Načítám...

Přínosné a nepřínosné postupy v popularizaci vědy

Kdy: 19. 4. 2023 17:00
Kdo: Sisyfos
Kde: Akademie věd
Organizátor: Sisyfos
CZ

Přednáškový cyklus Věda kontra iracionalita Českého klubu skeptiků Sisyfos uvádí:

Přínosné a nepřínosné přístupy v popularizaci vědy

Dr. Tom J. Carruthers je popularizátor vědy, myslitel a kreativec, který působí v australské Canbeře. Vášnivě se zasazuje o rozmanitost a rovnost, o potřebu zapojení do vědy, které přesahuje rámec vědecké gramotnosti, a o zvýšení společenské hodnoty odborných znalostí ve všech odvětvích. Je myšlenkovým vůdcem, který vyzývá k lepšímu uznání poznatků z výzkumu v oblasti vědecké komunikace v rámci praxe a k ocenění odborných znalostí v oblasti vědecké komunikace ve státní správě a širší komunitě.

Tom je bývalým stratégem a provozním manažerem v komunikačním týmu Australské akademie věd, kde vedl kampaně a sdělení týkající se kritických témat, jako je COVID-19, změna klimatu a rovnost pohlaví. Je bývalým spoluředitelem společnosti Pint of Science Australia, kde založil národní model vzájemného mentoringu a školení, který již šest let podporuje sektor angažovanosti v oblasti STEM v Austrálii. V poslední době spolupracoval s poradenskou agenturou Ogilvy PR, která pracuje s podniky na komunikaci a posilování jejich politik, iniciativ a komunikace v oblasti ESG.

Tom je držitelem doktorátu z biologické chemie (ANU), magisterského titulu v oblasti vědecké komunikace (ANU) a má zkušenosti s prací v australském univerzitním, vládním, neziskovém a soukromém sektoru. Je spolupředsedou australské organizace Science Communicators a členem výboru Světové organizace pro vědeckou gramotnost.

 

EN

The lecture series Science versus Irrationality of the Czech Skeptics Club Sisyfos presents:

The Dos & Don'ts of Science Communication

Dr Tom J Carruthers is a science communicator, thinker and creative based in Canberra, Australia. He passionately advocates for diversity and equity, the need for science engagement that goes beyond scientific literacy, and to increase the community’s value of specialist expertise across all sectors. He is a thought leader, calling for better recognition of science communication research learnings within the practice, and an appreciation of science communication expertise in government and the broader community.

Tom is the former Strategist and Operations Manager in the communications team at the Australian Academy of Science, where led campaigns and messaging on critical topics such as COVID-19, climate change, and gender equity. He is the former co-CEO of Pint of Science Australia, where he established a national peer-mentoring and training model that has been supporting the STEM engagement sector in Australia for the past 6 years. Most recently, he has worked with Ogilvy PR, a consulting agency working with businesses to communicate and strengthen their ESG policies, initiatives and communications.

Tom holds a PhD in biological chemistry (ANU), a Master’s in science communication outreach (ANU), and has experience working in the Australian university, government, not-for-profit and private sectors. He is the co-president of the Australian Science Communicators and a member of the committee for the World Organisation for Science Literacy.


Kam dál?

Od denacifikácie po svätú vojnu proti satanizmu – vojna na Ukrajine a kresťanské pozadie ruskej vojnovej propagandy Zobrazit

Od denacifikácie po svätú vojnu proti satanizmu – vojna na Ukrajine a kresťanské pozadie ruskej vojnovej propagandy

Hoci kresťansky motivované násilie nie je ani v modernej dobe nezvyčajné (od organizovaného násilia napr. Ku-Klux-Klanu až po dnešné útoky na interupčné kliniky, či členov LGBTQI+ komunity), väčšina verejnosti si zrejme pojmy ako “svätá vojna” dnes spája skôr s islamizmom. V kresťanskom kontexte potom najmä so stredovekom a križiackymi vojnami. Priamo za hranicami Európy pritom vo februári 2022 eskaloval konflikt, v ktorom agresor čoraz častejšie využíva kresťanský naratív na ospravedlnenie agresie voči inému národu, navyše s priamou podorou najvyššej autority jedného z kresťanských pravoslávnych patriarchátov. Je možné tvrdiť, že Rusko dnes vedie “svätú vojnu”?
St 21. 12. 2022 | Sisyfos Přečíst
„Švédský experiment″ - Koronovirová strategie, která neměla obdoby Zobrazit

„Švédský experiment″ - Koronovirová strategie, která neměla obdoby

Švédský přístup k pandemii kovidů se setkal s ostrou kritikou z domácích i zahraničních zdrojů. Byl to úspěch, nebo obrovské selhání? Hrály úřady s životy svých občanů ruskou ruletu? Po téměř třech letech se podíváme na to, co říká věda a co se vlastně stalo.
St 17. 5. 2023 | Sisyfos Přečíst
Jak měříme velmi nízké teploty? Zobrazit

Jak měříme velmi nízké teploty?

Odkaz na stream v článku.
Út 15. 12. 2020 | Miloš Rotter Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace