Český klub skeptiků SISYFOS


Z adresáře předsednictva Sisyfa (září 2005):

Doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc. , předseda, Radlická 112, 150 00 Praha 5, tel. domů 251 554 566, na ČVUT 224 357 317, mobil 737 584 683, Cenek(DOT)Zlatnik(AT)fs(DOT)cvut(DOT)cz

Věra Nosková, 1. místopředsedkyně, editorka Zpravodaje SISYFOS, U studánky 18, 170 00 Praha 7, tel. 233 380 110, mobil 737 033 977, vnoskova(AT)centrum(DOT)cz, http://veratexty.wz.cz

Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc., 2. místopředseda, vedoucí lékařské sekce, Bezručova 91, 430 03 Chomutov, tel. domů 474 688 401, mobil 723 460 556, jiri(DOT)hert(AT)tiscali(DOT)cz

RNDr. Jiří Grygar, CSc., viceprezident ECSO, kontakty se zahraničními skeptiky, Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 2, 182 21 Praha 8, tel. do zam. 266 052 660, grygar(AT)fzu(DOT)cz

Ing. Olga Kracíková, hospodářka, Haštalská 27, 110 00 Praha 1, tel. domů 224 826 691, mobil 723 659 058, olgakracikova(AT)email(DOT)cz