Z Čs. klubu skeptiků Sisyfos

Bludný balvan

Paranormální myšlení a propagace mystiky a bludů se v naší společnosti neustále šíří. Vysvětlujeme, přesvědčujeme, publikujeme, naříkáme i "bojujeme", ale kapky rozumu, které tu a tam utrousíme, jsou pohlceny v blátě iracionality, zloby nebo se od adresátů odrážejí jako hrách od stěny. Zkusili jsme letos něco nového: Podle vzoru cen Ignáce Nobela jsme se rozhodli udělit před zraky širší veřejnosti "anticeny", které jsme nazvali Bludnými Balvany, těm, kdo nejvýrazněji v minulém roce přispěli k šíření bludů a paranormálního myšlení v naší společnosti. Naším cílem bylo s trochou humoru a snad úspěšněji než suchou odbornou kritikou upozornit veřejnost na hrůzy, kterými laureáti Bludných balvanů a mnoho dalších nových mesiášů sytí, matou a ohlupují lehkověrné občany.

Když s tímhle nápadem dr. Jiří Grygar přišel, setkal se, jak jinak, se skepsí. Postupně se k měmu ale přidávali hravější jedinci, až vznikl potměšilý výkonný výbor. A jakmile se z party lidí stane instituce, tak s ní nepohne skeptik ani prorok špatných konců.

Byl vypracován přesný statut pro udělování výroční ceny Sisyfa "BLudný balvan 'NN" (Erratic Boulder 'NN). Ze statutu vyjímáme několik bodů pro ty, kdo budou chtít navrhnout další kandidáty cen pro příští rok:

  1. Pro zvýraznění přínosu jednotlivců i různých spolků k matení české veřejnosti a rozvoji bludného způsobu myšlení zřizuje Český klub skeptiků Sisyfos výroční ceny, vyhlašované vždy v květnu následujícího roku, v době výročí vzniku Sisyfa.
  2. Ceny, označované jako "Bludný balvan 'NN, kde NN představuje poslední dvojčíslí letopočtu, za nějž jsou laureáti vybráni, se vypisují ve dvou kategoriích, jednotlivců a družstev.
  3. Nominovat lze kohokoliv, kdo v daném roce působil v příslušném směru na území České republiky. Tatáž osoba či družstvo mohou být nominováni opakovaně a stát se tak i mnohonásobnými laureáty ceny.
  4. Návrh na nominaci může podat s příslušným zdůvodněním a dokumentací kterýkoliv člen Sisyfa.
  5. Výkonný výbor zřídí nejméně tříčlennou komisi, která posoudí došlé návrhy a na základě tajného hlasování navrhne udělení Cen podle článku 2. Komise též rozhodne o formě diplomu a vzhledu Ceny v daném roce.
  6. Na udělení Ceny není právní nárok. Proti udělení Ceny není odvolání ani slitování. V případě, že oceněný jednotlivec získá posléze Nobelovu cenu, je povinn svůj Bludný balvan vrátit výboru Sisyfa, jenž musí jmenovaného vymazat z rejstříku laureátů a tvdit, že nikdy vyznamenán nebyl.

Pokud jde o způsob udílení cen, ujala se myšlenka slavnostního kostýmového předávání a naše nedávno přijatá členka, výtvarnice Jitka Splítková, vyrobila symbolické Bludné balvany. Výkonný výbor navrhl vhodné kandidáty a v tajných volbách byli nominováni ti nejzasloužnější pábitelé veřejnosti. 20. května 1999 pak na půdě Akademie věd došlo k malé slavnosti. Dr. Jiřímu Grygarovi skvěle slušel věnec z bobkového listí i náznak antického hávu, tři skeptičky v skoroantických řízách mu vážně sekundovaly, Předávání anticen se kromě publika zúčastnlii také fotografové, novináři a televizní kamery.

Za rok 1998 byli vybráni tito velikáni v kategorii jednotlivců:

Zlatý Bludný balvan: PhDr. Zdeněk Rejdák za celoživotní dílo. Byl oceněn za neutuchající propagaci psychotroniky se zvláštním zřetelem k průkopnickému exprimentálnímu ověření jogurtové telepatie. PhDr. Z.Rejdák se následkem neúnavné činnosti od r.1967 stal nestorem české i světové psychotroniky, jejíž rozmach nyní prožíváme. Bez tohoto pilného koryfeje by jistě česká psychotronika beznadějně zaostala. Založil či se podílel na založení a činnosti řady psychotronických institucí, zejména Mezinárodního sdružení pro psychotronický výzkum (IAPR), jemuž předlouho předsedal. Jedinečný důkaz existence údajně sporných jevů předložil vědecké veřejnosti již v r. 1983. Byl jím jeho epochální experiment s telepatickým jogurtem, kterým přenášel zprávy až na vzdálenost 23 metrů. O závažnosti jeho objevu nemůže být nejmenších pochyb, vždyť sám prohlásil: "Jogurt jsem si kupoval naproti v mlékárně."

Stříbrný bludný balvan: Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. za zapojení vesmírného vědomí do výuky studentů Přírodovědecké fakulty UK v Praze. S použitím esoterických nauk vysvětlila studentům ve svých skriptech Integrativní fyziologie člověka pro přírodovědce, jak je tělo člověka všemi orgány a systémy skrze dech a čakry napojeno na příjem kosmické energie. Skripta se dotýkají téměř všech oblastí lidského života. Student se z nich například dočte, že "mezi homosexuály jsou vytvořeny velmi příjemné, doslova teplé vibrace. Označení teplí by proto mělo být chápáno laskavě a s porozuměním, nikoli pejorativně." Nejspíš i lékařům by pomohla rada: "Máte-li zablokovanou základní čakru v kostrči, pomáhá masáž kostrče olejem". Skripta jsou plná převratných poznatků vědy: "Dechem přijímáme kosmickou energii... Dech se vrací nabitý kosmickou energií... Dech se přeměňuje na světlo a naopak." Přidala též praktické návody, jak pozorovat auru, vnímat barvy rukama a telepatovat. Prof. Strunecká studentům radí, aby "místo dlouhých hodin strávených nad knihami se učili čerpat přímo z kosmického vědomí, které je nejen laskavé, ale má i smysl pro legraci." Tyto vlastnosti bohužel chyběly jejím nadřízeným, kteří ji za skripta a výuku v jejich duchu udělili děkanskou důtku. Lze jen doufat, že vesmírné vědomí všechny křivdy páchané na kontaktérech registruje a sčítá.

Bronzový bludný balvan: Ing. Ivo Benda za šíření osvěty mezi kosmickými civilizacemi. Je v dlouhodobém spojení se sympatickými, přátelskými Plejáďany (Aštar Šeranem, Ptaahem a krásnou Semjase) a usilovně zprostředkovává vzájemnou vědeckou a kulturní výměnu. Ocenění bylo uděleno za první prokazatelné navázání kontaktu Čecha s vyspělou plejádskou civilizací a za přípravu evakuace lidstva jejími flotilami (bohužel ji prý zamítla Vesmírná rada). Ing. Benda Pozemšťany zasvěceně informuje nejen o Plejáďanech a jejich názorech na naši úpadkovou kulturu, ale varuje i před různými odpornými mimozemšťany z různých koutů vesmíru. Zásluhou ing. Bendy si Plejáďané oblíbili českou kulturu, především seriál o Krtečkovi a Babičku od Boženy Němcové. Aby se kdo mohl stát kontaktérem, musí mít všechny lidské ctnosti a musí se zbavit primitivního materialistického myšlení. To se ing. Bendovi podařilo beze zbytku. Protože chtěl účinně šířit vesmírnou osvětu, sepsal a obětavě prodává trojdílnou knihu Rozhovory s poučením od mých přátel z vesmíru. Dokonce sami Plejáďané se o autorovi pochvalně vyjádřili: "My, co tu tolik létáme, takové lidi hledáme. Nežiješ tady v osamění, nás zajímá to tvé vyprávění."

Ceny v kategorii družstev:

Zlatý bludný balvan: Jiří Lang a ing. Robert Troška, berounští podnikatelé, jej dostali za vynález a propagaci unikátní Joint Line technologie a její zavedení do každodenní komerční praxe. Jiří Lang totiž objevil šokující způsob dálkového a přísně selektivního ovlivňování fyzikálních, chemických, fyziologických, psychických i sociálních jevů ódicko-radionickými rezonančními holografickými ortogenerátory. Zní to málem vědecky, ale hlavně to prospívá jeho výnosnému výdělečnému podniku. Ing. Robert Troška se pak mimořádnou měrou zasloužil o propagaci Joint Line technologie. Navíc disciplinovaně potlačil svou zvědavost a smířil se s tím, že v zájmu dokonalého utajení onen úžasný generátor nikdy neviděl a neuvidí. (Vzrušující je i představa, že jej nikdy neviděl ani sám vynálezce.) Neznámá, utajovaná a zatím neměřitelná energie se od tajemného ortogenerátoru šíří zásadně jen k lidem, kteří si koupili Jiřím Langem vyvinutou papírovou kartičku zatavenou v průhledném plastiku, na níž je vymalované srdce a monogram tvůrce i jeho technologie J.L. Je výhodné nosit ji stále u sebe, ale osvědčilo se i její umísťování pod rohožky, jak činí některé podniky, které kartičky (stimulátory) nakoupily ve velkém. Plastikový zázrak má široké použití. Zlepšuje klima, snižuje spotřebu paliva spalovacích motorů a opotřebení pryžových součástek, ruší třenice mezi lidmi a předplatitelům stimulátorů prý dokkonce zlepšuje myšlení.

Stříbrný bludný balvan: Kolektiv Institutu rezonanční terapie. Ten sice sídlí v sousedním Německou, ale čile operuje i na našem území. Nová fascinují rezonančně-radionická metoda umožňuje kultivovat lesy na libovolnou vzdálenost, i v jiných kontinentech, z pohodlného křesla řídicího pracoviště. Postačí jen získat podrobné družicové záběry ohroženého lesa a ty pak vložit do speciálního radionického vysílače. Snímek spolu s přiloženým homeopatickým lékem rezonuje s morfickým polem a přenese ozdravnou informaci k postiženým stromům, které si už s nápravou svého stavu snadno poradí, jak dokazuje senzibil pomocí virgule. Sestrojit takový vysílač je až nepříčetně jednoduché, stačí k tomu v podstatě dlouhá plastiková trubka s bočním otvorem.

Bronzový bludný balvan: Časopis Regenerace. Po léta se mu totiž daří s neuvěřitelnou obratností vyhýbat se jakýmkoliv náznakům vědeckých metod a kverulantskému kritickému myšlení včetně nezáživné skepse a tzv racionality. Svým promyšleným přístupem inspiruje čtenáře, aby si vytvářeli obraz všěhomíra v jeho třeskutě mystické podobě. Díky této osvětě jsme za krátkou dobu předhonili státy Evropské unie co do počtu homeopatů, léčitelů, astrologů, psychotroniků a geopatogenních zón na čtvereční metr. Reedakční kolektiv získává informace jistě též jasnovidnými praktikami a zpracovává je moderními publicistickými metodami, založenými na kvantovém principu neurčitosti a zásadách teorie chaosu.

A výsledek naší akce? Vysoká účast posluchačů na večeru, zájem novinářů i zástupců televize. Mile nás překvapilo, že si anticenu přišli převzít tři odvážní ze šesti oceněných. Pan Jiří Lang nevypadl ze hry a téměř s orientální pokorou se vyznal z toho, jak si ceny váží. Prof.Strunecká si přinesla rozsáhlý projev, který k nelibosti publika dlouho předčítala a v němž se k vesmírnému vědomí, čakrám, třetím okům a aurám kupodivu nehlásila, naopak předstírala příčetnost a obvinila Sisyfa z netolereance. Šéfredaktorka Regenerace paní Manolevská předala Jiřímu Grygarovi s úsměvem a poděkováním za Balvan knihu od pátera Ferdy a v kuloárech pak se zalíbením pohovořila s jedním z nejpěknějších skeptiků, fyzikem dr. Pláškem a jistě získala další abonenty Regenerace.

Idylka ovšem byla jen zdánlivá. Akce Bludné balvany humornou formou zhnovu zveřejnila fakt, že vinou lidí šířících nemysly přibývá v naší republice hlouposti a pošetilosti, a ty vytěsňují racionalitu, bez které si dnes trvale udržitelný rozvoj života a existenci člověka na zemi nelze představit. Myšlenky našich laureátů se bohužel šíří za vydatné pomoci mnohých redaktorů a redaktorek, časopisů a novin, o televizi nemluvě. Ta však tentokrát v podobě zpravodajství na ČT 1 o naší akci vysílala úsměvný spot, na snídani s Novou mohla zase dvojice Sisyfů informovat národ Nováků o tom, kdo jsme a co chceme, a články o akci přinesly troje noviny.

O výsledku naší akce a její formě jsme samozřejmě diskutovali i na na naší plenární schůzi. Názory nebyly zcela jednoznačné, některým se zdálo, že příliš znevažujeme naši seriózní činnost humornou formou předávání cen. Nejzávažnější připomínky měl dr.S.Libovický, který nesouhlasí z morálního hlediska s tím, abychom se vysmívali lidem věřícím, byť v bludy, nebo lidem méně vzdělaným a duševně postiženým. Převážná většina přítomných, právě tak jako většina předsednictva Sisyfa je však přesvědčena, že tyto poslední vlastnosti nejsou vlastnostmi ani motivem aktivit našich laureátů a že akce Bludný balvan svůj smysl má, že bychom v ní měli pokračovat, možná v poněkud modifikované podobě, a založit tak dlouhodobou tradici.

Připravili Věra Nosková a Martin Bloudil

Foto Jiří Nosek