvoření světa Bohem, i když se k ní explicitně nehlásí, u nich převládla nad rozumem. Dnes je nepochybné, že Darwinova evoluční teorie je podepřena takovým množstvím důkazů, že o její správnosti - samozřejmě v moderním podání - nelze pochybovat. Vydání knihy v nakl. Galén, navíc nerecenzované a bez odborné předmluvy, nás překvapuje, i když např. v Americe se to takovými krecionistickými knihami jen hemží. Snad nejvlivnější z nich je "Darwinova černá skřínka" Michaela Behea, ze které nejspíše prof. Mejsnar čerpal nebo kterou se alespoň inspiroval. Kniha prof. Mejsnara by si samozřejmě zasloužila podrobnou kritickou recenzi, ale to je věcí biologů, evolucionistů.
Jen stručně popíšu základní myšlenku knihy. Prof. RNDr. Mejsnara, DrSc., IOM, vysoce kvalifikovaný odborník v oboru molekulární genetiky, shromáždil deset argumentů, přesněji úvah o mutacích, chromosomových aberacích, rekombinacích genů a o jejich vsunutí, o epigenetické dědičnosti aj., které podle Mejsnarova názoru jsou v rozporu s evolucí pomocí přírodního výběru. Řadu těchto argumentů lze snadno vyvrátit, ale není třeba. Mejsnarovo jednostostránkové dílko má totiž dvě zásadní slabiny. Především podrobné autorovy znalosti molekulární biologie ostře kontrastují se zřejmou neznalostí principů a poznatků mikro- i makroevoluce. Dále, tak jako všichni zastánci inteligentního designu, ani Mejsnar nenabízí žádnu racionální alternativu k neodarwinistickému výkladu. Jeho nejasná představa, že evoluce probíhá nespojitě, ve skocích, ve kterých se „realizuje myšlenka“ druhů i člověka, je kuriózní. Kde „myšlenka“ (člověka?, o člověku?) vznikla, kdo a jak ji realizuje, zůstává nevysvětlené. Mejsnarovu představu nelze proto považovat ani za nosnou hypotézu. Spadá spíše do oblasti mystiky.
Pokud se chcete podrobně seznámit s principy evoluce a podstatou kreacionismu, tak si přečtěte kapitolu "Kreacionismus" v našem sborníku Věda kontra iracionalita 4, který je dostupný jak v knižní, tak i počítačové podobě na naší webové stránce. Jestli si navíc prostudujete publikace prof. Flegra, určitě získáte kritický názor na Mejsnarovu knihu. Náboženskou víru kvůli tomu nemusíte opouštět. Vždyť věda a víra mohou dobře existovat vedle sebe bez větších třenic, a není proto žádný důvod, proč útočit z náboženských pozic na darwinistický výklad evoluce, o jehož správnosti je přesvědčeno 99% biologů. Bližší vysvětlení vztahu „vědy a víry“ najdete ve stejnojmenné kapitole našeho sborníku Věda kontra iracionalita 5.


Dotaz: Moje flaška
Na webu jsem našel reklamu na úžasně chutnou vodu, která se má připravit ve speciální láhvi v obalu, nazvané „Moje flaška“. Popis láhve a principu účinku na webové adrese www.mojeflaška.cz je podrobný a působivý, ale cena láhve mi připadá příliš vysoká. Máte s láhví nějakou zkušenost?

Odpověď (JH):
„Moje flaška“ (cena 750 Kč) je výrobek slovinské firmy Flaška d.d., která už má v ČR svého dovozce i distributory. „Flaška“ je z italského skla a má líbivý barevný látkový obal. V reklamě na ni čteme, že voda po vložení do láhve na dobu 5 minut je chutnější, je jako „voda z horské bystřiny“, je „zdraví prospěšnější, tělo lépe hydratuje a eliminuje vliv škodlivých látek (snižuje genotoxicitu) obsažených ve vodě až o 45%.“ Podle reklamy je „sklo, ze kterého je Flaška vyrobena, naprogramováno speciální technologií TPS, díky níž voda v láhvi mění svou strukturu.“ Popis principu výroby a účinku vypadá sice odborně, ale ve skutečnosti nedává smysl a je zřejmé, že láhev fungovat nemůže. Hlavní námitky: Vodu má vylepšovat informace, kterou do skla láhve uloží Orgonský Zářič (Schooter), vysílající hypotetickou energii zvanou orgon. Termín vymyslel vynálezce Wilhelm Reich (1897 - 1957), ale existence této údajně kosmické duchovní energie, analogické indické práně nebo čínské čchi, nebyla nikdy prokázána. Fyzika zná jen čtyři druhy energie, všechny hmotné, žádná duchovní neexistuje. S elektřinou a kvantovou fyzikou, na kterou se autoři odvolávají, nemá ovšem „elektrogenetické“ programování duchovní energií nic společného. Reich byl za své podvodné orgonské přístroje obžalován a odsouzen. I kdyby byla nějaká informace do skla zapsána jiným způsobem, nemohla by působit na vodu, protože přenos ze skla by vyžadoval čtecí a vysílací zařízení i odpovídající kód (Cédéčko s nahranou písničkou také „samo“ nehraje.). Mylná je také hypotéza, že by informace mohla změnit strukturu vody. Japonec Masaru Emoto sice mluvil o „paměti vody“, ale i její existence je vyloučena. Molekuly vody tvoří kolem cizích molekul shluky, klastry, ale ty nejsou stabilní, rozpadají se a znovu tvoří v pikosekundách. Autoři se také při popisu principu Flašky odvolávají na homeopatii. To je ovšem disciplína alternativní medicíny. Její principy jsou mylné a účinky experimentálně neprokázané. Reklama firmy se sice odvolává na desítku různých testů a certifikátů, ale jejich věrohodnost je sporná, když je mezi nimi i hodnocení aury vody pomocí Kirlianova fenoménu (viz např. náš „Slovník esoteriky a pavěd“). Kvalita ani struktura vody z „Flašky“ se tedy nemění. protože se ze skla do vody neuvolňují žádné molekuly a zřejmě z něj nevychází žádné záření. Že jsme nenašli žádnou studii v odborném časopise, která by změnu kvality programované vody potvrdila, je samozřejmé. A že „Moje flaška“ nefunguje, to si může každý snadno ověřit, když porovná chuť vody neupravované s vodou z „Flašky“. Pokud neví, která sklenka je která, rozdíl nenajde.


Dotaz: MMS, Miracle Mineral Supplement
Narazil jsem na Váš článek o "zázračném" léku MMS. Byl bych rád, kdybyste mi napsali co o něm víte nebo nevíte. Prohledával jsem internet a musím říci, že ačkoliv se o tomto přípravku dá najít mnoho informací, tak žádné negativní účinky nejsou potvrzeny pokusem, ale jsou pouze teoretické. Zarážející je pro mě, že se tím nikdo z odborníků nezajímá prakticky (nebo mi to není aspoň známo) a že to nebylo klinicky testováno.
Můžete mi říci, zda existuje nějaký případ smrti nebo těžké zdravotní újmy spojené s užíváním MMS (jestli můžete poslat odkaz na tuto zprávu). Nikde jsem totiž nenašel jediný případ, kdy by nějaký bývalý uživatel MMS tvrdil, že mu to nějakým způsobem ublížilo. Všichni, kteří tvrdí, že je to nebezpečné, to nemají doloženo experimentem, zatímco zastánci ano.

Odpověď (JH):
MMS, Miracle Mineral Supplement je dnes nabízen hlavně na internetu jako „konečné řešení všech nemocí“. Výrobek se skládá ze dvou balíčků, s chloritanem sodným a kyselinou citronovou. Smícháním obou složek vzniká chlordioxid (oxid chloričitý), silně jedovatá látka, která se používá k dezinfekci vod a bělení textilu. Podrobnou informaci o přípravku MMS a jeho rizicích najdete v článku „Žhavá novinka v alternativní medicíně – MMS“ v našem Zpravodaji č. 3/4 z r. 2009 nebo v knize Alternativní medicína a léčitelství (J.Heřt, Nakl. Věra Nosková, 2011). Zpravodaj i kniha jsou přístupné na naší webové stránce. Kriticky se k používání MMS vyjádřila v r. 2010 i česká Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která vydala toto varování: „Případ MMS je ukázkou naprosto bezohledného hazardování s lidským zdravím, přípravek slibuje konzumentům nemožné, jeho užíváním si však lidé mohou ublížit. Firmám, které MMS nabízejí jako přípravek k ústnímu užití či přímo jako doplněk stravy, hrozí ze strany SZPI kromě zákazu uvádění zboží do oběhu samozřejmě také citelné finanční pokuty ve správním řízení.“ Jedovatost chlordioxidu je prokázána bezpečně. Je to silné oxidační činidlo, které sice hubí bakterie a viry, ale také poškozuje buňky těla oxidačním stresem. Při ústním použití je to především poškození žaludeční sliznice projevující se bolestí, zvracením a průjmy. Bylo prokázáno i selhání ledvin, dehydratace organismu s poklesem krevního tlaku a selhání dýchacích funkcí. Jsou popsány i smrtelné případy. I při dlouhodobějším podávání malých dávek dochází k závažnému poškození řady orgánů, jak zjistily četné experimenty na zvířatech. Pokud se při „léčbě“ používají minimální dávky, doporučené autorem J.V. Humblem, není sice riziko velké, ale přesto nelze používání MMS doporučit. Nemá smysl. Účinnost léčby pomocí MMS nebyla totiž nikdy v žádné studii u žádné choroby prokázána a nepotvrdilo se, že by zvyšoval imunitu. Přesné odkazy na originální studie, potvrzující riziko a neúčinnost MMS lze najít např. na anglické stránce Wikipedie: http://en.wikipedia.org/wiki/Miracle_Mineral_Supplement.


Dotaz: Překyselení organismu
Dnes se do mé lékárny trousí lidé, kteří žádají papírky k určování kyselosti moči – pH. Chtějí je „na moč“ - aby zjistili, zda nejsou překyseleni. Zdroje jejich přesvědčení o nadměrné kyselosti jejich organismu jsou různé: Jedni věří internetu, druhým to řekly "ženský", třetí byli dokonce na jakési "přednášce - předváděčce", kde jim to přednášející demonstroval na moči dobrovolníků z publika, a prý 9 z 10 (!), jich překyselených bylo - dle pH moči. Takže "na tom přeci musí něco být". Příčiny překyselení jsou podle nich "všeobecně známé" - stres, nezdravé potraviny, léky ( = chemické jedy), celkové znečištění a devastace životního prostředí, případně celkové zanesení a intoxikace organismu z výše uvedených příčin Samozřejmě je k dispozici spousta čajů i potravinových doplňků ( ať už z internetu nebo z lékárny), které toto překyselení eliminují. Poprosil bych vás tedy o vyjádření a názor k tomuto novému fenoménu, ohrožujícímu naše zdraví.

Odpověď (JH):
Vnitřní prostředí organismu je udržováno na stále úrovni, včetně acidobazické rovnováhy (rovnováha kyselin a zásad), která se hodnotí podle množství vodíkových iontů. Jeho hodnota (pH) je řadou mechanismů udržována na stále hodnotě, pH 7, především vylučováním kyselých nebo zásaditých látek do moči. Protože přijímáme více kyselinotvorných látek v potravě, je také většinou vyšší odpad kyselin, nikoli vždy. Kyselá moč je tedy normální situace a zjišťování kyselosti moči papírky a zejména vyvozování nějakých závěrů o zdraví člověka je nesmysl. Proto jsou zbytečné i všechny prostředky, které mají kyselost organismu snížit. Dnes jde o módu, kterou podporují články na webu o nebezpečí "překyselení" a reklamy na uvedené „léčivé“ prostředky. Pokud jde o skutečnou acidózu, tedy překyselení vnitřního prostředí (nikoli moči), nebo naopak alkalózu (zásaditost), pak jde skutečně o závažný příznak nějaké vážnější choroby, nikoli o následek příčin, které jsou uváděny v reklamách. Jsou to poruchy činnosti ledvin, omezení dýchací plochy, různé otravy a řada jiných stavů, které však mají tak závažné příznaky, že umožňují diagnózu i bez analýzy acidobazické rovnováhy, a samozřejmě i bez prostého zjišťování kyselosti moči papírkem. Být na Vašem místě, tak bych pacienty uklidnil a řekl jim, že se nemusejí o kyselost moče starat, pokud se cítí zdravě, a že za zbytečné papírky, čajíčky nebo pilulky nemusejí utrácet. Pokud mají nějaké potíže, tak mají jít k lékaři a ne si dělat vlastní diagnózy.


Dotaz: Frekvenční terapie
Prosím o Váš názor na frekvenční terapii. Je silně propagována, zejména na webu a je podezřelá už svým širokým až zázračným spektrem účinku.

Odpověď (JH):
Frekvenční, nebo také interferenční terapie, se používá ve vědecké medicíně jako jedna z ověřených možností fyzikální léčby. Účinek je vyvolán drážděním periferních nervů, podle jiných výkladů i uvolňováním endorfinů, látek snižujících bolestivost. Používá se ke zmírnění bolesti, odstranění svalových spasmů, pravděpodobně zvyšuje i prokrvení tkáně a zmenšuje otoky. Žádný jiný léčebný efekt nebyl prokázán.
Přesto se v oblasti alternativní medicíny rozšířilo pod stejným názvem (frekvenční terapie), ale v jiné, pseudovědecké podobě používání různých přístrojů využívajících elektromagnetismus k léčbě chorob. Autorem této metody byl americký vynálezce Royal Raymond Rife (1888 - 1971), který se domníval, že všechny tkáně, ale i mikrobi a paraziti vysílají elektromagnetické vlny o určité specifické frekvenci. Ozářením tkáně EMG vlnami o téže frekvenci (pod 500 Hz) je prý možné všechny bakterie, parazity a plísně zahubit. Tato hypotéza nebyla ničím podložena, nikdy nebyla potvrzena a R. Rife byl odhalen jako podvodník. Přesto se přístroje vycházející z tohoto mylného principu začaly používat nejprve k léčbě infekčních a parazitárních chorob, pak i téměř všech chorob jiného původu včetně rakoviny, AIDS, astmatu, cukrovky, mozkové mrtvice, chorob srdce, roztroušené sklerózy, spálenin, alergických i degenerativních chorob, dokonce i obezity aj. Existují dva typy takových přístrojů. Jedním je Rifeho frekvenční generátor, druhým, v naší republice nejrozšířenějším, je přístroj, zvaný Zapper, který navrhla fyzioterapeutka Hulda Clark, PhD. Žádný z těchto přístrojů nebyl schválen prestižní americkou institucí FDA (Food and Drug Administration), americké úřady před jejich používáním varují. Na jejich propagaci byla úspěšně podána řada žalob. Neexistují žádné studie v odborných časopisech, které by účinek těchto přístrojů potvrdily.
V naší republice se používají tyto přístroje pod různými názvy, např. Zapper, zejména Super Ravo Zapper, Plazmový generátor RPZ 14 aj.. Léčitelé a terapeuti přístroje nezodpovědně inzerují především na webu s nesmyslnými výklady principů a předpokladů terapie („asi 50% rakovin, astmatu aj. pramení z parazitů“) a absurdními sliby (např. „usmrcení běžných bakterií za několik minut, boreliózy během 80 minut“). Zapping nepředstavuje pro pacienta žádné přímé nebezpečí, ale značným rizikem je opoždění racionální terapie.


Dotaz: Magnetoterapie, kineziologie
Rád bych se na Vás obrátil se svým problémem... Přítelkyně v létě spadla z kola a naštípla si rameno, přičemž po zahojení zlomeniny začala chodit v ... na rehabilitace. Doktorka z tamní nemocnice jí předepsala 7 "rehabilitací" s elektromagnetem... Myslím, že tato údajná léčba zbrzdila začátek cvičení. Jak jsem se dočetl na Vašich stránkách, u nás je tato sporná metoda proplácena pojišťovnami a asi se oficiálně nejedná o žádné pochybení. Rád bych se tedy zeptal, jestli je možné podat např. u ČLK stížnost nebo nějak jinak zasáhnout. Poté co jsem se nedávno dozvěděl, že moje oční lékařka posílá pacienty za kinezioložkou, se mi nechce už jen nečinně přihlížet tomu, co se kolem děje.

Odpověď (JH):
Pokud jde o magnetoterapii, tedy léčbu pulzním magnetickým polem, je to metoda sporná. Samotný magnetismus nemůže mít na lidské tkáně žádný vliv, účinek by mohly mít jen vyvolané elektrické proudy. Jejich účinek je ale pochybný, protože jde o faktor nespecifický, nepostihuje příčinu potíží. Názory na magnetoléčbu se proto liší. Zatímco vědecká pracoviště možný efekt odmítají, praktičtí lékaři v účinek věří. Já sám jsem přesvědčen, že jde jen o efekt placebový. Bližší informace o magnetoterapii najdete v knize J. Heřta "Alternativní medicína a léčitelství", která existuje jak v knižní formě, tak i na našem webu.
Druhou metodou, o které se zmiňujete, je kinezioterapie. Máte zřejmě na mysli tzv. "aplikovanou kineziologii" (viz výše uvedená kniha). Tam není pochyb, že je to absolutní nesmysl, i když ho v různých formách a pod různými názvy provozují vedle léčitelů i mnozí lékaři. Je trapné, že se dosud ani lékařská komora ani Ministerstvo zdravotnictví k této, ale i jiným podobným metodám jasně, konkrétně nevyjádřily a neoznačily metodu jako "non lege artis". Bylo by proto vhodné, abyste stížnost komoře adresoval.


Dotaz: Darkfield microscopy
Dostala se mi do ruky nabídka vyšetření živé kapky krve mikroskopicky v temném poli (nabízející studio Fit v Jablonci nad Nisou používá název Darkfield mikroskop). Už z popisu metody a možností, které údajně skýtá, je zřejmé, že se jedná o metodu podobně diagnosticky efektivní, jako vyšetření na přístroji AMP. Chtěla jsem se zeptat, co si o tom myslíte. Uvádím odkaz na stránku zmíněného studia:
http://www.studiofit.cz/sluzby/poradenství-a-diagnostika/naturopaticka-poradna/darkfield

Odpověď (JH):
Diagnostika v temném poli, Darkfield microscopy, je dlouho známá a v praxi používaná technika jak ve světelné, tak i elektronové mikroskopii. Její výhodou v biologii je, že dává výsledky přesnější, nezkreslené artefakty, protože umožňuje pozorování živých objektů. Je vhodná jen pro některé účely, má jen úzké pole využití. V medicíně slouží především k vyhledávání a pozorování bakterií a prvoků v krevní tekutině. Byla používána např. v diagnostice syphilidy.
Naproti tomu to, co pod tímto názvem nabízí jablonecké Fit studio, není metodou seriózní. V temném poli lze zobrazit jen morfologické (tvarové) elementy, ale obsah rozpuštěných látek, biochemické reakce nebo fyziologické pochody určit nelze. Tato „alternativní“ podoba metody není nová, už před léty jsem zastihl několik reklam na ni. Máte pravdu v tom, že se řadí k mnoha dnes módním a stále nově vymýšleným metodám, které mají být schopné diagnostikovat snad všechny choroby. Vedle AMP přístroje je to diagnostika z vlasů, biorezonační metody a vlastně i Vollova elektroakupunktura.
Oficiální stanovisko k této metodě nebylo našimi zdravotnickými orgány vydáno.


Dotaz: Biomodulační terapie
Obracím se na Vás s dotazem ohledně "biomodulační léčby" MUDR. Šuly a RNDr. Šmardy. Nějak nemohu věřit zázrakům, které tato metoda slibuje, např. vyléčení autismu. Již několik nadací sbírá peníze na děti, které jsou touto metodou "léčeny". Částky se pohybují v řádech statisíců. Je mi líto rodičů, kteří vynakládají obrovské částky a pak i v zoufalství žádají různé nadace o tyto horentní sumy bez prokazatelných výsledků (alespoň tedy o žádné seriozní studii nevím). Velice děkuji za vyjádření k tomuto tématu, nevím, kam jinam se obrátit a kdo by se tímto tématem mohl seriozně zabývat

Odpověď (JH):
Děkujeme za Vaši důvěru k nám. Prohlédl jsem si řadu našich i anglických webových stránek o tzv. biomodulační terapii a biomodulační medicíně i vše o obou autorech a získal jsem jasný dojem, že jde o spornou, zřejmě neúčinnou alternativní metodu. Ani odborný profil autorů není příliš důvěryhodný. Podobně jako u řady podobných nesolidních metod se autoři odvolávají na duchovní vlivy a emoce, principy metody vykládají rádoby vědeckým jazykem, ale s mnoha odbornými nepřesnostmi, slibují nemožné, např. vyléčení všech autoimunních chorob, nejenom autismu, používají podivné a zbytečné diagnostické metody, mluví o detoxikaci a odstraňování plísní a parazitů ze střeva, což je velice pochybná představa, léčí co největší paletou léků včetně neúčinných potravinových doplňků, spojují se s jinými alternativními disciplínami, dr. Šula publikuje v Regeneraci, což je vysloveně protivědecký, esoterický měsíčník, pořádají výdělečné semináře, nabízejí individuálně připravené a samozřejmě velice drahé vakcíny, vyráběné v zahraničí, jejichž složení nikdo nezná a účinek nikdo nepotvrdil. Seriózní vědecké studie o této metodě, které by byly uveřejněny v odborné lékařské literatuře, jsem nenašel a zřejmě neexistují. Tzv. Institute for Biomodulation Medicíne, kde snad metoda vznikla, není žádný velký uznávaný vědecký ústav, ale zřejmě malá švýcarská firma. Rozšíření biomodulační terapie ve světě mimo naši republiku je minimální, i když existuje množství různých metod, které biomodulaci v jiné podobě nabízejí. Zřejmě je to módní, chytlavý termín. Pokud jde o autismus, je podrobně a seriózně studován vědeckou medicínou, která přes veškerou snahu jeho příčiny neobjevila, ale také zatím nepotvrdila představy o autoimunní povaze autismu, o vlivu očkování, toxinů nebo používání antibiotik na vznik nebo průběh autismu. Jde o vrozenou poruchu, která je na rozdíl od tvrzení propagátorů biomodulační terapie nevyléčitelná. Chování dětí lze jen vhodnou psychoterapií zlepšit. Podle mne jde zřejmě o zneužívání strachu rodičů o zdraví jejich postižených dětí, kteří jsou ochotni obětovat snad vše a uvěří snadno i nesplnitelným slibům.


Všechny publikované dotazy a odpovědi jsou dostupné
na adrese http://www.sisyfos.cz/dotazy

Tato stránka bude průběžně aktualizována a informace
o nových příspěvcích budou zasílány do novinek e-mailem

Odkazy na tuto stránku vedou i z hlavního webu
(dotazy čtenářů v levém menu a banner Dotazy v pravém sloupci)


Kam dál?

Čeští skeptici - Kdo jsou a co chtějí Zobrazit

Čeští skeptici - Kdo jsou a co chtějí

Čeští skeptici s podtitulem Kdo jsou a co chtějí jsou především knihou humoru a údivu nad tím, co vš...
So 22. 8. 2015 Přečíst
Český klub skeptiků Sisyfos zve své členy a příznivce na Evropský skeptický kongres Zobrazit

Český klub skeptiků Sisyfos zve své členy a příznivce na Evropský skeptický kongres

Český klub skeptiků Sisyfos spolu s Klubem polských skeptiků organizuje Evropský skeptický kongres v...
So 31. 12. 2016 Přečíst
Petr Brodský Zobrazit

Petr Brodský

Významný představitel skeptického hnutí
Po 23. 5. 2016 Přečíst
Léčba homöopathická Zobrazit

Léčba homöopathická

Komplexní i elektrická homöopathie je podvod s nátěrem vědy a kdo ji rozšiřuje, je vyděrač a nepřítel lidstva. Nic na tom nezáleží, že mnoho lidí chválí výsledky. Ty jsou u každé, i sebe hloupější methody, protože ani nemocní ani fušéři nedělají správné diagnosy. Když zrnéčka homöopatů vyléčí rakovinu, jsou zbytečná studia lékařů. Kapitoly "Léčba homöopathická" a "Komplexní homöopathie a elektrohomöopathie" z knihy Jan Šimsa: Přírodní léčba a domácí lékař: praktický populární popis všech method přírodoléčebných, fysikálních a dietetických, dále popis nemocí, jich příčin, jak jim předcházeti a jak je osvědčenými domácími prostředky léčiti, díl II. Praha: Strnadel a spol. 1923.
Út 14. 1. 2020 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace