Zde je přihláška za člena Klubu Sisyfos ve formátu Word 97
Zde je přihláška za člena Klubu Sisyfos ve formátu PDF

Vytištěnou, vyplněnou a vlastnoručně podepsanou přihlášku zašlete
laskavě na kontaktní adresu, která je uvedena v jejím zápatí.