Načítám...

Kompetence učitelů a boj proti dezinformacím

Kdy: 21. 6. 2023 17:00
Kdo: Sisyfos
Kde: Akademie věd
Organizátor: Sisyfos

Přednáškový cyklus Věda kontra iracionalita Českého klubu skeptiků Sisyfos uvádí:

 

Kompetence učitelů a boj proti dezinformacím

V celosvětovém měřítku je naléhavě nutné zlepšit přípravu učitelů, aby byli pedagogové a jejich žáci lépe vybaveni základními dovednostmi kritického myšlení. To je rozhodující pro přežití v propojeném světě, kde se virální dezinformace a dezinformace šíří stále rychlejším tempem. Zaměříme-li se na rozvoj kompetencí učitelů, můžeme usnadnit situaci, kdy budou žáci imunní vůči důvěřivosti, logickým omylům a kognitivním předsudkům a budou vyzbrojeni nejen významnými a nezbytnými dovednostmi v oblasti ověřování faktů, ale také obdařeni skeptickým, nikoli však cynickým myšlením. Doufejme, že s myšlením založeným na důkazech budou naši studenti připraveni lépe řešit velmi reálná a naléhavá dilemata, kterým lidstvo v současnosti čelí.

Philippe Longchamps

Philippe Longchamps je kanadský pedagog z Québecu, který se v roce 2002 přestěhoval do Švédska. Byl jmenován Učitelem roku ve Švédsku 2020 a finalistou soutěže Global Teacher Prize 2021. Je spoluautorem dvou publikací: Creativity Thinktank (Sommer & Sommer, 2021) a Transformative Education (Routledge, 2022). Neúnavně pracuje na zlepšování vzdělávání šířením svých metod udržitelného, integrativního a aktivního vyučování a učení a také na zdůrazňování důležitosti posilování učitelů a mládeže ve světě adekvátními dovednostmi kritického myšlení.

EN

Teacher Competence and the Combat Against Misinformation

There is an urgent need for improved teacher training worldwide in order to better equip educators and their students with the essential critical thinking skills. This is critical to survive in an interconnected world where viral disinformation and misinformation spreads at an ever-increasing pace. By focusing on teacher competence development, we may facilitate a situation where students are immunized against gullibility, logical fallacies and cognitive biases, and armed with not only significant and necessary fact-checking skills, but also bestowed with a skeptic, yet not cynic, frame of mind. With an evidence-based mindset our students will hopefully be ready to better deal with the very real and urgent dilemmas humanity is currently facing.

 

Philippe Longchamps

Philippe Longchamps is a Canadian educator from Québec who moved to Sweden in 2002. He was named Teacher of the Year in Sweden 2020 and Finalist for the Global Teacher Prize 2021. He is the co-author of two publications, Creativity Thinktank (Sommer & Sommer, 2021) and Transformative Education (Routledge, 2022). He works tirelessly to improve education by spreading his methods of sustainable, integrative and active teaching and learning, as well as to stress the importance of empowering teachers and the youth of the world with adequate critical thinking skills.


Kam dál?

Jak měříme velmi nízké teploty? Zobrazit

Jak měříme velmi nízké teploty?

Odkaz na stream v článku.
Út 15. 12. 2020 | Miloš Rotter Přečíst
Etika očkování (datum bude změněno) Zobrazit

Etika očkování (datum bude změněno)

Odkaz na stream v článku.
Út 30. 3. 2021 | David Černý Přečíst
Mýty o domácím násilí Zobrazit

Mýty o domácím násilí

O tom, jak vypadá domácí násilí, kdo může být jeho pachatelem a jak je závažné, koluje spousta mylných představ. V této přednášce je Lucie Hrdá uvede na pravou míru.
St 22. 3. 2023 | Sisyfos Přečíst
Bývalý homeopat Edzard Ernst 21. 1. 2020 v Praze Zobrazit

Bývalý homeopat Edzard Ernst 21. 1. 2020 v Praze

Bývalý homeopat, dnes skeptik, Edzard Ernst poprvé v Praze.
Út 21. 1. 2020 | Claire Klingenberg Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace