Načítám...

Přehled výsledků 115-ti paranormálních testů v šesti zemích

Přehledová tabulka

 

 

Přehled výsledků 109-ti paranormálních testů v šesti zemích

Martin Bloch (jmbloudil@seznam.cz)

 

 

Skeptické organizace vyzývají osoby s údajnými paranormálními schopnostmi, aby je prokázaly ve vědecky řízených testech. Některé testy jsou těžko proveditelné, např. jde-li o jevy vzdálené v čase či prostoru anebo vyžadují-li těžko dosažitelné rekvizity. Avšak řadu testů „informačního typu“ lze relativně snadno navrhnout i uskutečnit. Dosud se podařilo získat informace o provedených experimentech od různých týmů – viz reference na konci. Tyto testy definují malou pravděpodobnost, že testant uspěje náhodou - aniž tu schopnost má. Sisyfos žádá pro testy pravděpodobnost menší než 1:1000, tedy obtížnost testu D >= 1000, GWUP požaduje D >= 10 000, byť C. French povolil v testu CF1 i D = 115.

Konkrétní testy bývají velmi rozmanité, vždy vytvořené spolu s testovaným. O testu musí být uzavřena právní smlouva. Dvojitě zaslepený test bývá řízen komisí ustanovenou ve smlouvě - v ní mohou být i zástupci testovaného.

Tabulka 1 (viz Souhrn) ukazuje typy testů známých experimentů.

Test probíhá v K kolech, v nichž testant určuje skrytý objekt či jeho stav z N možných. Objekt může být i živý. Objekty či stavy může podle dohody testant znát anebo neznat. Odpověď testanta v každém kole musí být jednoznačná. Dosáhne-li celkový počet správných odpovědí A dohodnutého limitu L, tj. A >= L, pak v testu uspěl a náleží mu diplom a finanční prémie.

N, K, L jsou dohodnutá celá čísla splňující zvolenou úroveň obtížnosti testu D.

Výsledky různých typů testů nelze však přímo porovnávat. Například: Je lepší pan Bradley s N=2, K=30, L=25, A=19 anebo pan Hein s N=12, K=15, L=6, A=2? Tořešízdemetrika založená na informačním deficitu (měřeného v bitech) - tedy na míře informace, kterou testovaný nedočerpal z neznámých senzorů či ezoterických zdrojů. A to umožňuje jednotný pohled na paranormální testy různých typů a zejména na měřitelný výkon testantů různými způsoby, různými týmy i v různých zemích.

Z deficitu se vypočte debakl, tj. kolikrát by se musel testovaný zlepšit, aby v testu uspěl. Tak lze vytvořit souhrnnou výsledkovou tabulku pro všechny testované osoby.

Pro hrubý odhad zdatnosti testantů je uvedena obdoba sportovní kvalifikace: 3. 2. 1. ... až ULTRA liga dle obtížnosti D =1 000, 10 000, 100 000 ... až miliarda.

Každý typ test umá svůj medián M, tj. střední hodnotu výsledků při zcela náhodných odpovědích. Ten, kdo nepřesáhl medián, tj. A <= M, by uspěl nejspíš lépe, kdyby si házel mincí či kostkou.

Tab.2 Souhrnu uvádí jen výsledky těch testantů, kteří medián překročili. Leč dosud nikdo nedosáhl na dohodnutý limit L –a to ani při přepočtu do nejmírnější 3. ligy. (4. až 6. ligy jsou jen pro legraci.) 

 

1) GWUP – Gesellschaft zur wissenschaftlichen UnterSuchung von Parawissenschaften e. V.

2) Sisyfos – Český klub skeptiků

3) Žádná věda

4) Houdini Prize 

5) Idependent Investigations Group

6) http://undeceivingourselves.org/S-grea.htm

 

 

Reálné případy testů:

Pan S. Bradley se holedbal, že rozezná květiny od kamenů skrytých v krabicích. Smlouva tedy zněla: obsah buď anebo tedy N = 2, počet krabic K = 30, limit L = 25 - připouští se tedy chybovost 20%. Správně odpověděl A = 19,což stačí jen na 6. ligu a přesáhl medián M=15,5 – viz ID = PV1.

Pan M. Hein říkal, že pozná, na které číslo ukazuje ručička vzdálených, skrytých hodin. Smlouva stanovila parametry: N = 12, počet kol K = 15, limit L = 6. Vzdálení experimentátoři v dohodnutých intervalech ručičku náhodně nastavovali. Správně odpověděl A = 2 při M = 1,62 – viz ID = PV4.

Pan G. Gabrisch v GWUP určoval, kterým jedním z deseti drátů právě teče proud. Tehdy smluveno: N = 10, K = 13, limit L = 7. S výsledkem A = 4, postoupil do 5. ligy při M = 1,67 – viz ID = GW10.

Pan Groger v GWUP testu: N = 2, K = 50, L = 40 s M = 25,50 je jediný testovaný, který test opakoval. Poprvé dosáhl A = 34 ( 4. liga ), ale podruhé dosáhl jen A = 22 ( pod mediánem). Průměr činí A = 28, což je sice nad mediánem, avšak v průměru nestačí ani na 5. ligu – viz ID = GW2.

Pan B. Textor je proutkař a zatím nejlepší testovaný v naší kolekci. Sjednal s GWUP takovýto test: N =2, K = 50, L = 40 s M = 25,50. Dosáhl A = 36 a tím se stal frontmanem 4. ligy – viz ID = GW2. Avšak s deficitem = 6,77 a debaklem = 109, při obtížnosti testu D = 83 813, jež je vhodná pro testy 2. ligy. Kdyby si pan Textor sjednal lehčí Sisyfův test ID = PV1a zlepšil by se o 30%, vstoupil by do 3.ligy, získal by v první fázi 10 000 Kč a mohl by podstoupit náročnější test druhé fáze.

Paní B. Žumatova (Houdini Prize) je kazašská jasnovidka, která podstoupila test s parametry: N = 10, K = 4, L = 3 při D = 270, M = 1,36 a S = 2 (Přidruhéchybě jetestukončen.). Testovaná a také další kandidát pan N. Zagorujko pochybili hned ve dvou prvních kolech, tedy dosáhli jen A = 0.
Měli najít jeden objekt (bankovku resp. plech) v jedné z deseti krabiček. Viz ID = HP1.

Paní M. Grečišnikova (Houdini Prize) je ruská jasnovidka, která podstoupila konektivní test: N = 12, K = 12, L = 6 při M = 1,36 a D = 1682. Dosáhla A = 2, tj. těsně nad mediánem a tudíž byla zapsána do Tabulky 2 s deficitem= 8.80 a debaklem= 445 a kvalifikovala se do 6. ligy. Úkolem testu byla identifikace alespoň šesti ze dvanácti různých osob podle náhodné sekvence jejich zakrytých fotek. Další dvě jasnovidky O. Elčaninova a I. Bondar selhaly s A = 1 resp. A = 0 pod mediánem. V jiném konektivním testu (avšak s týmiž parametry se měly vrátit dvanácti osobám jejich vlastní legitimace) dva testovaní pan V. Sobolev a paní J. Voronova také selhali s A = 1 resp. A = 0. Viz ID = HP3.

Pan A. Rjazanova paní I. Mardar (Houdini Prize) byli testováni v ukrajinské TV/STB šou v testu s parametry N = 5, K = 10, L = 7 při D = 1157 a M = 2,41. Jejich úkolem bylo zjistit pozici jediného muže mezi čtyřmi ženami. Oba selhali: pan Rjazanov s A = 1, deficitem = 10.01 bitů a debaklem = 1033 a paní Mardar s A = 0 ještě hůře. Viz ID = HP4.

Paní A. Ikonen (IIG v USA) určovala, které jedné osobě ze tří šestic chybí levá či pravá ledvina. Tedy: N = 12, K = 3, L = 3 při D = 1728 a M = 0,65. Dosáhla A = 1, překročila medián a tím se kvalifikovala do 6. ligy. Viz ID = IIG1.

Pan J. Rainbow (GB) – elektroproutkař hádal, zdaproud teče odporem. Tedy: N = 2, K = 20, L = 16 při D = 169 a M = 10,5. S výsledkem A = 13 a zaujal pěkné 3. místo v 6-té lize. Viz ID = JR1.

Testant K. F. v testu HB #106 hádal barvy (červená či černá) 104 karet jemu náhodně předkládaných. Parametery testu byly N = 2, K = 104, L = 77, M = 52,5, D = 2061487 (úžasné!) s výsledkem A = 55. Tím se zařadil do 6-té ligy – viz Tab. 2. (Třetí liga požaduje alespoň A = 69.)

Paní G. (E.) Teissier (známá věštkyně) předpověděla 169 různých lokací silných zemětřesení v následujících třech letech, tj. K = 1096 dní, N = 2 ne/nastane. Pak nastalo na Zemi 196 zemětřesení. Správně určila A = 33 lokací, což zní dobře. Avšak H. Broch zjistil, že takový výsledek má 7.1% pravděpodobnost pří náhodě – see http://www.unice.fr/zetetique/polycop_methodo.pdf pp. 29-30. Sice nebyl stanoven žádný limit, avšak A = 33 klasifikuje věštkyni do 6-té ligy. ID = HB.
(Např. třetí liga požaduje A = 46, což znamená deficit 8,25 bitu a tudíž debakl 305.)

Testant M* ‘A’ převedl telepatický přenos 4-místného čísla v testu s parametry: N = 10 000, K = 5, L = 2 při D = 10 002 000 a M=0,5. Tedy pravděpodobnost výsledku pro A = 0 je 0,9995, pro A = 1 je 0,0005, pro A = 2 je 0,0000001. To je extrémní pro předběžný test – odpovídá SUPER lize! Nedivu, že výsledek testu byl A = 0. Zjevně tento test byl chybně naplánován (ID = HM/A).

Konektivní testy (ruský ID = HP2 a anglický ID = CF2) jsou strukturálně shodné, tj. mají shodné parametry N = 10, K = 10, L = 5 při D = 273 a M = 1.36. T. Ikaeva, Z. Dmitruk, P. Putt dosáhli výsledku pouze A = 0, jehož pravděpodobnost je 0,36, a zůstali pod mediánem. 

 


Kam dál?

Výzva německých skeptiků: 50&nbsp;000 EUR za&nbsp;identifikaci tří homeopatik Zobrazit

Výzva německých skeptiků: 50 000 EUR za identifikaci tří homeopatik

Skeptikům po celém světě je opakovaně vytýkáno, že zavrhují vše neznámé bez testování, že dokonce nedávají příznivcům jednotlivých alternativních směrů příležitost prokázat existenci paranormálních jevů. To ale zdaleka není pravda. Jednotlivé skeptické organizace již v minulosti iniciovaly různé výzvy spojené s finanční odměnou.
Út 24. 7. 2018 Přečíst
Čintamani a Vesmír Zobrazit

Čintamani a Vesmír

Mlžný příspěvek V. Chába "Čintamani a ptáci" (Vesmír 2006/11 s. 689-690) se pokusím uvést na pravějš...
Út 30. 1. 2007 Přečíst
Paranormální výzva Českého klubu skeptiků Sisyfos navyšuje odměnu o 1 000 000 Kč Zobrazit

Paranormální výzva Českého klubu skeptiků Sisyfos navyšuje odměnu o 1 000 000 Kč

Český klub skeptiků Sisyfos nabízí od 1. 5. 2014 ve spolupráci s dobrovolnými donátory v čele s Václ...
Út 29. 4. 2014 Přečíst
Výzva německých skeptiků: 50&nbsp;000 EUR za&nbsp;identifikaci tří homeopatik Zobrazit

Výzva německých skeptiků: 50 000 EUR za identifikaci tří homeopatik

Skeptikům po celém světě je opakovaně vytýkáno, že zavrhují vše neznámé bez testování, že dokonce nedávají příznivcům jednotlivých alternativních směrů příležitost prokázat existenci paranormálních jevů. To ale zdaleka není pravda. Jednotlivé skeptické organizace již v minulosti iniciovaly různé výzvy spojené s finanční odměnou.
Út 24. 7. 2018 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace