I na ministerstvu zemědělství se věří na duchy?

Zvykli jsme si už, že na vlnách snah o ekologizaci a oprávněné kritiky dřívějších přístupů v zemědělské výrobě se často "vezou" různá módní doporučení, vydávaná v časopisech za všeléky. Bývají přinejmenším stejně pochybená jako odsuzované dřívější metody, navíc natolik neúčinná a tak nereálná, že se na ně brzo zapomene. Ne však vždycky a všude.

Hotovou vykopávkou v tomto směru je měsíčník Bionoviny, vycházející už čtvrtý rok.Uvádějí, že si vzaly za úkol propagaci biologického, ekologického, dříve alternativního a podobně zvaného zemědělství a potravinářství, alternativně zaměřeného průmyslu i zahrádkářství. Bionoviny většinou přímo propagují výrobky biopěstitelů, jejich prodejce a jimi organizované akce a instituce. Pozornost soudného čtenáře Bionovin však zbystří třeba článek "Plevele a jejich homeopatická regulace" nebo "Výsevní dny opět k mání", propagující naprosto nesmyslný kalendář s údajně optimálními termíny výsevů plodin stanovenými podle kosmických konstelací a postavení Měsíce, Slunce a planet. Autorkou obou je Maria Thun. Ke cti českých autorů budiž poznamenáno, že právě články tohoto druhu jsou překlady z němčiny. Objevují se tu však i výplody, nad nimiž doslova zůstává rozum stát.

Po celý rok 1996 provází Bionoviny seriál zvaný "Ekologie trochu jinak. Elementární bytosti." Jde o výběrový překlad z německé knihy Elementarwesen. Autorem je Marko Pogačnik, jehož charakteristiku uvádějí Bionoviny doslovně takto: "Senzibil pocházející ze Slovinska, který získává v posledních letech v západní Evropě stále větší popularitu na poli alternativní krajinné ekologie. Má schopnost vnímat úrovně země, které jsou našim smyslům většinou nedostupné. On sám hovoří vedle úrovně materiální o úrovni vitálně energetické, citové, mentální a duchovní. Svých schopností využívá k léčení krajinných útvarů, v nichž došlo k narušení energetické rovnováhy."

V 12 dílech seriálu si skutečně počtete, jak ukazují následující náhodně vybrané myšlenkové perly (doslovné citace, bohužel bez průvodních kreseb rytmického tance vodních žínek a jiných duchů v textu popisovaných). Každý měsíc se na celé stránce rozvíjejí následující témata a zážitky autora:

"O polarizovaných silových polích v krajině. Zároveň jsem pochopil, že jsem se do krajiny nedostal prostřednictvím svého navyklého vidění, nýbrž skrze bránu elementárních bytostí, skřítků."

"Salamandři v kompostu. Duchové ohně pak nesou prastarý název salamandr. Mé první setkání s těmito bázeň vzbuzujícími bytostmi se přihodilo nečekaně po jednom územně léčebném semináři v Kielu v dubnu 1993. Vyšplhal jsem do koruny stromu - a co nevidím na jedné z nejvýše rostoucích větví? Tucet malých bytostí, jen o něco málo větších než hejno vran. Podobaly se příšerným postavám z obrazů Hieronyma Bosche. Intuitivně jsem v nich rozpoznal duchy ohně. Atmosféra kolem nich byla cítit "neštěstím", ba přímo beznadějí."

"Když se víly dají do tance. V létě 1993 jsem se zdržoval na malém ostrůvku Srakane v Jaderském moři. Pozoroval jsem tu sbor víl. Bylo jich 13! Klouzaly po zvláštních drahách prostorem a ve své dynamice se podobaly neustále se rozvíjejícím a zavírajícím květům."

"Faunové a dryády. V přírodě bezprostředně vnímám elementární bytosti, jež doprovázejí růst stromů. Nazývám je fauny nebo podle řeckého slova pro duchy stromů dryády. Faunové se znázorňují jako jinoši s dolní částí těla podobnou kozlu a s rohy na hlavě."

"Faun je inteligencí stromu. Abych pomohl stromu, kterému odřezali spodní větve, ponořil jsem se do stavu hluboké meditace a ve svém vědomí jsem vytvořil světelný most, kterým jsem spojil fauna nahoře s kořenovou oblastí dole. Chvíli jsem se snažil této lidmi nepovšimnuté elementární bytosti dát možnost spojit se opět s kořeny stromu. Nakonec jsem přijal měkký pocit vděčnosti."

"Rusalky a vodní žínky. Ke druhé úrovni rozvinutí vodních bytostí patří nymfy, vodní bohyně, propůjčující řece, jezeru nebo nějaké lužní oblasti svou individualitu. Obzvlášť krásné jsou nymfy pramenů, doprovázející zrod vody z nitra země."

"Studánkové víly a jejich pomocníci. S královnou nymf jsem se setkal na Mniší hoře nad Salcburkem v říjnu 1993, když jsem chtěl účastníkům semináře představit všechny tři neviditelné dimenze krajiny - vitálně energetickou, emocionální a duševně duchovní."

"Setkání s dévami. V naší zahrádce v Šempasu jsem 13. října 1993 spatřil bílou postavu dívky, která stála uprostřed záhonu s fenyklem a dala se tak poznat jako déva fenyklová. Na mou otázku mi dala najevo, že stavba jednotlivých rostlin není jejím úkolem. O to se starají přírodní duchové zemského živlu, elfové."

Tolik Bionoviny. Uvedené citáty nejsou z nějaké zábavné přílohy pohádek pro děti, nýbrž jsou zcela vážně míněnou součástí "časopisu pro zdravý životní styl, časopisu ekologů a ekozemědělců", jak se Bionoviny samy označují.

Vydavatelem Bionovin je jakýsi Agrospoj. Má adresu Praha, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, tedy přesně stejnou jako České ministerstvo zemědělství. Všichni členové reakční rady jsou inženýři, předseda redakční rady a další její členka uvádějí dokonce jako svou adresu rovněž ministerstvo zemědělství. Tedy tmářství rozvíjené pod svícnem ministerstva zemědělství?
Bionoviny jsou zdarma; dostávají je poštou všichni, kdo si zaplatí celoroční poštovné. Asi se na jejich financování podílejí elementární bytosti senzibila pana Pogačnika.

- ap -

Poznámka: Podle zatím neověřených zpráv došlo k výrazné změně v personálním obsazení redakce Bionovin. Doufáme, že se změní i jejich obsah - jinak, než k lepšímu, to snad ani není možné. Čtenáře Zpravodaje o tom budeme včas informovat.

Redakční rada Zpravodaje Sisyfa.